Teknikburna kunskapsprocesser

Inom kunskapsområdet "Teknikburna kunskapsprocesser i högre utbildning och yrkesliv" studeras de förändringar som sker i kunskapsprocesser, hos och mellan individer och organisationer, i en tid när allt fler använder informations- och kommunikationsteknik.

Högskolan Dalarna bedriver forskning genom en rad aktiviteter. En central roll har forskarskolan Teknikburna kunskapsprocesser, ett samarbete mellan Högskolan Dalarna och Örebro universitet.

Senast granskad: