Besöksnäringen

Susanna Heldt Cassel, professor i kulturgeografi och centrumledare för CeTLeR, Centrum för besöksnäringsforskning svarar på frågor hur turismen påverkas av det nya viruset.
Berg

Hur påverkas besöksnäringen av Covid-19?

Besöksnäringen blir enormt påverkad, både lokalt och regionalt i Dalarna, i Sverige och globalt. Hotell-restaurang, transportsektorn och aktivitets- och researrangörer har stora ekonomiska problem, många människor förlorar sina arbetstillfällen och vi kommer att se ett flertal konkurser. Detta påverkar även en massa andra branscher som har affärsresor och som är beroende av lokal service och transporter som är knutna till turismen.

Hur kommer krisen påverka besöksnäringen på sikt?

Denna kris kommer mest troligt att påverka besöksnäringen även på lång sikt eftersom den kan förändra människors sätt att tänka kring resande och de risker som dagens globaliserade värld för med sig.

Krisen visar hur central besöksnäringen är och vilken drivkraft den är för ekonomin i stort. Den visar också vilken problematisk situation de anställda inom besöksnäringen har, vilka osäkra anställningskontrakt och hur instabil deras arbetsmarknad är, vilket kommer att påverka möjligheten att rekrytera personal i framtiden.

Tror du att det kan komma något positivt ur det här för besöksnäringen?

I krisens spår föds det samtidigt en hel del nya innovationer, både när det gäller produktinnovationer men även inom arbetsorganisation och sociala innovationer, som kan vara positiva på sikt.

Läs mer om Susanna Heldt Cassel

Senast granskad: