Arkivera e-post med MailStore Home (gamla systemet)

Här finner du instruktioner för att arkivera e-post med hjälp av programvaran MailStore Home för Windows. Dessa instruktioner riktar sig till dig som inte är flyttad till det nya e-postsystemet (det vill säga du som använder dig av webmail.du.se).

Skapa profil 

imageswgq.png

Välj "Archive E-mail" i menyn till vänster. Klicka sedan på knappen "Advanced" och välj "IMAP Mailbox".

imagenxeqt.png

I fönstret som öppnas skriver du in följande:

  1. E-postadress på högskolan
  2. E-postserverns adress (mail.du.se)
  3. Protokoll (IMAP-TLS)
  4. Användarnamn (ditt användarnamn, dvs. e-postadressen utan @du.se)
  5. Lösenordet till ditt användarkonto

Klicka på knappen "Test" för att se att uppkopplingen fungerar som den ska. När du är klar, klicka på knappen "Next".

Verifiera inställningarna

imageu59xg.png

Verifiera inställningarna. Se särskilt de markerade sektionerna. Klicka sedan på knappen "Finish".

Starta arkiveringen

imagelenr.png

Klicka på knappen "Run" för att starta arkiveringen.

Se arkiverade e-postmeddelanden

imagez1fce.png

Under "My Archive" i menyn till vänster hittar du din arkiverade e-post.

Senast granskad:
Senast granskad: