Verktyg och tips vid tillfälligt hemarbete

Här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver arbeta hemifrån och som underlättar vid distansarbete.

Fjärranslutning med VPN

Du kan komma åt de flesta system hemifrån utan att göra något särskilt, men om du till exempel behöver komma åt dokument i din hemkatalog eller gemensam mapp utifrån måste du använda fjärranslutning (VPN). VPN är tillgängligt för alla medarbetare.

FAQ:n för it-frågor finns en enkel guide för hur du kopplar upp mot VPN.
Mer information om VPN och när du ska använda det

Digitala möten i Zoom

Zoom är ett verktyg för att delta i webbmöten. Zoom är tillgängligt för såväl medarbetare som studenter. Med hjälp av Zoom kan du även dela en whiteboard, dela din datorskärm och visa olika program, till exempel Powerpoint. Använder ni webbkameror kan ni också se varandra.

Instruktioner för Zoom

Arbetsmiljö vid tillfälligt hemarbete

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, som gäller till och med 31 december 2020, bör arbetsgivare se till att personal, om det är möjligt, arbetar hemma. Därför är det bra om högskolans medarbetare helt eller delvis tillfälligt arbetar hemma. Detta ska ske i överenskommelse med närmsta chef. Frågan om hemarbete avgörs från fall till fall av ansvarig chef, och lösningarna kan komma att se olika ut för olika personalgrupper.

På sidan "Frågor och svar – för medarbetare" hittar du ytterligare information om vad som gäller vid tillfälligt hemarbete. 

Tänk på din digitala arbetsmiljö när du arbetar tillfälligt hemifrån. Här finns 10 tips som bidrar till en bra digital arbetsmiljö.

Kontakt

Frågor och svar

FAQ för studenter om coronaviruset
FAQ för medarbetare om coronaviruset
FAQ för chefer om coronaviruset

Information på engelska

Information about covid-19 for Staff and Students

Har du fler frågor? 

För frågor som rör ditt arbete och tillfälligt hemarbete ska du i första hand kontakta din närmaste chef.

Senast granskad:
Senast granskad: