Information om covid-19 till studenter, medarbetare och besökare

Högskolans medarbetare och studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet. Håll ut, håll avstånd och ta ansvar. Så länge pandemin pågår: Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik sociala sammanhang.

2021-01-25: Frågor och svar har uppdaterats utifrån beslut som bland annat innebär att tillträde till högskolans lokaler begränsas för allmänhet fram till och med 31 augusti 2021.

Vanliga frågor och svar

För studenter

För medarbetare

För chefer

Allmänna och för besökare

Vår undervisning

Under våren 2021 blir undervisning och examination nätbaserad, där det är möjligt. Hur studieformen ser ut för respektive program och kurs framkommer i respektive kurs- och programrum i vår lärplattform Learn.

Tillsvidare gäller följande:

 • Tillträde till högskolans lokaler begränsas för allmänhet fram till och med 31 augusti 2021 genom att samtliga entréer låses. Studenter och personal har fortsatt tillgång till lokalerna med passerkort.
 • Undervisningsformer och examinationsformer kan komma att ändras. 
 • Följande aktiviteter och grupper prioriteras för utbildning på campus:
  • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans.

  • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination.

  • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå.

  • Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår.

  • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska.

Senast granskad:
Kontakt

Har du specifika frågor som medarbetare eller student, vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din programansvarig. Övriga frågor som rör högskolan skickas till support@du.se

krisinformation.se (krisinformation från svenska myndigheter)

11313 (nationellt informationsnummer)

1177 (sjukvårdsrådgivning)