Internutbildning

Myndighetsutövning och läraruppdraget

Inder denna workshop kommer du att få möjlighet att bekanta dig med de regelverk som styr högre utbildning. Utifrån det pedagogiska upplägget casemetodik kommer du att ta fram möjliga lösningar till några situationer som du kan komma att möta i din roll som universitetslärare.

Datum: , kl 08:30 - 12:00
Plats: Endast digitalt
Lokal: Zoom, länk kommer efter anmälan.
Sista anmälningsdag:
För mer information kontakta
Marie Tapper
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
Senast granskad: