Kollegial mötesplats för Språkdidaktik

Den språkdidaktiska gruppen är en samlingsplats för forskare, doktorander och kollegor intresserade av språkdidaktisk forskning.

I denna grupp samlas språkdidaktisk forskning utifrån olika aspekter, så som utveckling av andraspråk/främmande språk/moderna språk i förskola, ungdomsskola och vuxenutbildning. Dessutom finns ett särskilt intresse för språkdidaktiska frågor relaterade till studenters språkutveckling, särskilt i nätbaserade sammanhang. Gruppen visar också ett speciellt intresse för skriftspråk, läsning och skrivning. Inom gruppens ram arbetar vi med skapande av gemensamma forskningsprojekt, seminarier för behandling av gemensamma frågor och tillfällen till gemensam textbehandling. Vi bjuder också in forskare såväl från nationell som internationell nivå och har bland annat haft besök från Sydafrika, Mocambique och Norge. 

Den språkdidaktiska forskargruppens seminarier under ht 2020

Onsdag, den 26 augusti kl. 15.00- (Lokal och program meddelas senare)

Gemensamt seminarium med mångfaldsgruppen.

Onsdag, den 2 september kl. 15.00-16.30 lokal: Zoom

15.00-15.45 Henrika Florén: Chasing the Intangible: Recognizing Learning and Knowledge in Multimodal Text         

15.45-16.30 Céline Rocher Hahlin presenterar hennes avhandling om motivation och tredjespråksinlärning/undervisning. 

Onsdag, den 23 september kl. 15.00-17.00 (ev. kl. 13-17), lokal: Zoom

Allas korta presentationer (ca 3 minuter per deltagare med 1-2 PP inskickat i förväg)Workshop tillsammans med Mångfaldsgruppen: Analysverktyg för LE-material

Onsdag, den 21 oktober kl. 10.15-11.45 OBS!, lokal: Zoom

10.15-11.00 Eva Lindström presenterar utifrån hennes forskningsprojekt

11.00 -11.45 Arantxa Santos Muñoz, Jonathan White, Man Gao & Tao Yang presenterar projekt med digital kompetens i fokus

Onsdag, den 11 november kl. 15.00-16.30, lokal: Zoom

15.00-15.45 Wei Hing presenterar utifrån hennes forskningsprojekt: Enhancing Chinese foreign language teachers’ intercultural competence – an action research study

15.45-16.30 Texter för ASLA-antologi att diskutera (Christine Cox Ericsson; BethAnne Paulsrud & Boglárka Straszer och andra är också välkomna!)

Onsdag, den 2 december kl. 15.00- (Lokal och program meddelas senare)

Gemensamt seminarium med förskolegruppen.

Onsdag, den 9 december kl. 15.00-16.30, lokal: Zoom

15.00-15.45 Marie Nordmark presenterar från pågående projekt om nyexaminerade svensklärare och elevers skrivande

15.45-16.30 Diskussion om aktuella ansökan + ev. externa ansökningar att diskutera 

Zoom-länk till seminarierna:

 https://du-se.zoom.us/j/63237456327

Senast granskad:
Senast granskad: