Utbildning

Lön och ersättning

Genom denna utbildning får du som chef kunskap om vanliga löne- och ersättningsfrågor som du förväntas hantera och rutiner som ska säkra att alla medarbetare får rätt lön i rätt tid.
Datum: , kl 09:00 - 11:00
Plats: Zoom
  • Målgrupp: Chefer
  • Ansvarig: Avdelningen för HR
  • Anmälan: Mejla kno@du.se senast 1 vecka innan utbildningen
Senast granskad: