Kollegial mötesplats för Högskoledidaktik

Den Högskoledidaktiska kollegiala mötesplatsen samlar forskare, lärare och doktorander i syfte att stärka forskningen inom området högskoledidaktik.

Mötesplatsens intresseområden överlappar med flera av profilens övriga kollegiala mötesplatser, men särskiljer sig för sin inriktning mot högskoledidaktiska praktiker och normer – för hur vi organiserar högre utbildning och för vad vi anser är relevant innehåll.

I gruppen möts personer från olika ämnesområden för att granska och diskutera forskningsresultat och forskningsplaner inom huvudsakligen två områden. Ett första är lärarutbildningsforskning, särskilt frågor såsom relationen mellan ämnesdiscipliner och skolämnen, lärarutbildningens organisation och praktiker, ämnesexpertens roll i professionsutbildningar och frågan om hur ämneskunskap formuleras. Ett andra fokusområde är forskning om utbildning och digitalisering, däribland nätbaserade undervisningspraktiker och nätbaserade lärandegemenskaper inom högre utbildning, samt ungdomsskolans digitalisering och dess innebörder för lärarutbildningars innehåll och organisation.

Är du intresserad av högskoledidaktisk forskning? Vill du diskutera din egen eller andras forskning om den högre utbildningens vad, hur och varför? Välkommen att delta i mötesplatsens träffar!

Senast granskad:

Kontakt

Kontaktperson
Senast granskad: