Matematikdidaktik
2 min läsning

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Matematikdidaktisk forskning fokuserar lärande och undervisning i matematik, från förskola till universitet, samt lärande och användande av matematik i yrkeslivet. Den kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik samlar forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med intresse för matematikdidaktiska frågor. De frågor som studeras kan vara av olika karaktär, till exempel teoretiska, tillämpade, stoffdidaktiska och/eller praktiknära. Matematikdidaktikens fokus på lärande och undervisning medför kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete, pedagogik, sociologi och psykologi.

Alla som är intresserade av matematikdidaktiska frågor är varmt välkomna!

Matematikdidaktiska seminarier hösten 2019

Vecka

Dag

Datum

Tid

Tema

Plats

38

onsdag

18/9

15:00-17:00

Hanna Palmér:
I mötet mellan lekens frihet och undervisningens målorientering i förskolan.

Kavaljeren

Samtalsrum 69

41

onsdag

9/10

15:00-17:00

Andreas Eckert, Örebro Universitet:

 

Kavaljeren

Samtalsrum 69

45

onsdag

6/11

15:00-17:00

Åsa Wedin:
Languages as sources of meaning in multilingual mathematics classrooms -

The case of recently arrived students in upper secondary school in Sweden.

Lingvistik (obs, ny sal!)

Samtalsrum 69

48

onsdag

27/11

15:00-17:00

Helena Grundén:
Presentationer av avhandlingsarbete

Lingvistik

Samtalsrum 69 

49

onsdag

4/12

13:00-15:00

Helena Roos, Linnéuniversitetet:
The meaing(s) of inclusion in mathematics in student talk : Inclusion as a topic when students talk about learning and teaching in mathematics.

Mårbacka

Samtalsrum 69


Deltagande via Adobe Connect är möjligt. Kontakta Hanna Palmér senast dagen före seminariet.

Tips om kommande matematikdidaktiska konferenser

Senast granskad: