Om Webbplatsen

Sommaren 2017 släpper vi den nya webbplatsen. Det är mycket som har förändrats både bakom kulisserna och på ytan. Läs om arbetet och hur du kan bidra till att utveckla webbplatsen.

Uppdateringar

Högskolans webbplats utvecklas löpande, ibland bakom kulisserna och ibland på sätt som märks tydligt för besökarna.

Vi har nu gjort en uppdatering som medför att generell design och arkitektur har förändrats på många sidor. Syfte är att förbättra läsbarhet och underlätta det fortsatta utvecklingsarbetet.

De stora förändringar som gjorts som påverkar redaktörsarbetet är att block-arean i mitten på standardsidor har blivit smalare, vilket påverkar hur block kan läggas in. Som redaktör är det bra att gå igenom dina sidor och se om du behöver göra justeringar för att innehållet ska passa även med de nya förändringarna.

Senast granskad: