Utbildning

Högskolan Dalarnas strategi

Vad innebär högskolans strategiska inriktning och vilka långsiktiga mål förväntas jag som chef och ledare bidra till? I denna utbildning får du en introduktion till högskolans strategi 2020-2026.

Datum: , kl 09:00 - 10:00
Plats: Campus Borlänge
Sista anmälningsdag:

Målgrupp: Chefer och proprefekter

Ansvarig: Rektorsfunktionen

Anmälan: Mejla kno@du.se senast 1 vecka innan utbildningen 

Senast granskad: