Utbildning

Lönebildning och lönerevision

Hur fungerar lönebildningsprocessen och hur genomförs en lönerevision? I denna utbildning får du som lönesättande chef kunskap om frågor som rör lönesättning och översyn. Utbildningen kommer även att ge grundläggande kunskaper i BESTA-systemet.
Datum: , kl 09:30 - 11:30
Plats: Campus Falun
  • Målgrupp: Chefer
  • Ansvarig: Avdelningen för HR
  • Anmälan: Mejla kno@du.se senast 2 veckor innan utbildningen 
Senast granskad: