Vad säger våra forskare om corona?

Pandemin Covid-19 har under lång tid dominerat nyheterna. Så gott som alla påverkas på många olika sätt. Högskolan Dalarna samlar här ihop forskning på området och har intervjuat forskare inom olika ämnen som svarar på frågor om vilka effekter pandemin har.

Hur reagerar svenskarna under en pågående pandemi? Och vad skiljer dem från resten av världen? En världsstudie om Coronakrisen har inletts, där Högskolan Dalarna spelat en viktig roll för det svenska forskningsmaterialet, berättar Tomas Axelson.

Läs hela artikeln här

Lena Nerhagen är nationalekonom och forskar om samhälleligt beslutsfattande. Hon svarar på frågan om hur förberedda Sverige var på en sån här kris och om det i krisen går att se några ljuspunkter.

Läs intervjun med Lena Nerhagen här

Thomas Sedelius är professor i statsvetenskap och förklarar bland annat hur politik och demokrati påverkas av det som pågår samt vad som händer med Sveriges internationella samarbeten?

Läs intervjun med Thomas Sedelius här

Juvas Marianne Liljas är docent i pedagogiskt arbete och reder ut vilka utmaningar som finns med att undervisa och studera på distans.

Läs intervjun med Juvas Marianne Liljas här

Susanna Heldt Cassel är professor i kulturgeografi och kommenterar besöksnäringens påverkan av det nya viruset.

Läs intervjun med Susanna Heldt Cassel här

Michail Tonkonogi, professor i idrottsfysiologi tipsar oss om hur vi ska kunna bibehålla vår hälsa i dessa karantäntider.  

Läs intervjun med Michail Tonkonogi här

Senast granskad: