Information om covid-19 till studenter, medarbetare och besökare

Högskolans medarbetare och studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet. Håll ut, håll avstånd och ta ansvar. Så länge pandemin pågår: Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik sociala sammanhang.

2021-08-23: Informationen har uppdaterats då det nu är möjligt att som student vara på campus även utan att behöva använda passerkortet – dörrarna är öppna, detta som en del av beslutet som innebär en stegvis återgång till campus med undervisning på plats i slutet av hösten. Välkommen. 

Vanliga frågor och svar

För studenter

För medarbetare

För chefer

Allmänna och för besökare

Vår undervisning

Från höstterminen 2021 möjliggörs campusstudier igen. Återgången kommer ske stegvis med undervisning på plats i slutet av hösten. Från terminsstart 30 augusti kommer examinationer och andra praktiska moment /färdighetsträning att kunna genomföra på campus. 

Ambitionen att högskolans undervisning senast under november 2021 är i huvudsak campusbaserad igen. Hur studieformen ser ut för respektive program och kurs framkommer i respektive kurs- och programrum i vår lärplattform Learn.

Fram till november 2021 gäller följande

Undervisningsformer och examinationsformer kan komma att ändras. 

Som stöd i planeringen bör följande grupper prioriteras för campusutbildning:

  • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå.
  • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska.
Senast granskad:
Kontakt

Har du specifika frågor som medarbetare eller student, vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din programansvarig. Övriga frågor som rör högskolan skickas till support@du.se

krisinformation.se (krisinformation från svenska myndigheter)

11313 (nationellt informationsnummer)

1177 (sjukvårdsrådgivning)

Senast granskad: