Internutbildning

Högskolepedagogisk workshop: Myndighetsutövning och läraruppdraget

Sveriges universitet och högskolor är statliga myndigheter och under denna workshop kommer du att få möjlighet att bekanta dig med de regelverk som styr högre utbildning.

Datum: , kl 08:30 - 12:00
Plats: Digitalt via Zoom
Sista anmälningsdag:

Utifrån det pedagogiska upplägget casemetodik kommer du att ta fram möjliga lösningar till några situationer som du kan komma att möta i din roll som universitetslärare. 

Vi kommer att träffas via Zoom under workshopparna och ingen förberedelse kommer att behövas för att delta.

Söker inspiration för att utveckla din undervisning? Under vårterminen 2024 har du möjlighet att delta i en eller flera workshoppar kring aktuella högskolepedagogiska teman.

Mer information om högskolepedagogiska workshoppar

För mer information kontakta
Marie Tapper
Pedagogisk utvecklare inriktning mot NGL
Senast granskad: