Frågor och svar – för chefer

Här har vi samlat Högskolan Dalarnas svar på ofta förekommande frågor från chefer kopplat till covid-19. Sidan uppdateras kontinuerligt.

2021-08-26: Frågor och svar har förtydligats utifrån beslut som innebär att en planering för återgång till arbete och undervisning på plats finns.

Observera det inte finns några specialregler på grund av covid-19, utan ordinarie arbetsrätt och arbetsmiljöregler gäller. För dig som chef är det även viktigt att du tar del av Frågor om svar - för medarbetare för att ta del av information som rör dig som medarbetare.

Sjukdom – medarbetare

 

Återgång till arbetsplatsen, tillfälligt hemarbete och arbetsmiljö

Här hittar du 10 tips som bidrar till en bra digital arbetsmiljö

 

Övriga frågor

Senast granskad:
Hittar du inte svar på din fråga?

Saknar du någon fråga? Kontakta kommunikationsavdelningen.
Behöver du stöd i hur du ska agera som chef? Kontakta HR-avdelningen.

10 tips som bidrar till en bra digital arbetsmiljö
Senast granskad: