Utbildning

Högskolan som myndighet och myndighetsutövare

Vilka regelverk styr vår vardag som myndighet och hur svarar vi upp mot omvärldens krav? I denna utbildning får du kunskap om hur lag och förordning påverkar handläggning av ärenden, bland annat kopplat till rättssäkerhet för studenter. Utbildningen ger även en introduktion till högskolans ledningss
Datum: , kl 13:00 - 16:00
Plats: Campus Falun
  • Målgrupp: Chefer samt proprefekter
  • Ansvarig: Avdelningen för stöd till ledning och styrning
  • Anmälan: Mejla kno@du.se senast 2 veckor innan utbildningen 

 

Senast granskad: