Ventilationsombyggnad 2019-2020

Under 2019 och 2020 byter vi ut ventilationssystemet i delar av huvudbyggnaden Hyttan i Falun. En del undervisningslokaler och grupprum kommer under denna period ha ersättningslokaler i andra byggnader i närheten.
Ljusgården Högskolan Dalarna
Även Ljusgården kommer att byggas om

Varför bygger vi om?

Eftersom ventilationsdragning och de tekniska lösningar som finns i Hyttan idag inte fungerar optimalt behöver dessa dras om och bytas ut.

I samband med ventilationsbytet genomförs även renoveringar av ytskikt på väggar, golv och tak. Belysningen byts ut mot LED-belysning och viss inredning byts ut.

Det kommer även att ske vissa förändringar av planlösningen i hus A för att bättre svara mot dagens behov av seminarierum, grupparbetsplatser och flexibla lärosalar.

Målet är att högskolebyggnaden ska bli en ljusare och trivsammare arbetsmiljö för både studenter och personal.

Ersättningslokaler för undervisning

Nya salar för undervisning finns i Paviljongen samt i Lugnetkyrkan. 

I Hyttan och Språkhuset, det nya kontoret på parkeringen, finns några nya grupp- och konferensrum.

Kartor

Översiktkarta byggnader (pdf)

Hyttan (pdf)

Lugnetkyrkan (pdf)

Milan (Tennishallen) (pdf)

Språkhuset (pdf)

Paviljongen (pdf)

Personalrum 2 liten.jpgEn ny personalmatsal skapas

Byggarbetsplatsen

Från och med 1 juli 2019 är hus A avstängt för anställda och studenter, med några undantag:

  • Reception och helpdesk samt passagen mellan biblioteket och ljusgården fungerar som vanligt.
  • Studentmatsalen på plan 0 fungerar som vanligt.
    Du når den via entrén från plan 0 och även via trapphus A2 från ljusgården.
  • Lärosal (streamingsal) A046 fungerar som vanligt.
    Du når sal A046 via studentmatsalen på plan 0 och via trapphus A2 från ljusgården.

Byggarbetsplatsen kommer att vara tydligt avgränsad, men i vissa ytor och i trapphus A2 får studenter, lärare, personal och byggarbetare samsas om utrymmet.

Kontakt

Vid problem eller frågor som har med byggarbetsplatsen att göra kontakta fastighetsavdelningen på support@du.se.

Senast granskad: