Matematikdidaktik

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Matematikdidaktisk forskning fokuserar lärande och undervisning i matematik, från förskola till universitet, samt lärande och användande av matematik i yrkeslivet. Den kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik samlar forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med intresse för matematikdidaktiska frågor. De frågor som studeras kan vara av olika karaktär, till exempel teoretiska, tillämpade, stoffdidaktiska och/eller praktiknära. Matematikdidaktikens fokus på lärande och undervisning medför kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete, pedagogik, sociologi och psykologi.

Alla som är intresserade av matematikdidaktiska frågor är varmt välkomna!

Matematikdidaktiska seminarier hösten 2020

Vecka

Dag

Datum

Tid

Tema

Plats

35

onsdag

26/8

10:00-12:00

En lektion om problemlösning – problemet pärlor: analyser utifrån olika perspektiv.

sal Lingvistik

37

onsdag

9/9

10:00-12:00

En lektion om problemlösning – problemet pärlor: analyser utifrån olika perspektiv.

sal C235

41

onsdag

7/10

10:00-12:00

Abdel Seidouvy: Exploring the data-generation process. An inferentialist perspective

sal C235

46

onsdag

11/11

10:00-12:00

Linda Vixner: Forskaretik & Forskningsetik

sal Lingvistik

49

onsdag

2/12

10:00-12:00

Påbörja vår gemensamma studie utifrån ett "gemensamt praktiknära problem"

sal Lingvistik

 

Deltagande via zoom (https://du-se.zoom.us/j/179203866) är möjligt. Kontakta Hanna Palmér senast dagen före seminariet.

Tips om kommande matematikdidaktiska konferenser

Senast granskad:

Kontakt

Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik