Wiki

En wiki är en sökbar webbplats där sidorna enkelt och snabbt kan redigeras av besökarna själva. I Högskolan Dalarnas wiki finns det många vitt skilda ämnen och används av både lärare och studenter för att skapa och redigera olika texter.

Det går utmärkt att göra grupparbeten i wikin då flera personer kan redigera och uppdatera samma texter, samt att du och dina studiekamrater också kan kommentera och ge feedback på varandras uppgifter enligt samma princip.

Logga in i wikin

 1. Börja med att gå till adressen wiki.du.se
 2. Klicka sedan på knappen "Log in, Register" uppe till höger för att logga in.
 3. Logga in med ditt användarnamn och lösenord som du fått från Högskolan (samma användarnamn som till Mina sidor och Fronter). Se till att rutan "Microsoft Active Directory" är valt.
 4. Klicka sedan på knappen "Log in".

Instruktioner för wikin

I menyn till vänster i wikin finns det enklare instruktioner med de mest grundläggande funktionerna, samt hur du skapar interna och externa länkar. De finns både som PDF-format och som film.

Navigera i wikin

Till vänster hittar du en meny. Klicka på rubriken "Ämnen/Subjects". Exempel: "Välj Franska" om det är det ämne du studerar och leta reda på den undermapp som hör till den uppgift eller den delkurs där du förväntas lägga in en kommentar eller information om.

Skapa en ny sida i wikin

Vill du skapa en ny sida klickar du i menyn till vänster där du vill skapa din undersida. Din sida kommer alltså att skapas som en undersida där du står för tillfället. Du ser även sökvägen upptill var du står i strukturen.

 1. Klicka på rubriken "New Page" för att börja skapa en ny sida. Välj sedan "Blank page" och klicka efter det på knappen "Create new page" nere till höger.
 2. När din sida är skapad kan du byta ut "Page Title" mot det din sida ska heta samt texten i editorn "This page has no content. Enrich Högskolan Dalarna by contributing" mot din egen text.
 3. Klicka därefter på "Save" uppe till vänster i verktygsfältet.

Kommentera innehåll i wikin

 1. Om du ska kommentera det som läraren skrivit så skriver du din kommentar i dialogrutan "Add comment".
 2. När du är klar klickar du på knappen "Add comment" nere till vänster.
 3. Du får en bekräftelse på att din kommentar blivit sparad med meddelandet i det gula fältet.
 4. Du kan lägga till mer text eller ändra din kommentar genom att klicka på länken "Edit" och vill du ta bort den helt klickar du på knappen "Delete".

Administration av wikin (personal)

Inloggning

Börja med att gå till wiki.du.se och klicka sedan på knappen Log in, register för att kunna skriva i wikin.

Logga in med ditt användarkonto och lösenord, se till att knappen Microsoft Active Directory är förvald under rubriken Authentication.

Instruktioner

I wikin finns det i menyn till vänster enklare instruktioner för studenter med de mest grundläggande funktionerna samt hur man skapar interna och externa länkar.

Menystruktur

Om du, som lärare eller personal, inte har behörighet att skapa sidor i Wikin kontakta NGL-centrum. Du måste ha loggat in en gång i wikin för att ditt konto ska skapas och för att administratörerna ska kunna ge dig behörighet.

Till vänster under rubriken Ämnen/Subjects är det tänkt att alla ämnen ska finnas. Administratörerna lägger upp dessa efterhand som lärarna efterfrågar detta.

Kontakta NGL-centrum om du som lärare vill att en ny sida ska läggas upp. Vi kan också ge er behörighet till sidorna. Vi har valt att inte lägga upp sidor som vi inte vet kommer ha något innehåll utan väntar tills vi får en förfrågan på nya sidor från er lärare.

Det är bara administratörer som har behörighet att skapa mappar direkt under rubriken Ämnen.

Lärare får efter en kort genomgång den högre behörigheten teacher_admin och kan då skapa undersidor, ta bort sidor, lägga till andra lärare eller studenter och ge dessa behörigheter inom sitt ämne.

För att ändra behörighet på en sida, klicka på rubriken Restrict access under menyn More.

Behörighet på undersidor

För att studenter ska kunna skriva och skapa sidor kan du som lärare skapa undersidor och på dessa undersidor sätta behörigheten Public så slipper du tilldela varje person särskilda behörigheter. Studenter har behörigheten student_contributor i wikin.

Många lärare har valt att lägga till särskilda studenter med behörigheten Semi-Public i stället för att sätta behörigheten Public.

Behörigheten Semi-Public innebär att bara de som läggs till manuellt har behörighet att skriva på sidorna, medan alla har rätt att läsa.

Behörigheten Public ger alla studenter möjlighet att skapa och skriva på alla sådana sidor oavsett ämne.

Behörigheten Private ger de som läggs till här behörighet att läsa och skriva medan ingen annan kan se dessa sidor (förutom administratörer).

Grupper

Det finns endast EN grupp staff där all personal är medlemmar. Alla övriga användare hanteras som studenter och får behörigheten student_contributor. Studenter har inte behörigheten Delete.

Behörigheter i wikin (personal)

Om du, som lärare eller personal, inte har behörighet att skapa sidor i Wikin, kontakta då NGL-centrum. Du måste ha loggat in en gång i Wikin för att ditt konto ska ha skapats och för att administratörerna ska kunna ge dig rätt behörighet.

Till vänster under rubriken Ämnen/Subjects är det tänkt att alla ämnen ska samlas. Administratörerna lägger upp dessa efterhand som lärarna efterfrågar detta.

Kontakta NGL-centrum om du som lärare vill att en ny sida ska läggas upp. Vi kan också ge er behörighet till sidorna. Vi har valt att inte lägga upp sidor som vi inte vet kommer ha något innehåll utan väntar tills vi får en förfrågan på nya sidor från er lärare.

Det är bara administratörer som har behörighet att skapa mappar direkt under rubriken Ämnen.

Lärare får efter en genomgång med NGL-centrum den högre behörigheten teacher_admin och kan då skapa undersidor, ta bort sidor, lägga till andra lärare eller studenter och ge dessa behörigheter inom sitt ämne.

För att ändra en behörighet, klicka på länken Restrict access under menyn More.

Behörighet på undersidor

För att studenter ska kunna skriva och skapa sidor kan du som lärare skapa undersidor och på dessa undersidor sätta behörigheten Public så slipper du tilldela varje person särskilda behörigheter. Studenter har behörigheten student_contributor i Wikin.

Behörigheten Public ger alla studenter möjlighet att skapa och skriva på alla sådana sidor oavsett ämne.

Behörigheten Semi-Public innebär att bara de som läggs till manuellt har behörighet att skriva på sidorna, medan alla har rätt att läsa.

Behörigheten Private ger de som läggs till här behörighet att läsa och skriva medan ingen annan kan se dessa sidor (förutom administratörer).

Du som lärare väljer själv hur du vill ha det på dina sidor. Kontakta gärna NGL-centrum om du vill ha råd och hjälp.

Semi-Public behörighet

Under rubriken More i menyn uppe i mitten och Restrict Access kan du välja mellan tre alternativ. Här beskrivs behörigheten Semi-Public fungerar.

I rutan User or group lägger du till de lärare eller studenter som ska arbeta i detta ämne. Detta går endast att göra då deras konton är skapade i wikin, det vill säga om personen har loggat in minst en gång i systemet. Detta gör att du inte kan förbereda en sida för studenter och deras användare innan de loggat in en gång.

Alla lärare (och personal) blir automatiskt teacher_contributor i systemet (även om de ser ut att ha rollen Contributor). Studenter kan du ge behörigheten student_contributor på önskade undersidor genom funktionen Has Role.

Om läraren ska kunna administrera behörigheter under dennes egna sidor, kan de efter en genomgång med NGL-centrum få behörigheten teacher_admin.

Klicka på knappen Add to list och klicka sedan eventuellt i rutan Apply permission settings to all subpages om detta önskas och därefter på knappen Save Permission Settings.

Senast granskad: