Utbildning

Arbetsrätt

I denna utbildning får du kunskap om det arbetsrättsliga regelverk, genom lag och avtal, som du som chef behöver känna till.
Datum: , kl 08:30 - 11:30
Plats: Campus Falun
Sista anmälningsdag:

Du kommer att få ta del av vanligt förekommande frågor som rör t ex bisysslor och ledighet. Utbildningen kommer också att ge en introduktion till MBL och hur vi arbetar med information och förhandling med de fackliga parterna.

Målgrupp: Chefer och proprefekter

Ansvarig: Avdelningen för HR

Anmälan: Mejla kno@du.se senast 2 veckor innan utbildningen

Senast granskad: