Arkivera e-post

För att arkivera din e-post på en privat dator kan du använda valfri tredjepartsprogramvara som stödjer access till det e-postsystem du använder vid högskolan. Här går vi igenom ett av alternativen.

Vilket e-postsystem använder jag?

Alla användarkonton för studenter skapade från och med höstterminen 2019 och framåt använder sig av Microsoft Office 365 för e-post. Aktiva studenter med äldre konton har successivt flyttats över till Office 365. Du kan enkelt se på ditt användarnamn vilken termin det skapades. h19 = höstterminen 2019, v20 = vårterminen 2020 osv.

Om du går till https://office.du.se/ för att komma åt din e-post använder du Office 365. Om du istället går till https://webmail.du.se/ använder du det gamla e-postsystemet.

Ingen support

Nedanstående programvaror kommer från tredje part och vi kan ej ge dig support på dessa utöver de genomgångar vi publicerat nedan.

MailStore Home (Windows)

MailStore Home är en kostnadsfri programvara för Windows för att arkivera e-post från ett antal olika e-postleverantörer. Här finner du en genomgång hur denna kan användas för att arkivera e-post som är lagrad på ditt användarkonto vid Högskolan Dalarna.

På webbsidan https://www.mailstore.com/en/products/mailstore-home/ kan programvaran laddas ned. Installera sedan denna på din dator och starta den.

Se nedan för instruktioner beroende på vilket e-postsystem du använder på högskolan:

Senast granskad:
Senast granskad: