Information om covid-19 till studenter, medarbetare och besökare

Högskolans medarbetare och studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet. Håll ut, håll avstånd och ta ansvar. Så länge pandemin pågår: Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik sociala sammanhang.

2020-11-24: Information om "Vår undervisning" uppdaterad i och med förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.

Vanliga frågor och svar

För studenter

För medarbetare

För chefer

Allmänna och för besökare

Lokala allmänna råd för Dalarna – så agerar högskolan

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta lokala allmänna råd för Dalarna har högskolan vidtagit ett antal åtgärder. Studenter rekommenderas att studera hemifrån i den mån det är möjligt. Högskolans lokaler är öppna men med begränsad tillgänglighet. Högskolebiblioteket är öppet.

Här kan du läsa mer om Högskolan Dalarnas åtgärder
Frågor och svar om de skärpta råden i Dalarna (1177, Region Dalarna)

Vår undervisning

Från och med den 24 november är det förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. De skärpta reglerna omfattar inte lärosäten så som Högskolan Dalarna, eftersom undervisning och examination inte är allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar.

Under hösten 2020 sker undervisning både helt nätbaserat, helt campusförlagt eller i en kombination av de båda. Hur studieformen ser ut för respektive program och kurs framkommer i respektive kurs- och programrum i vår lärplattform Learn.

Tillsvidare gäller följande:

  • Högskolan Dalarnas lokaler kommer att hålla öppet för viss begränsad campusundervisning och för att ge studenter plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer. Lokalerna är anpassade så att social/fysisk distansering kan tillämpas - men varje enskild individ har också ett ansvar att följa de lokala allmänna rekommendationer som gäller. 
  • Undervisningsformer och examinationsformer kan komma att ändras. 
Senast granskad:
Kontakt

Har du specifika frågor som medarbetare eller student, vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din programansvarig. Övriga frågor som rör högskolan skickas till support@du.se

krisinformation.se (krisinformation från svenska myndigheter)

11313 (nationellt informationsnummer)

1177 (sjukvårdsrådgivning)