E-postflytt

Här kan du lära dig mer om ändringar i Högskolans e-posthantering för studenter under hösten 2019.

Vårt gamla e-postsystem kommer att avvecklas och alla studenter kommer att flyttas över till Office 365. Detta gäller inte H19-användare som redan finns i Office 365.

Du kommer att få information via e-post när just din brevlåda kommer att flyttas. När din brevlåda har flyttats skall du gå till office.du.se för att hantera din e-post.

All ny e-post kommer endast att finnas i den nya brevlådan i Office 365.

OBS! Din e-postadress (xxxxxxxx@du.se) ändras ej!

Äldre e-post

De meddelanden som du eventuellt har lagrade i det nuvarande e-postsystemet kommer automatiskt att flyttas till Office 365 dagarna efter själva flytten. Om du är i behov att läsa äldre e-post under flytten skall du använda den gamla adressen webmail.du.se.

Observera att det bara är e-postmeddelanden som kommer att flyttas till Office 365. Har du kontakter eller distributionslistor så kommer dessa inte att flyttas över.

Har du idag vidarebefordran utan lokal kopia så kommer dessa meddelanden inte att finnas i Office 365.

Vidarebefordran av e-post

Vi avråder starkt från att vidarebefordra e-post utanför högskolan då detta i många fall inte fungerar som det är tänkt. Fler och fler e-postleverantörer, exempelvis Yahoo, väljer att markera vidarebefordrad e-post som skräp eller vägrar att ta emot meddelandet helt och hållet. Du riskerar då att missa viktig information!

Tidigare skickade e-postmeddelanden

I det tidigare e-postsystemet användes en mapp sent-items för att spara dina skickade e-postmeddelanden. I Outlook heter denna mapp istället Skickat (eller Sent Items i den engelska versionen). Vid flytten av e-post från det tidigare systemet till det nya kommer dessa två mappar inte att sammanfogas. Det innebär att e-post som du har skickat innan flytten återfinns i mappen sent-items i din mapplista i Office 365 Outlook.

Senast granskad:
Senast granskad: