Information om coronaviruset (covid-19) till medarbetare och studenter

[Uppdaterad 2020-04-01] Denna information till medarbetare och studenter på Högskolan Dalarna uppdateras kontinuerligt utifrån utvecklingen av smittspridning.

This page in English

Detta gäller Högskolan Dalarnas verksamhet

Tillsvidare gäller följande:

 • Enligt regeringsbeslut (27 mars) gäller förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
 • Högskolan Dalarna övergår till nätbaserad undervisning
 • Ingen fysisk undervisning ska ske i Högskolan Dalarnas lokaler
 • Högskolan Dalarnas lokaler kommer att hållas öppna i syfte att ge studenter plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer. Till vissa delar av campus behöver du ha ditt passerkort för att få tillträde. Medarbetare och studenter ska undvika att samlas i grupp i Högskolan Dalarnas lokaler.
 • Du får behålla ditt studiestöd från CSN
 • Examinationsformer kan komma att ändras
 • Prioritera resurser där de behövs bäst i enlighet med de nya rekommendationerna
 • För information gällande resor, se under Detta gäller vid resor och hantering efter resor

Högskolans ledning följer utvecklingen dagligen via de ansvariga myndigheterna, Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet. Högskolans medarbetare och studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet.

Detta gäller vid resor och hantering efter resor

 • Regeringen har beslutat att tillfälligt stoppa icke nödvändiga resor till Sverige, i syfte att mildra effekterna av coronavirusets utbrott och minska spridningen av covid-19. Beslutet gäller från och med den 19 mars och till att börja med under 30 dagar. 
 • Med anledning av UD:s nya avrådan från resor till utlandet gäller följande för Högskolan Dalarna från och med 15 mars 2020: Högskolan Dalarna följer UD:s avrådan vilket innebär att inga tjänsteresor till utlandet och inga utbyten med andra länder ska göras från och med 15 mars tills annat beslutas. Såväl medarbetare som studenter omfattas av ovanstående. I de fall tjänsteresor utomlands ändå måste genomföras av särskilda anledningar, ska resan först godkännas av rektor. 
 • Nationella tjänsteresor bör i möjligaste mån undvikas. Regionala resor omfattas inte i nuläget.

Om resan är godkänd enligt ovan rekommenderar Högskolan Dalarna dig att noga följa rekommendationer från UD och Folkhälsomyndigheten. Boka tjänsteresor via Högskolans upphandlade resebyrå Lingmerths för att avbokningsregler och reseförsäkringar ska gälla.

Medarbetare och studenter som nyligen vistats i drabbade områden ska kontakta sin närmaste chef eller programansvarig vid hemkomsten. Rekommendationen är i nuläget att arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177.

Detta gäller hygien 

 • Hosta och nys i armvecket
 • Tvätta händerna med tvål och vatten, handsprit är också effektivt
 • Undvik att röra ansiktet om händerna inte är rena

Toaletter i allmänna lokaler städas nu två gånger om dagen, i stället för en gång om dagen.

Mer information

För information om utbrottet och råd rekommenderas i första hand att söka information via ansvariga myndigheter: 

Har du specifika frågor som medarbetare eller student, vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din programansvarig.

Vanliga frågor

Hur får jag information om hur den nätbaserade undervisningen kommer att bedrivas?

Svar: Studenter hänvisas till kursrummen i Learn. Samlad och användbar information om att studera på Högskolan Dalarna via nätet finner du även här:
https://www.du.se/sv/Utbildning/under-studierna/studera-via-natet/

Kommer jag att kunna komma in i lokalerna eller biblioteket?

Svar: Ja, Högskolan Dalarnas lokaler och bibliotek kommer att hållas öppna i syfte att ge studenter plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer. Aktuell information från Biblioteket. Till vissa delar av campus behöver du ha ditt passerkort för att få tillträde. Medarbetare och studenter ska undvika att samlas i grupp i Högskolan Dalarnas lokaler.

Kan jag få extra hjälp eller stöd via Studenthälsan i det rådande läget?

Svar: Är du orolig kan du vända dig till Studenthälsan för stöd: https://www.du.se/sv/om-oss/organisation/studenthalsan/. Våra studentpräster finns för dig oavsett om du har studierelaterade frågor, oro kring corona eller livsfrågor i stort. Du kan träffa dem på campus eller kontakta dem via telefon, Skype eller Connect. Studenthälsan genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder.

Jag ska/är på utbytesstudier och känner mig orolig, vad ska jag göra?

Svar:Ta kontakt med support@du.se / 023-77 80 00 för att diskutera vad du vill och kan göra eller vänd dig till Studenthälsan för stöd https://www.du.se/sv/om-oss/organisation/studenthalsan/.

Hur gör jag med min Verksamhetsförlagda utbildning (VFU)?

Svar: Följ rekommendationer från Region Dalarna eller den kommun eller region där din VFU genomförs. Kontakta din programansvariga om du har ytterligare frågor.

Jag ska åka på praktik utomlands inom kort. Hur ska jag göra?

Svar: Högskolan Dalarna följer UD:s rekommendationer kring utlandsresor (2020-03-13) samt regeringens beslut att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige (2020-03-17). I enlighet med detta har Högskolan Dalarna beslutat att inga tjänsteresor utomlands ska äga rum. Om sådan resa ändå måste genomföras av särskilda skäl, ska resan först godkännas av rektor. Avrådan gäller såväl medarbetare som studenter.

Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i 2 kap. 2 § smittskyddslagen. Mer information finns här

 

Hur gör jag nu när jag ska flytta utbildning och/eller examination till nätet i stället för på campus?

Svar: Rektor har fattat beslut om möjligheten att ändra utbildning- och/eller examinationsform. Programansvarig och Examinator har fått extraordinära befogenheter att avvika från fastställd Utbildningsplan och kursplan och efter samråd med akademichef besluta om ändrade examinationsformer och arbetsformer för kursen/programmet.

Information om hur rutinen går finns under Nyheter på du&ja "Möjlighet att ändra utbildning- och/eller examinationsform" och hos akademisekreterare. Kursansvarig samt lärare kan kontakta supportcafeét via: http://samtal.du.se/ för stöd i övergången. Kvällstid gäller fortfarande https://du-se.zoom.us/my/supportcafe

Råd till dig som ska undervisa via nätet.

Kommer jag att kunna komma in i lokalerna eller biblioteket?

Svar: Ja, Högskolan Dalarnas lokaler och bibliotek kommer att hållas öppna i syfte att ge plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer. Aktuell information från Biblioteket. Till vissa delar av campus behöver du ha ditt passerkort för att få tillträde. Medarbetare och studenter ska undvika att samlas i grupp i Högskolan Dalarnas lokaler.

Kan jag arbeta hemifrån?

Svar: Högskolan Dalarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Är du sjuk ska du vara hemma. Du kan arbeta hemifrån om din chef godkänner detta.

Hur går jag tillväga för att ansluta till Högskolans nätverk hemifrån?

Svar: Uppdaterad information från IT finns nu tillgänglig för den som arbetar hemma och behöver komma åt Högskolans nät. Tips gällande Virusskydd Forticlient. Tips gällande VPN-Klient.

Får jag lön som vanligt om jag måste arbeta hemifrån?

Svar: Ja, om du följer Högskolans rekommendationer om vad avser arbete i hemmet och att din chef godkänt att du arbetar hemifrån.

Om vi har medarbetare som är eller antas vara smittade av corona. Hur ska vi hantera/kommunicera denna uppgift internt?

Svar: Uppgift om medarbetares hälsotillstånd kan vara sekretessbelagd. Information om enskilds hälsotillstånd får därför ske efter bedömning i varje enskilt fall. Medarbetaren kan ge sitt samtycke till att informationen kan kommuniceras på arbetsplatsen. Läs mer om behandling av personuppgifter och dataskyddsförordningen på www.datainspektionen.se (se även https://www.datainspektionen.se/nyheter/coronavirus-och-personuppgifter/). Har du frågor kring detta kan du kontakta Högskolan Dalarnas dataskyddsombud dataskydd@du.se

Ska jag stanna hemma om jag har symptom som snuva, hosta eller feber?

Svar: I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska alla som känner sig sjuka stanna hemma. Vi rekommenderar dig att följa de uppdaterade råd som Folkhälsomyndigheten ger: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Ska jag gå till arbetet om min partner/barn uppvisar tecken på sjukdom/symptom?

Svar: Om någon i din familj uppvisar symptom bör du fråga din chef om det går bra att arbeta hemma eller i lämplig lokal tills dess att smittorisken inte längre är aktuell.

Finns det extra samtalsstöd och hjälp att få i det rådande läget?

Svar: Är du som medarbetare orolig kan även du vända dig till våra studentpräster oavsett om du har oro kring corona viruset eller livsfrågor i stort, https://www.du.se/sv/om-oss/organisation/studenthalsan/. Du kan träffa dem på campus eller kontakta dem via telefon, Skype eller Connect.

Finns det extra stöd och hjälp att få från företagshälsovården just nu?

Svar: Om du som medarbetare anser att du har behov av Previas tjänster ska du i första hand alltid ta kontakt med din närmaste chef. Previa genomför dock inga provtagningar eller andra medicinska åtgärder i samband med covid-19.

Kan Högskolan stoppa mig för att resa i tjänsten? Privat?

Svar: Högskolan Dalarna följer UD:s rekommendationer kring utlandsresor (2020-03-13) samt regeringens beslut att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige (2020-03-17). I enlighet med detta har Högskolan Dalarna beslutat att inga tjänsteresor utomlands ska äga rum. Nationella tjänsteresor bör i möjligaste mån undvikas. Regionala resor omfattas inte i nuläget. Om sådan resa ändå måste genomföras av särskilda skäl, ska resan först godkännas av rektor. Avrådan gäller såväl medarbetare som studenter. Vid privata resor gäller det medborgaransvar som anges i 2 kap. 2 § smittskyddslagen, länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/smittskyddslag-2004168_sfs-2004-168

Vad gäller om jag vill avboka min flygresa – får jag tillbaka pengarna?

Svar: Kontakta alltid Högskolans upphandlade resebyrå Lingmerths för att få information om vad som gäller i varje enskilt ärende och för detaljerad information om aktuellt regelverk.

 

 

Finns det en långsiktig beredskap för att säkerställa verksamheten?

Svar: Ja, det finns en kontinuitetsplan som uppdateras. Skulle planen behövas sättas i verket, kommer arbetet och insatser ske i samverkan med berörda delar av verksamheten.

Ska vi inte anpassa våra arbetsmiljöer efter risken för smitta, är det t.ex lämpligt med kontorslandskap just nu? Avdelnings-, enhetsmöten? Andra åtgärder?

Svar: Högskolan Dalarna följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur är det med matserveringarna på våra campus?

Svar: Flera av restaurangerna på campus håller stängt från och med måndag den 23 mars. Café Duett på Campus Borlänge håller tillsvidare öppet måndag-torsdag 9.00-15.00 fredag 9.00-13.30, erbjuder även take away.

Hur kommer Högskolan Dalarna göra med kommande evenemang?

Svar: Enligt regeringsbeslut (27 mars) gäller förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Högskolan Dalarna har sedan tidigare valt att ställa in alla evenemang med mer än 500 personer till 15 juni. För alla övriga evenemang och sammankomster gör Högskolan Dalarna en riskbedömning utifrån det riksbedömningsverktyg som Folkhälsomyndigheten har tagit fram.

Vem ska jag kontakta?

 

folkhalsomyndigheten.se

1177.se

krisinformation.se

11313.se

Om du har allmänna frågor.

11313 (nationellt informationsnummer)

Ring om du har allmänna frågor om coronaviruset (covid-19) som ej är symptom eller vårdrelaterade (om du inte själv kan hitta information via webben).

1177 (sjukvårdsrådgivning)

Ring om du behöver få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har coronaviruset (covid-19). Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Program/kursansvarig

Om du har frågor om hur specifika kursmoment ska genomföras kan du kontakta ansvarig program/kursansvarig.

Om du som student misstänker att du skulle kunna vara smittad av coronaviruset (covid-19) ombeds du i första hand kontakta vården enligt de riktlinjer som vården angett. Om du misstänker att du är sjuk och det kommer att påverka dina studier, kan du kontakta program/kursansvarig.

Närmaste chef

Om du känner oro över situationen kan du alltid kontakta din närmaste chef. Kontakta din närmaste chef om du har frågor kring hur verksamheten ska bedrivas utifrån rådande omständigheter och rekommendationer.

Om du som anställd misstänker att du skulle kunna vara smittad av coronaviruset (covid-19) ombeds du i första hand kontakta vården enligt de riktlinjer som vården angett. Meddela även din närmaste chef om du med anledning därav kommer vara frånvarande från arbetet.

Övriga frågor

Kontakta support@du.se

Senast granskad: