Du och din digitala arbetsmiljö

Den digitala arbetsplatsen skapar många möjligheter men ställer också krav på nya arbetssätt. Att skapa förutsättningar för en bra digital arbetsmiljö är viktigt.

Den digitala arbetsmiljön inkluderar fysiska, organisatoriska, sociala och kognitiva aspekters påverkan på människan vid användning av digitala verktyg och utrustning i arbetet. Använd tipsen nedan för att skapa en bra digital arbetsmiljö.

10 tips som bidrar till en bra digital arbetsmiljö

Senast granskad:
Senast granskad: