Matematikdidaktik
2 min läsning

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Matematikdidaktisk forskning fokuserar lärande och undervisning i matematik, från förskola till universitet, samt lärande och användande av matematik i yrkeslivet. Den kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik samlar forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med intresse för matematikdidaktiska frågor. De frågor som studeras kan vara av olika karaktär, till exempel teoretiska, tillämpade, stoffdidaktiska och/eller praktiknära. Matematikdidaktikens fokus på lärande och undervisning medför kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete, pedagogik, sociologi och psykologi.

Alla som är intresserade av matematikdidaktiska frågor är varmt välkomna!

Matematikdidaktiska seminarier våren 2020

Vecka

Dag

Datum

Tid

Tema

Plats

5

onsdag

29/1

10:00-12:00

Att skriva och granska matematikdidaktiska artiklar. Diskussioner utifrån texter om Reviews.

sal Lingvistik (G214)

7

onsdag

12/2

10:00-12:00

Jonas Jäder: Med uppgift att lära – Om matematikuppgifter som en resurs för lärande.

sal Lingvistik (G214)

9

onsdag

26/2

10:00-12:00

Att skriva och granska matematikdidaktiska artiklar. Diskussioner utifrån texter om Reviews. Påbörja vår gemensamma studie utifrån ett "gemensamt praktiknära problem"

sal Lingvistik (G214)

10

onsdag

4/3

10:00-12:00

Petra Svensson Malmö Universitet & Eva Norén Stockholms Universitet:

sal Lingvistik (G214)

15

onsdag

8/4

10:00-12:00

Abdel Seidouvy: Exploring the data-generation process. An inferentialist perspective

Seminariet flyttas till hösten.

sal Lingvistik (G214)

21

onsdag 

20/5

10.00-12.00

Magnus Fahlström

Helen Sterner

sal Valborg

 


Deltagande via zoom (https://du-se.zoom.us/j/179203866) är möjligt. Kontakta Hanna Palmér senast dagen före seminariet.

Tips om kommande matematikdidaktiska konferenser

Senast granskad: