Utbildning

Arbetsrätt

I denna utbildning får du kunskap om det arbetsrättsliga regelverk, genom lag och avtal, som du som chef behöver känna till.
Datum: , kl 08:30 - 11:30
Plats: Campus Falun

Du kommer att få ta del av vanligt förekommande frågor som rör till exempel bisysslor och ledighet. Utbildningen kommer också att ge en introduktion till MBL och hur vi arbetar med information och förhandling med de fackliga parterna.

  • Målgrupp: Chefer och proprefekter
  • Ansvarig: Avdelningen för HR
  • Anmälan: Mejla kno@du.se senast 2 veckor innan utbildningen 

 

Senast granskad: