Det säger våra forskare om coronakrisen och covid-19

Vi har många forskningsområden som handlar om hur människor och samhället påverkas av den pågående pandemin. Här hittar du aktuella artiklar om forskning som är kopplad till covid-19 och coronakrisen.

Arbetsmiljö och permitteringar

– Nu undersöker vi effekterna för både individer och företag.

Alexis Rydell är doktor i arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Hur har korttidspermitteringar och uppsägningar påverkat individer och företag?

Besöksnäringen

- Vinnare är de besöksmål och destinationer som lyckas ställa om

Susanna Heldt Cassel är professor i kulturgeografi och kommenterar besöksnäringens påverkan av det nya viruset.

Intervjun med och kontaktuppgifter till Susanna Heldt Cassel

Digital undervisning

- Högskolan Dalarna är rustade och förmögna att upprätthålla kvaliteten

Juvas Marianne Liljas är docent i pedagogiskt arbete och reder ut vilka utmaningar som finns med att undervisa och studera på distans.

Intervjun med  och kontaktuppgifter till Juvas Marianne Liljas

Ekonomin

- En kris är en kris, men den kan också leda till utveckling och att vi börjar tänka i nya banor

Lena Nerhagen är nationalekonom och forskar om samhälleligt beslutsfattande. Hon svarar på frågan om hur förberedda Sverige var på en sån här kris och om det i krisen går att se några ljuspunkter.

Intervjun med och kontaktuppgifter till Lena Nerhagen

Hälsan

- Risk att man äter för mycket när man vistas hemma hela dagen

Michail Tonkonogi är professor i idrottsfysiologi och tipsar oss om hur vi ska kunna bibehålla vår hälsa i dessa karantäntider.  

Intervjun med och kontaktuppgifter till Michail Tonkonogi

Internationell studie om coronakrisen

- Så reagerar svenskarna under en pågående pandemi

En världsstudie om Coronakrisen har inletts där Högskolan Dalarna spelat en viktig roll för det svenska forskningsmaterialet, berättar Tomas Axelson, docent i religionsvetenskap och verksamhetsledare vid interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna.

Intervju med och kontaktuppgifter till Tomas Axelson

Politik och demokrati

- Vanliga demokratiska procedurer delvis satta ur spel

Thomas Sedelius är professor i statsvetenskap och förklarar bland annat hur politik och demokrati påverkas av det som pågår samt vad som händer med Sveriges internationella samarbeten?

Intervjun med och kontaktuppgifter till Thomas Sedelius

Vården

- Sjuksköterskor som finns i fronten av covid19-bekämpningen har ökad risk för Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD. 

Studien “Sjuksköterskor i frontlinjen av Covid-19 pandemin: Vilka blev konsekvenserna?” leds av Ann Rudman, docent i omvårdnad vid Högskolan Dalarna.

Intervju med och kontaktuppgifter till Ann Rudman.

Äldre och ensamhet

- Social isolering innebär en ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa

Lena Dahlberg är docent i socialt arbete och forskar om äldre personers levnadsvillkor. Hon kommenterar Folkhälsomyndighetens beslut om att ta bort rekommendationerna om att äldre personer ska undvika kontakt. 

Intervjun med och kontaktuppgifter till Lena Dahlberg

Senast granskad:
Senast granskad: