Information om coronaviruset (covid-19) till medarbetare och studenter

[Uppdaterad 2020-06-02] Denna information till medarbetare och studenter på Högskolan Dalarna uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning.

This page in English

Detta gäller Högskolan Dalarnas verksamhet

Regeringen meddelade den 29 maj att rekommendationen om distansundervisning vid landets lärosäten lättas upp från 15 juni.

Dock ska Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd och begränsa antalet personer som samlas till max 50 personer fortsatt följas. Beskedet betyder att institutionerna kan återgå till campusundervisning, som dock digitaliseras där det behövs för att upprätthålla rekommendationerna. 

Högskolans ledning kommer att träffas under nästa vecka med anledning av regeringens besked och ser över om några ytterligare beslut kring hur höstens undervisning och examination ska bedrivas behöver fattas eller förändras.

Tillsvidare gäller följande:

 • Enligt regeringsbeslut (27 mars) gäller förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
 • Högskolan Dalarna övergår till nätbaserad undervisning
 • Ingen fysisk undervisning ska ske i Högskolan Dalarnas lokaler
 • Högskolan Dalarnas lokaler kommer att hållas öppna i syfte att ge studenter plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer. Till vissa delar av campus behöver du ha ditt passerkort för att få tillträde. Medarbetare och studenter ska undvika att samlas i grupp i Högskolan Dalarnas lokaler.
 • Du får behålla ditt studiestöd från CSN
 • Examinationsformer kan komma att ändras
 • Prioritera resurser där de behövs bäst i enlighet med de nya rekommendationerna
 • För information gällande resor, se under Detta gäller vid resor och hantering efter resor

Högskolans ledning följer utvecklingen dagligen via de ansvariga myndigheterna, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet. Högskolans medarbetare och studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet.

Detta gäller vid resor och hantering efter resor

 • Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Beslutet gäller från och med den 19 mars och i nuläget fram till den 15 juni.
 • Med anledning av UD:s nya avrådan från resor till utlandet gäller följande för Högskolan Dalarna från och med 15 mars 2020: Högskolan Dalarna följer UD:s avrådan vilket innebär att inga tjänsteresor till utlandet och inga utbyten med andra länder ska göras från och med 15 mars tills annat beslutas. Såväl medarbetare som studenter omfattas av ovanstående. I de fall tjänsteresor utomlands ändå måste genomföras av särskilda anledningar, ska resan först godkännas av rektor. 
 • Nationella tjänsteresor bör i möjligaste mån undvikas. Regionala resor omfattas inte i nuläget.

Om resan är godkänd enligt ovan rekommenderar Högskolan Dalarna dig att noga följa rekommendationer från UD och Folkhälsomyndigheten. Boka tjänsteresor via Högskolans upphandlade resebyrå Lingmerths för att avbokningsregler och reseförsäkringar ska gälla.

Om av rektor godkänd internationell tjänsteresa har genomförts är rekommendationen i nuläget att arbeta hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177.

Detta gäller hygien 

 • Hosta och nys i armvecket
 • Tvätta händerna med tvål och vatten, handsprit är också effektivt
 • Undvik att röra ansiktet om händerna inte är rena

Toaletter i allmänna lokaler städas nu två gånger om dagen, i stället för en gång om dagen.

Mer information

För information om utbrottet och råd rekommenderas i första hand att söka information via ansvariga myndigheter: 

Har du specifika frågor som medarbetare eller student, vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din programansvarig.

Vanliga frågor

Vem ska jag kontakta?

Senast granskad: