Inför terminsstart hösten 2020

Ta del av viktig information och tips inför terminsstarten 2020 – speciellt för dig som undervisar.

Lägg upp information om studieform i lärplattformen

Rektor har rekommenderat att högskolan ska förbereda för studieformen blended vilket innebär att all utbildning ska planeras för att både kunna ske helt nätbaserat, helt på campus eller som en kombination. Upplägget för respektive program och kurser tas fram i samråd mellan akademichefer och program-/kursansvariga.

Samtliga studenter ska via lärplattformen Learn kunna ta del av vilken studieform en kurs eller program har. En mall finns därför framtagen med den information som ska finnas i varje kurs- och programrum för att förenkla arbetet för kurs- och programansvariga. Kontakta support@du.se om du behöver hjälp med att lägga in informationen i Learn.

Senast den 7 juli måste informationen finnas i Learn. I det utskick som görs 9 juli till alla antagna i urval 1 och urval 2 kommer en hänvisning finnas till Learn och respektive kurs- och programrum. Därför behöver informationen finnas tillgänglig även för dem som loggar in som gäst tills dess.

Välkomstmall för kurs- och/eller programrum i Learn (Intranätet)

Telefontid varje vardag hos studieadministrationen

Studieadministrationen kommer vecka 34 till vecka 38 att ha telefontid varje vardag klockan 10.00-11.30, för att underlätta både för dig som undervisar och för studenterna. Du kan också alltid ställa dina frågor kring studieadministration till support@du.se.

Använd support@du.se för både dina och studenternas frågor

Via support@du.se kan både du som undervisar och studenter få svar på frågor som exempelvis registrering, intyg. Learn, Zoom, antagning, tillgodoräkning, examination, examen och lokaler eller it.

Uppmana dina studenter att mejla support@du.se, ringa 023-77 88 88 eller besöka något av de supportcaféer som finns i Zoom för att få hjälp. Ställer studenterna frågor direkt till dig – vidarebefordra gärna mejlet till support@du.se så får de hjälp snabbt.

Rutiner för ändrad undervisningsform och examination

Följande rutiner gäller för möjlighet att ändra utbildning- och/eller examinationsform:

Till sidan möjlighet att ändra utbildning- och/eller examinationsform (Intranätet) 

Nya rutiner för ”treveckorsregeln” 
– Studentservice tar över

Högskolan har i uppdrag att följa upp registrerade studenter. Studenter som inom tre veckor från utbildningens start gör ett avbrott från studierna räknas bort från de studenter som högskolan får ersättning för.

Tidigare har respektive lärare på olika sätt följt upp de registrerade studneterna, men från och med hösten 2020 kommer Studentservice istället att hantera dessa kontroller och utskick till studenterna. Kontakta Studentservice vid frågor: support@du.se 

Tipsa om Studentstödet!


Möter du studenter som tappat motivationen, har problem att få till studiestruktur eller mår dåligt i sina studier utifrån ändrade förutsättningar? Hänvisa gärna studenterna till Studentstödet.

Till sidan Studentstödet

Senast granskad: