Kollegial mötesplats för Läs- och skrivdidaktik - LÄSK

LÄSK är en kollegial mötesplats för personer med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att samla forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom området läs- och skrivdidaktik.

LÄSK har utvecklats till att vara ett engagerat forum för en  grupp forskare och lärare med en bred samlad kompetens inom det läs- och skrivdidaktiska forskningsfältet. Gruppen granskar och diskuterar vetenskapliga artiklar inom området samt begrundar metodologiska och teoretiska frågor i forskares, doktoranders och magisterstuderandes arbeten. Lärarutbildningens aktuella frågeställningar är viktiga för gruppen. Kollegiet har dessutom ett centralt intresse av att bidra med  kunskaper om läs- och skrivdidaktik på olika utbildningsarenor.

Den som är intresserad av den här mötesplatsens är varmt välkommen att delta!

Deltagande via connect är också möjligt. Kontakta Tarja om så önskas.

Höstens träffar 2019

28 augusti kl 10-12 i Kavaljeren Diskussion om innehåll i artikeln Dolatkhah, M. & Lunds, A. H. (2016).

25-26 september lunch till lunch, Symposium Föreläsningssal 1 se program.

16 oktober kl 13-15 i Valborg, Ingrid Engdahl, Ordförande OMEP i Europa: FN:s globala mål för hållbar utveckling - En utveckling av förskolans undervisningsuppdrag? Samverkan med det förskolepedagogiska kollegiet.

5 november kl 10-12 i Kavaljeren. Marit Mattsson Engström, Lena Dahlström och Karolina Pettersson presenterar hur de arbetar med barn- och ungdomslitteratur i ämneslärarprogrammet. Ytterligare en presentation kan rymmas.

4 december kl 10-12 i Kavaljeren. Pågående kursplanebaserad lärarutbildningsforskning inom profilen. Samverkan med det högskolepedagogiska kollegiet.

Vårens träffar 2020

22 januari kl 10-12 Valborg 

19 februari kl 10-12 Valborg

11 mars kl 10-12 Valborg

29 april kl 10-12 Valborg

27 maj kl 10-12 Valborg

 

 

Presentation av forskare och lärare

Tarja Alatalo
Docent
Pedagogiskt arbete
023-77 84 87

Sofia Gille

Doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna

sgi@du.se

Christine Cox Eriksson
Univ lektor engelska
Engelska
023-77 88 58
Sara Fridner Klingberg
Univ adjunkt svenska språket
Svenska
023-77 88 89
Arbetar med kurser i svenska och pedagogiskt arbete på grundlärarutbildningen och i utbildningen av verksamhetsförlagda lärarutbildare.
Maria Larsson
Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
023-77 82 86
Univ adjunkt svenska
Svenska
023-77 87 33
Marie Nordmark
Univ lektor svenska
Svenska
023-77 87 54
Univ lektor engelska
Lärarutbildningskansliet
023-77 83 04
Mats Tegmark har sedan 1999 varit anställd som universitetslektor i engelska. Sedan 2008 har han haft uppdraget som utvecklingsledare för lärarutbildningsområdet.
Professor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
023-77 82 85
Univ adjunkt svenska språket
Svenska
023-77 86 68
Univ adjunkt svenska språket
Svenska
023-77 87 36
Senast granskad: