Internutbildning

Högskolepedagogisk workshop: Presentationsteknik med fokus på digital lärmiljö och digitala verktyg

Vad kännetecknar en bra presentation? Den frågan kommer du att få möjlighet att utforska i denna workshop.

Datum: , kl 08:30 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom
Sista anmälningsdag:

Du kommer också att få bekanta dig med några digitala verktyg som du kan använda för att göra dina presentationer i Zoom mer interaktiva. 

Vi kommer att träffas via Zoom under workshopparna och ingen förberedelse kommer att behövas för att delta.

Söker inspiration för att utveckla din undervisning? Under vårterminen 2024 har du möjlighet att delta i en eller flera workshoppar kring aktuella högskolepedagogiska teman.

Mer information om högskolepedagogiska workshoppar

För mer information kontakta
Marie Tapper
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
Senast granskad: