Samskapande verktyg

Samskapande verktyg på Högskolan Dalarna syftar på digitala program och appar, där inkluderas även responsverktyg. Program som Word, Powerpoint, Padlet och Wooclap med flera är några av de samskapande verktyg som högskolan erbjuder för kollaborativt lärande.

Inledning

På den här sidan finner du några användbara verktyg både för kollaborativt och aktivt lärande. Samskapande verktyg erbjuder deltagarna att inte bara se och lyssna utan även delta aktivt redan under skapandefasen. De som samarbetar med samskapande verktyg blir partners snarare än att bara ingå i ett traditionellt grupparbete, där man bara skickar material mellan varandra men jobbar på egen hand. Samskapande processer kan rätt använt, motivera och engagera studenter kring meningsfulla uppgifter, såväl med ett individuellt som kollektivt ansvarstagande.

Office 365

Alla anställda och studerande vid Högskolan Dalarna har tillgång till Officepaketet med goda möjligheter för samskapande appar. Med appen OneDrive kan du tillexempel dela filer med andra och jobba samtidigt i filerna i stället för att maila en kopia. Mer information finns på hjälpsidan för OneDrive, eller gå direkt till platsen där dina appar för O365 finns: http://office.du.se

Wooclap

imageojm95.png

Wooclap http://www.wooclap.com är ett verktyg för att studenterna ska erbjudas möjligheter till att vara aktiva deltagare under föreläsningar. Det är ett enkelt sätt att se hur väl de hänger med både under föreläsningarna och under kursen som helhet. Dessutom innehåller den en del frågetyper av samskapande karaktär. Wooclap ligger helt på nätet och du loggar in som vanligt med ditt högskolekonto från vilken dator som helst genom att välja “logga in med Microsoft”. Wooclap erbjuder flera olika möjligheter att ställa frågor, direkt på hemsidan eller med Wooclap-frågor inlagda i en Powerpoint. Det går att köra frågorna synkront och asynkront, dvs antingen som live eller när helst man har tid att svara på frågorna.

Guider för Wooclap

Det finns tre instruktioner för att använda Wooclap. Del 1 och 2 med den praktiska informationen för att komma i gång samt lite extra funktioner som man kan utöka med. Del 3 innehåller en djupdykning i några av frågetyperna samt några goda exempel på hur man kan använda Wooclap i undervisningen. Det finns även några videoguider för Wooclap.

Padlet

imagetnqm4.png

Med Padlet https://dalarnauniversity.padlet.org skapas ytor för samarbeten såväl synkront som asynkront. Med en Padlet kan man öka interaktionen och kreativiteten genom anpassningsbara samarbetsytor till exempel under ett videomöte i Zoom. Verktyget har många användningsområden, bland annat för brainstorming, medskapande möten eller varför inte planering av ett kommande projekt? Alla lärare och studenter har en egen inloggning för Padlet. Det är dock viktigt att besöka rätt hemsida (dalarnauniversity.padlet.org) för att få ta del av den licens som Högskolan Dalarna har. I annat fall kommer du enbart få tillgång till gratisversionen vilket begränsar dig till tre stycket padlets.


Du loggar in med ditt vanliga högskolekonto, genom att välja ”logga in med Microsoft”. Det finns även en app för mobiltelefon där du kan komma åt dina redan skapade padlets eller skapa nya, du hittar mobilappen i Playbutiken/Appstore.

Guider för Padlet

För att du ska komma igång fins det både en grundläggande textguide samt en videoguide

 

Senast granskad:
Senast granskad: