Matematikdidaktik

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Matematikdidaktisk forskning fokuserar lärande och undervisning i matematik, från förskola till universitet, samt lärande och användande av matematik i yrkeslivet. Den kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik samlar forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med intresse för matematikdidaktiska frågor. De frågor som studeras kan vara av olika karaktär, till exempel teoretiska, tillämpade, stoffdidaktiska och/eller praktiknära. Matematikdidaktikens fokus på lärande och undervisning medför kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete, pedagogik, sociologi och psykologi.

Alla som är intresserade av matematikdidaktiska frågor är varmt välkomna!

Matematikdidaktiska seminarier våren 2021

Vecka

Dag

Datum

Tid

Tema

Plats

3

onsdag

20/1

10:00-12:00

Gemensam studie: planering av innehåll film, samtycke och filmning.

zoom

7

onsdag

17/2

10:00-12:00

Gemensam studie: planering av innehåll film, samtycke och filmning.

zoom

13

onsdag

31/3

10:00-12:00

Presentation och diskussion av artikelmanus - Maria Walla

zoom

15

onsdag

14/4

09:00-12:00

Vision och verksamhetsuppdrag

zoom

19

onsdag

12/5

10:00-12:00

 

zoom

Deltagande via zoom (https://du-se.zoom.us/j/179203866) är möjligt. Kontakta Hanna Palmér senast dagen före seminariet.

Tips om kommande matematikdidaktiska konferenser

Senast granskad:

Kontakt

Hanna Palmér
Gästprofessor matematikdidaktik