Tentamensschema
6 min läsning

Tentamensschema för tentamenvärdar

2019

Oktober 2019

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
        Senast ändrad 2019-10-17 kl 08:52  
           
43          
* Mån 21 9-13 C102 Nybörjarsvenska för int. studenter (SS1060) 24
           
hwl Fre 25 9-12 C102, C239, C339, Fö6, C237 SSK T2 (MC1079) 131
ene Fre 25 9-12 C102 Kardiologi (MC2023) 7
           
aat Lör 26 9-12 Examinationsrum 02, 03, 04, 05 Italienska (GIT247) 66
agi Lör 26 13-16 Examinationsrum 06,07 Italienska (IT1034) 20
           
44          
sfk Tis 29 9-13 C102 Svenska 2 (SV1044, SV1045) ca 30
  Tis 29 9-13 C102 Mittuniversitetet T. Eriksson 1
           

November 2019

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
44          
mcm Fre 1 9-13 C102 Barnmorskeprog T3 (SR3015) ca4
           
45          
taa Mån 4 8-12 M2062, MD3011 Intro rörlig bild (BQ1067) ca 35
sjf Mån 4 9-13 C102 (C337) I lekens värld (PG1091) ca 9
gco Mån 4 18-20 Examinationsrum 02 Italienska (GIT26V) ca 12
           
mpa Tis 5 9-14 C102 Linjär algebra (MD2025, MD2022, MD1111) ca 2
           
msp Ons 6 9-13 C102 Telefonrådgivning (VÅ3130) ca 20
mhe Ons 6 9-14 C102 Matematik för lärare (MD1090, MD1100) ca 5
lem Ons 6 9-13 C239 Redovisning (FÖ1069) ca 25
len Ons 6 9-13 C239 Redovisning ca 10
           
ahr Tor 7 9-14 C102 Matematik 1a (MD1046, MD1047,MD1090, MD1100 ca 12
  Tor 7 9-12 C102 Mäladalens högskola, S. Nerpin 1
  Tor 7 9-14 C102 Mittuniversitetet, A. Wikbladh Granath 1
jlm Tor 7 9-13 Examinationsrum 02,03,04,05, C102 Internationella relationer (SK1057) ca 45
elt Tor 7 14-19 Examinationsrum 02,03,04,05 Svenska språket struktur (SS1050,SS1058, GSS27L) ca 55
msi Tor 7 11-13 -- Portugisiska (PR1018) --
msi Tor 7 19.30-21.30 -- Portugisiska (PR1018) --
           
hka Fre 8 8-10 MD3011, 3D-lab Audioteknologi (LP1059) (lista lärare) ca 25
hka Fre 8 10.30-12.30 MD3011, 3D-lab Audioteknologi (LP1059) ca 25
crs Fre 8 9-13 C102, C239, C227 SSK T1 (VÅ1061) ca 20
pgs Fre 8 9-14 C239 Matematik 1b (MD1057, MD1058) ca 20
jar Fre 8 9-14 Fö 6 Matematik för lärare (MD1090, MD1100) ca 5
jar Fre 8 9-14 Fö 6 Barns utveckling (MD1110) ca 40
mpa Fre 8 9-14 Fö 6 Flervariabelanalys (MD2022, MD2026, MD1111) ca 2
nar Fre 8 9-14 Fö6 Bygg (BY2010) ca 31
jar Fre 8 14-19 alla skriver distans Matematik för lärare (MD1090, MD1100) --
mrjo Fre 8 14.30-18.30 Fö6, C102, C239, C319, C327 SSK T3 (VÅ1053) ca 140
elt Fre 8 9-13 Examinationsrum 02 Svenska som andraspråk (SS2009) ca 10
           
lav Lör 9 9-14 C102, C239 Samhällsvet T1 (SO1034) ca 60
igr Lör 9 9-13 C239, C339 Socionomprog T1 (SO1045) ca 70
           
46          
chm
Mån 11 9-13 C102 Organisation (FÖ1044) ca 40
sml Mån 11 9-13 Examinationsrum 02,03,04 Svenska med did. inriktning (GSV26X) ca 40
           
maaa Tis 12 9-11 C102, C239 SSK T2 (VÅ1056) ca 80
mcn Tis 12 9-14 C339 Envariabelanalys (MD1105, MD1040, MD1062, MD1111,MD1109) ca 20
           
cta Ons 13 8-12 C102, C339 SSK T6 (VÅ2029) 84
lgt Ons 13 14-15 C102, C339, Fö6, Examinationsrum 02, C237, C317 SSK T2 (GMC22H, MC1073) ca 100
msi Ons 13 19-21.30 Examinationsrum 05,06 Portugisiska (PR1019) ca 15
           
lgt Tor 14 13-17 C102, C339, C319 SSK T2 (GMC22H, MC1073) ca 50
           
tfr Fre 15 9-14 C102 Barnmorsk T1 (SR3009) ca 10
mcm Fre 15 9-13 C102 Barnmorskeprog T3 (SR3015) ca 4
jmd, srm Fre 15 9-13 C102 Naturorienterande ämnen (NV1035) ca 5
dwa Fre 15 9-13 Fö 6 Uppdragsutbildning (GMC29A) ca 15
fln Fre 15 9-14 Fö 6 Engelska (EN1126, EN1130) ca 7
fln Fre 15 9-14 Examinationsrum 02,03,04,05 Engelska (EN1126, EN1130) ca 45
           
igr Lör 16 9-13 C102 Samhällsvet T1 (SO1019) ca 30
agi Lör 16 10-13 Examinationsrum 02 Italienska (IT1034) ca 12
           
47          
kan Mån 18 13-16 C102 Engelska (EN1086, EN1103) ca 25
           
hwl Tors 21 9-12 C102 SSK T4 (GVÅ5T) ca 20
aat Tors 21 9-12 Examinationsrum 02,03 Italienska (GIT247) ca 26
cld Tor 21 17.30-20 Examinationsrum 04 Franska (GFR27Q, GFR27E, FR1074) ca 10
           
ene Fre 22 9-13 C102 SSK T3 (VÅ1053) ca 40
           
48          
mhb Fre 29 9-13 C102 Dsk T1 (Mc3027) ca 15
mpa Fre 29 9-14 C102 Geometri (MD1062, MD1099, MD1102) ca 2
           

December 2019

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
49          
hwl
Mån 2 9-12 C102,  C239, C339, C237 SSK T2 (MC1079) ca 80
gco
Mån 2 18-20 Examinationsrum 02 Italienska (GIT26V) ca 5
           
maaa
Tis 3 9-11.15 C102, C339 SSK T2 (VÅ1056) ca 80
           
maae Tors 5 9-13 C102 Smärta (MC3023) ca 4
maae Tors 5 9-13 C102 Smärta (MC3024) ca 3
           
jar Fre 6 9-14 C102 Barns utveckling (MD1110) ca 5
jar Fre 6 9-14 C102 Matematik för lärare (MD1090, MD1100) ca 5
pgs Fre 6 9-14 C102 Matematik 1b (MD1057, MD1058) ca 15
           
50          
msc Mån 9 14-18 C102 Ekonomistyrning (FÖ1069) ca 10
           
mcn
Tis 10 9-14 C102 Envariabelanalys (MD1105, MD1111, MD1109) ca 4
mcn Tis 10 9-14 C102 Tal- och tals egenskaper (MD1062) ca 1
           
msp
Ons 11 9-13 C102 Telefonrådgivning (VÅ3130) ca 20
mhe Ons 11 9-14 C102 Matematik för lärare (MD1090, MD1100) ca 5
msi Ons 11 19-21 Examinationsrum 02, 03 Portugisiska (PR1018) ca 20
           
jlm
Tor 12 9-13 C102 Internationella relationer (SK1057) 40
mpb Tor 12 9-13 C239 Identitet och interaktion (SO1027) ca 15
lgt Tor 12 14-15 Fö6, C102, C239, C339, Bologna, C317, C237, Examinationsrum 02,03 SSK T1 (MC1072) ca 130
elt Tor 12 9-14 Examinationsrum 05,06 Svenska språket (SS1050) ca 25
vnw Tor 12 18-21 Examinationsrum 02 Italienska (IT2008) ca 10
           
cta Fre 13 8-12 C102 SSK T6 (VÅ2029) ca 30
nht Fre 13 9-13 C239 Franska (FR1050) ca 3
nht Fre 3 9-13 C239 Franska (GFR27E, GFR27N) ca 5
ena Fre 13 9-13 C239 Kardiologi (MC2023) ca 5
lgt Fre 13 14.30-18.30 C102, C239, C339, C237 SSK T1 (MC1072) ca 60
           
aat Lör 14 9-12 Examinationsrum 02,03,04 Italienska (GIT247) ca 39
           
51          
mrjo Mån 16 9-13 C102, C239, V227 SSK T3 (VÅ1053) ca 60
           
           
hwl Tis 17 9-12 C102 SSK T4 (GVÅ5T) ca 15
cee Tis 17 13-16 C102 Svenska för int. studenter (SS1061) ca 20
msi Tis 17 17-19 Examinationsrum 06,07 Portugisiska (PR1018) ca 15
gco Tis 17 18-21 Examinationsrum 02,03 Italienska (IT1031) ca 16
vnw Tis 17 18-21 Examinationsrum 04 Italienska (GIT26W) ca 10
           
msp Ons 18 9-13 C102 Telefonrådgivning (VÅ3130) ca 20
gco Ons 18 18-20 Examinationsrum 02 Italienska (GIT246) ca 12
mar Ons 18 17-20 Examinationsrum 04,05 Franska (FR1077) ca 26
mar Ons 18 17-20 Examinationsrum 07 Franska (FR1087) ca 5
           
ene Tor 19 9-12 C102, C239 Akutmedicin (MD2024) ca 40
jlm Tor 19 9-13 Examinationsrum 06,07 Internationella relationer (SK1057) ca 20
cld Tor 19 17.30-20 Examinationsrum 02 Franska (GFR26U) ca 10
           
mhb Fre 20 9-13 C102 Dsk T1 MC3027) ca 15
dwa Fre 20 9-13 C102 Uppdragsutb (GMC29A) ca 10
fln Fre 20 9-14 C102 Engelska (EN1130, EN1126) ca 4
fln Fre 20 9-14 Examinationsrum 07 Engelska (EN1130, EN1126) ca 13
cld Fre 20 17-20 Examinationsrum 02,03,04 Franska (GFR25L, FR1074) ca 39
           
igr Lör 21 9-13 C102 Socionomprog T1 (SO1045) ca 15
agi Lör 21 10-13 Examinationsrum 02, 03 Italienska (IT1034) ca 24
           

2020

Januari 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
1          
whi
Tis 2 10-12 Examinationsrum 06,07 Kinesiska (GKI27H) ca 20
lbg Tis 2 13-16.30 Examinationsrum 02 Arabiska IV (AR1023) ca 12
lbg Tis 2 13-16.30 Examinationsrum 04 Arabiska V (AR1024) ca 10
cld Tis 2 17.30-20 Examinationsrum 05 Franska (GFR27Q, GFR27E) ca 12
whi Tis 2 18-20 Examinationsrum 06,07 Kinesiska (GKI27H) ca 20
           
2          
nht
Tis 7 9-13 C102 Franska (FR1050) ca 2
nht
Tis 7 9-13 C102 Franska (GFR27N, GFR27E) ca 2
gco
Tis 7 18-21 Examinationsrum 02 Italienska (IT1031) ca 10
           
anj
Tor 9 9-13 C239 Svenska 1 (GSV28M, GSV28N, SV1042, SV1043 ca 40
kan Tor 9 13-16 VC102 Engelska (EN1086, EN1103) ca 10
lbg Tor 9 13-16.30 Examinationusrum 03,04 Arabiska III (AR1026) ca 20
lbg Tor 9 13-16.30 Examinationsrum 05,06,07 Arabiska II (AR1021) ca 30
aat Tor 9 18-21 Examinationsrum 02,03 Italienska (GIT247) ca 16
gco Tor 9 18-20 Examinationsrum 05 Italienska (GIT246) ca 5
vnw Tor 9 18-21 Examinationsrum 06 Italienska (GIT26W) ca 12
vnw Tor 9 18-21 Examinationsrum 07 Italienska (IT2008) ca 5
           
mamn Fre 10 9-13 C102, C239, C237 SSK T3 (VÅ1053) ca 70
all Fre 10 17.30-20.30 Examinationsrum 02,03 Franska (GFR27R, GFR27E) ca 20
           
agi Lör 11 10-13 Examinationsrum 02 Italienska (IT1034) ca 12
           
3          
mcn Mån 13 9-14 C102 Matematik 2b (MD2018, MD2019) ca 25
mao Mån 13 10-12 Examinatonsrum 05,06 Kinesiska (KI1046) ca 25
mao Mån 13 13-15 Examinationsrum 05,06 Kinesiska (KI1046) ca 20
mao Mån 13 18-20 Kinesiska 05,06,07 Kinesiska (*KI1046) ca 35
cld Mån 13 17-20 Examinationsrum 02,03 Franska (GFR25L) ca 25
           
maaa Ons 15 9-11 C102 SSK T2(VÅ1056) ca 42
msp Ons 15 9-13 C239 Telefonrådgivning (VÅ3130) ca 20
ake Ons 15 9-14 C239 Statistik & sannolikhetslära (MD1062, MD1105, MD1108) ca 7
mhe Ons 15 9-14 C239 Matematik för lärare (MD1090, MD1100) ca 5
           
mhe Fre 17 9-14 C102 Matematik för lärare (MD1090, MD1100) ca 5
mpb Fre 17 9-13 C102 Identitet & interaktion (SO1027) ca 15
mpb Fre 17 9-13 C339 Välfärdsstaten (SO1037) ca 42
           
4          
all Fre 24 17.30-20.30 Examinationsrum 02 Franska (GFR27R, GFR27E) ca 10
           

 

Februari 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
6          
mcn Mån 3 9-14 C102 Matematik 2b (MD2018, MD2019) ca 20
           
jlm Tor 6 9-13 C102 Internationella relationer (SK1057) ca 10
           
8          
mpb Fre 21 9-13 C102 Välfärdsstaten (SO1037) ca 15
           

 

Mars 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
10          
ake Ons 4 9-14 C102 Statistik & sannolikhetslära (MD1105, MD1108) ca 2
           
           
           
           

 

April 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
           
           
           
           
           
           

 

Maj 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
           
           
           
           
           
           

 

Juni 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
           
           
           
           
           
           

 

Juli 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
           
           
           
           
           
           

 

Augusti 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
           
           
           
           
           
           

 

September 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
           
           
           
           
           
           

 

Oktober 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
           
           
           
           
           
           

 

November 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
           
           
           
           
           
           

 

December 2020

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
           
           
           
           
           
           

 

2021

Januari 2021

 Ansv.  Datum  Tid  Lokal Kurs/moment  Antal 
           
           
           
           
           
           
           
Senast granskad: