Utbildning

Hållbarhets- och jämställdhetsarbete

Hur arbetar högskolan med frågor som rör hållbar utveckling? Denna utbildning är utformad för att ge dig inblick i våra hållbarhetsmål och hur hållbarhetsarbetet bedrivs.
Datum: , kl 13:00 - 15:00
Plats: Campus Falun
Sista anmälningsdag:

Du kommer också att få kunskap om vad forskningen säger om jämställdhet i högskolesektorn samt en introduktion till jämställdhetsintegrering och diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder.

Målgrupp: Chefer och proprefekter

Ansvarig: Rådet för hållbar utveckling, Avdelningen för HR samt Avdelningen för stöd till ledning och styrning

Anmälan: Mejla kno@du.se senast 2 veckor innan utbildningen

Senast granskad: