Frågor och svar för medarbetare och chefer

Ta del av svar på övergripande vanliga frågor som är relaterade till högskolan och hanteringen av covid-19. Vänd dig till närmsta chef för ytterligare frågor som rör din vardag som medarbetare.

2021-10-26: Informationen har uppdaterats utifrån att högskolan har beslutat att samtliga tidigare beslut med anledning av covid-19 gällande undervisningsformer och verksamhetsåtgärder vid Högskolan Dalarna upphör och upphävs. Ta del av intern nyhet (Medarbetarwebb) 

Senast granskad:
Senast granskad: