Kollegial mötesplats för matematikdidaktik
2 min läsning

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Matematikdidaktisk forskning fokuserar lärande och undervisning i matematik, från förskola till universitet, samt lärande och användande av matematik i yrkeslivet. Den kollegiala mötesplatsen för matematikdidaktik samlar forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande med intresse för matematikdidaktiska frågor. De frågor som studeras kan vara av olika karaktär, till exempel teoretiska, tillämpade, stoffdidaktiska och/eller praktiknära. Matematikdidaktikens fokus på lärande och undervisning medför kopplingar till flera andra forskningsfält, till exempel pedagogiskt arbete, pedagogik, sociologi och psykologi.

Alla som är intresserade av matematikdidaktiska frågor är varmt välkomna!

Matematikdidaktiska seminarier våren 2019

Vecka

Dag

Datum

Tid

Tema

Plats

3 onsdag 16/1 15:00-17:00 Presentationer inför forskningskonferensen Cerme11 Sal 238
7 onsdag 13/2 15:00-17:00 Presentationer inför forskningskonferensen NERA Kavaljeren
11 onsdag 13/3 15:00-17:00

Presentation och diskussion av två artikelmanus:

Helena Eriksson: Identifying algebraic thinking

Jonas Jäder: The difficulties students meet when solving mathematical problems - the challenges in mathematical problems

Valborg
15 onsdag  10/4 15:00-17:00 Jorryt van Bommel, Karlstad Universitet. Presentation av VR-projektet "Fortbildning på Facebook i medier" Kavaljeren
15 torsdag 11/4 8:30-10:00 10%-seminarium Maria Walla. Läsare: Jorryt van Bommel, Karlstad Universitet.  Valborg
19 onsdag 8/5 15:00-17:00 Gemensamt arbete kring interna forskningsanslag. Meddela Hanna Palmér senast 2/5 om du har en ansökan du vill få diskuterad.  Valborg
21 onsdag 22/5 15:00-17:00 Maria Cortas Nordlander, Helen Sterner, Malin Gardesten & Helena Eriksson: Forskaretik och forskningsetik i matematikdidaktiska studier. C328
23 onsdag 5/6 15:00-17:00 Gemensamt seminarium med kollegiala mötesplatsen för naturvetenskap och teknik  

 

Deltagande via Adobe Connect är möjligt. Kontakta Hanna Palmér senast dagen före seminariet.

Tips om kommande matematikdidaktiska konferenser

Senast granskad: