Information om covid-19 till studenter, medarbetare och besökare

Högskolans medarbetare och studenters hälsa, välmående och säkerhet är av högsta prioritet. Håll ut, håll avstånd och ta ansvar. Så länge pandemin pågår: Stanna hemma om du har sjukdomssymptom, var noga med handhygienen och undvik sociala sammanhang.

2021-06-11: Frågor och svar har uppdaterats utifrån beslut som innebär en stegvis återgång till campus med undervisning på plats i slutet av hösten.

Vanliga frågor och svar

För studenter

För medarbetare

För chefer

Allmänna och för besökare

Vår undervisning

Från höstterminen 2021 möjliggörs campusstudier igen. Återgången kommer ske stegvis med undervisning på plats i slutet av hösten. Från terminsstart 30 augusti kommer examinationer och andra praktiska moment /färdighetsträning att kunna genomföra på campus. 

Ambitionen att högskolans undervisning senast under november 2021 är i huvudsak campusbaserad igen. Hur studieformen ser ut för respektive program och kurs framkommer i respektive kurs- och programrum i vår lärplattform Learn.

Tillsvidare gäller följande:

 • Tillträde till högskolans lokaler begränsas för allmänhet fram till och med 23 augusti 2021 genom att samtliga entréer låses. Studenter och personal har fortsatt tillgång till lokalerna med passerkort.
 • Undervisningsformer och examinationsformer kan komma att ändras. 
 • Följande aktiviteter och grupper prioriteras för utbildning på campus:
  • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans.

  • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination.

  • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå.

  • Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår.

  • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska.

Senast granskad:
Kontakt

Har du specifika frågor som medarbetare eller student, vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din programansvarig. Övriga frågor som rör högskolan skickas till support@du.se

krisinformation.se (krisinformation från svenska myndigheter)

11313 (nationellt informationsnummer)

1177 (sjukvårdsrådgivning)

Senast granskad: