Pedagogik

Högskolan Dalarna har lång erfarenhet av att bedriva undervisning på nätbaserad undervisning. Juvas Marianne Liljas är docent i pedagogiskt arbete och programansvarig för magisterprogrammet i pedagogiskt arbete.

Hur har undervisningen förändrats på Högskolan Dalarna?

För oss handlar det inte så mycket om en omställning, utan ett läge då vi får göra det vi är riktigt bra på och utvecklat under 20 års tid! Jag tror att de flesta lärare hos oss är bekväma med att både föreläsa, examinera och hålla seminarier online. Vi är inte bara är rustade utan vi kan även upprätthålla kvaliteten.

Vilka fördelar finns det med att undervisa på distans?

Det finns många vinster med att vi tar olika presentationsmöjligheter i anspråk.  Högskolan Dalarna har också god kapacitet vad gäller olika plattformar och tillhandahåller en god service till studenter och lärare. Tryggheten gör att vi blir kreativa och utvecklar nya sätt att använda tekniken.

Vad krävs från er sida i ett sådant här läge?

Ett läge när vi ställer om all undervisning medför framförallt mer information till studenter. Vi får lägga lite extra tid på att förklara hur olika moment påverkas och se till att vara tillgängliga för att svara på frågor.

Hur får man till den bästa pedagogiken i ett digitalt forum?

Pedagogiken tar sig olika uttryck i olika ”rum”. Det digitala formatet  är en utmaning som kräver tålamod i form av trial and error.

Som forskare av utbildningshistoriska undervisningsmiljöer har jag studerat hur rumsligheten förändrar pedagogiken och med tiden upplevt en ökad koncentration i det avgränsade digitala rummet. Det har inte varit en quick fix utan fordrat lång träning. I syfte att optimera den potential av lärande som kan rymmas i detta på samma gång obegränsade rum ”utan väggar” krävs tålamod och ett prövande av olika former.

Läs mer om Juvas Marianne Liljas

Senast granskad: