Inför terminsstart våren 2021

Ta del av viktig information och tips inför terminsstarten 2021 – speciellt för dig som undervisar.

Lägg upp information om studieform i lärplattformen

Nätbaserat och blended är utgångspunkten för all undervisning våren 2021. Högskolan Dalarnas ledning rekommenderar dock, i den mån det är möjligt, övergå till nätbaserad undervisning och examination. Programansvarig och examinator har fått extraordinära befogenheter att avvika från fastställd utbildningsplan och kursplan och efter samråd med akademichef besluta om ändrade examinationsformer och arbetsformer för kursen/programmet.

Läs mer om möjlighet att ändra utbildnings- och/eller examinationsform 

Samtliga studenter ska via lärplattformen Learn kunna ta del av vilken studieform en kurs eller program har. En mall finns därför framtagen med den information som ska finnas i varje kurs- och programrum för att förenkla arbetet för kurs- och programansvariga och skapa en tydlighet och trygghet för studenterna. Kontakta support@du.se om du behöver hjälp med att lägga in informationen i Learn.

Senast den 4 december måste informationen finnas i Learn

Välkomstmall för kurs- och/eller programrum i Learn (Intranätet)

Använd support@du.se för både dina och studenternas frågor

Via support@du.se kan både du som undervisar och studenter få svar på frågor som exempelvis registrering, intyg. Learn, Zoom, antagning, tillgodoräkning, examination, examen och lokaler eller it.

Uppmana dina studenter att mejla support@du.se, ringa 023-77 88 88 eller besöka något av de supportcaféer som finns i Zoom för att få hjälp. Ställer studenterna frågor direkt till dig – vidarebefordra gärna mejlet till support@du.se så får de hjälp snabbt.

Telefontid varje vardag hos studieadministrationen

Studieadministrationen når du varje vardag mellan klockan 13.00-14.30 på telefonnummer 023-77 88 88. Telefontiderna är till för att underlätta både för dig som undervisar och för studenterna. Du kan också alltid ställa dina frågor kring studieadministration till support@du.se.

Rutiner för ändrad undervisningsform och examination

Följande rutiner gäller för möjlighet att ändra utbildning- och/eller examinationsform:

Till sidan möjlighet att ändra utbildning- och/eller examinationsform (Intranätet) 

Nya rutiner för ”treveckorsregeln” 
– Studentservice tar över

Högskolan har i uppdrag att följa upp registrerade studenter. Studenter som inom tre veckor från utbildningens start gör ett avbrott från studierna räknas bort från de studenter som högskolan får ersättning för.

Tidigare har respektive lärare på olika sätt följt upp de registrerade studenterna, men från och med hösten 2020 kommer Studentservice istället att hantera dessa kontroller och utskick till studenterna. Kontakta Studentservice vid frågor: support@du.se 

Tipsa om Studentstödet


Möter du studenter som tappat motivationen, har problem att få till studiestruktur eller mår dåligt i sina studier utifrån ändrade förutsättningar? Hänvisa gärna studenterna till Studentstödet.

Till sidan Studentstödet

Senast granskad:
Senast granskad: