Internutbildning

Högskolepedagogisk workshop: Uppsatshandledning – bemötande och återkoppling

Under denna workshop kommer du att få möjlighet att reflektera över ditt förhållande till rollen som handledare.

Datum: , kl 08:30 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom
Sista anmälningsdag:

Relationen mellan student och handledare kommer att vara i fokus och aspekter som speciellt kommer att behandlas är förhållningssätt, förväntningar och återkoppling.

Vi kommer att träffas via Zoom under workshopparna och ingen förberedelse kommer att behövas för att delta.

Söker inspiration för att utveckla din undervisning? Under vårterminen 2024 har du möjlighet att delta i en eller flera workshoppar kring aktuella högskolepedagogiska teman.

Mer information om högskolepedagogiska workshoppar

För mer information kontakta
Marie Tapper
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
Senast granskad: