Information om coronaviruset (covid-19) till medarbetare och studenter

[Uppdaterad 2020-08-14] Informationen uppdateras kontinuerligt.

This page in English

Vår undervisning

Högskolans ledning följer utvecklingen av pandemin via de ansvariga myndigheterna. Högskolans medarbetare och studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet.

Den 29 maj meddelade regeringen att rekommendationen om distansundervisning lyfts från och med 15 juni. Högskolan Dalarna fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allmänna sammankomster om att hålla avstånd och begränsa antalet personer som samlas till max 50 personer.

Detta innebär att hösten 2020 kan utbildningar komma att ske helt nätbaserat, helt campusförlagt eller i en kombination av de båda. Studenter som går en campusförlagd utbildning bör vara beredda på att infinna sig på plats när höstterminen 2020 startar. Hur studieformen kommer att se ut för respektive program och kurs framkommer i respektive kurs- och programrum i vår lärplattform Learn.

Tillsvidare gäller följande:

 • Enligt regeringsbeslut (27 mars) gäller förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
 • Högskolan Dalarnas lokaler kommer att hålla öppet för viss begränsad campusundervisning och för att ge studenter plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer. Vid all fysisk närvaro i lokalerna följer Högskolan Dalarna de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten anger med för närvarande max 50 personer i rum och salar. Lokalerna är anpassade så att social/fysisk distansering kan tillämpas. Till vissa delar av campus behöver du ha ditt passerkort för att få tillträde. Medarbetare och studenter ska undvika att samlas i grupp i Högskolan Dalarnas lokaler.
 • Som stöd i planeringen bör följande grupper och aktiviteter prioriteras för utbildning på campus:
  - Examinationer som inte bedöms möjliga på distans.

  - Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination.
  - Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå.
  - Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår.
  - Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska.

 • Information om studiemedel finns på CSN's hemsida
 • Examinationsformer kan komma att ändras.

Resor

Läs mer om vad som gäller vid resor på Utrikesdepartementets hemsida: 

Hygien 

 • Hosta och nys i armvecket
 • Tvätta händerna med tvål och vatten, handsprit är också effektivt
 • Undvik att röra ansiktet om händerna inte är rena

Bra att veta: Toaletter på campus städas två gånger om dagen, i stället för en gång om dagen.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan läsa om hur du kan skydda dig själv och andra från smitta

Vanliga frågor

Mer information

För information om utbrottet och råd rekommenderas i första hand att söka information via ansvariga myndigheter: 

Har du specifika frågor som medarbetare eller student, vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din programansvarig.

Senast granskad: