Mångfald i utbildningssammanhang

Den kollegiala mötesplatsen Mångfald i utbildningssammanhang samlar forskare, lärare och doktorander med intresse för mångfald inom olika utbildningskontexter.

I denna grupp samlas forskare, lärare och doktorander med intresse för frågor om mångfald i olika utbildningssammanhang från förskola till vuxenutbildning och högre utbildning. Inom gruppen behandlas frågor om framförallt språklig och kulturell mångfald utifrån flertal teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser. Syftet med mötesplatsen är att vara en arena för att utveckla och stärka pågående forskningsprojekt som behandlar olika aspekter av mångfald. Vidare strävar mötesplatsen efter att vara ett forum för teoretisk diskussion och fördjupning.

Alla som är intresserad av mötesplatsen är varmt välkommen att delta!

 

Progam hösten 2019

28/8 kl.15.00-16.30 Kavaljeren (samtalsrum 48)

Katrin Ahlgren (Universidad Autónoma de Madrid/Stockholms universitet) och Maria Rydell (HDa) kommer att presentera sin pågående diskursanalytiska studie/artikel Continuity and change: adult migrants’ experiences of langugage education in Sweden 2001 and 2016 som bygger på intervjuer med sfi-studerande 2001/2002 och 2015/2016.

17/9 kl.15.00-17.30 Lingvistik

Workshop om schoolscaping.

25/9 kl.15.00-16.30 Lingvistik

Professor Jan-Ola Östman presenterar forskningsprojekt.

23/10 kl.15.00-16.30. Kavaljeren

Gemensam läsning och diskussion utifrån två artiklar som problematiserar translanguaging och heteroglossia.

20/11 kl.15.00-16.30. Kavaljeren

Jenny Rosén presenterar utifrån pågående FoU program Språkutvecklande arbetssätt inom sfi.

Senast granskad: