Språkdidaktik

Den språkdidaktiska gruppen är en samlingsplats för forskare, doktorander och kollegor intresserade av språkdidaktisk forskning.

I denna grupp samlas språkdidaktisk forskning utifrån olika aspekter, så som utveckling av andraspråk/främmande språk/moderna språk i förskola, ungdomsskola och vuxenutbildning. Dessutom finns ett särskilt intresse för språkdidaktiska frågor relaterade till studenters språkutveckling, särskilt i nätbaserade sammanhang. Gruppen visar också ett speciellt intresse för skriftspråk, läsning och skrivning. Inom gruppens ram arbetar vi med skapande av gemensamma forskningsprojekt, seminarier för behandling av gemensamma frågor och tillfällen till gemensam textbehandling. Vi bjuder också in forskare såväl från nationell som internationell nivå och har bland annat haft besök från Sydafrika, Mocambique och Norge. Under vårterminen 2019 kommer vi bland annat att arbeta med att skapa ett specialnummer för en internationell tidskrift om språkdidaktiska frågor och digitala medier. Alla är varmt välkomna att delta.

Språkdidaktiska gruppens träffar våren 2019

Program ht 19

Tid: 15-16.30

11/9 (Lingvistik, samtal 46)    Charlotte L och Monika S presenterar resultat från ett forskningsprojekt

13/9 (Scandic)                           workshop för special issue

18 sept 15-17 (samtal 46)       extrainsatt, digital föreläsning, Isabel Gibert: "How to test pragmatic competence in students of Spanish as a foreign language".

9/10 (Lingvistik, samtal 46)    än så länge öppen tid

6/11 (Lingvistik, samtal 46)    gemensamt med matematikdidaktiska seminariet, diskussion av Åsa Wedins text om språkanvändning i flerspråkig matematikundervisning i gymnasiets språkintroduktionsprogram

4/12 (Lingvistik, samtal 47)    än så länge öppen tid

OBS, kl 10-12 tillsammans med högskoledidaktiska gruppen och förskolegruppen diskussion av texter om lärarutbildning

Övriga aktiviteter på gång: 

  • Någon gång i april en heldag för gemensamt arbete med 50 %-texter till specialnumret
  • Någon gång i juni eventuellt en halvdag för diskussion av 80 %-texter för specialnumret

Presentation av forskare och lärare

Christine Cox Eriksson
Univ lektor engelska
Engelska
023-77 88 58
David Gray
Univ lektor engelska (Tjänstledig)
Engelska
Henrika Florén
IKT-pedagog
NGL-centrum
023-77 84 33
Marie Nordmark
Univ lektor svenska
Svenska
023-77 87 54
Åsa Wedin
Professor pedagogiskt arbete
Svenska som andraspråk
023-77 83 65
Senast granskad: