Information om covid-19 till studenter, medarbetare och besökare

Högskolans medarbetare och studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet. Håll ut, håll avstånd och ta ansvar. Så länge pandemin pågår: Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik sociala sammanhang.
2020-10-23: Frågor och svar för medarbetare och för chefer uppdaterade

Vanliga frågor och svar

För studenter

För medarbetare

För chefer

Allmänna och för besökare

Vår undervisning

Den 29 maj meddelade regeringen att rekommendationen om distansundervisning lyfts från och med 15 juni. Högskolan Dalarna fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allmänna sammankomster om att hålla avstånd och begränsa antalet personer som samlas till max 50 personer.

Detta innebär att hösten 2020 kan utbildningar komma att ske helt nätbaserat, helt campusförlagt eller i en kombination av de båda. Studenter som går en campusförlagd utbildning bör vara beredda på att infinna sig på plats när höstterminen 2020 startar. Hur studieformen kommer att se ut för respektive program och kurs framkommer i respektive kurs- och programrum i vår lärplattform Learn.

Tillsvidare gäller följande:

 • Enligt regeringsbeslut (27 mars) gäller förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
 • Högskolan Dalarnas lokaler kommer att hålla öppet för viss begränsad campusundervisning och för att ge studenter plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer. Vid all fysisk närvaro i lokalerna följer Högskolan Dalarna de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger med för närvarande max 50 personer i rum och salar. Lokalerna är anpassade så att social/fysisk distansering kan tillämpas. Till vissa delar av campus behöver du ha ditt passerkort för att få tillträde. Medarbetare och studenter ska undvika att samlas i grupp i Högskolan Dalarnas lokaler.
 • Som stöd i planeringen bör följande grupper och aktiviteter prioriteras för utbildning på campus:
  - Examinationer som inte bedöms möjliga på distans.

  - Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination.
  - Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå.
  - Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår.
  - Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska.

 • Information om studiemedel finns på CSN's hemsida
 • Examinationsformer kan komma att ändras.
Senast granskad:
Kontakt

Har du specifika frågor som medarbetare eller student, vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din programansvarig. Övriga frågor som rör högskolan skickas till support@du.se

11313 (nationellt informationsnummer)

1177 (sjukvårdsrådgivning)