Kollegial mötesplats för läs- och skrivdidaktik - LÄSK

LÄSK är en kollegial mötesplats för personer med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att samla forskare, lärare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom området läs- och skrivdidaktik.

LÄSK har utvecklats till att vara ett engagerat forum för en  grupp forskare och lärare med en bred samlad kompetens inom det läs- och skrivdidaktiska forskningsfältet. Gruppen granskar och diskuterar vetenskapliga artiklar inom området samt begrundar metodologiska och teoretiska frågor i forskares, doktoranders och magisterstuderandes arbeten. Lärarutbildningens aktuella frågeställningar är viktiga för gruppen. Kollegiet har dessutom ett centralt intresse av att bidra med  kunskaper om läs- och skrivdidaktik på olika utbildningsarenor.

Den som är intresserad av den här mötesplatsens är varmt välkommen att delta!

LÄSK-seminarier under våren 2019

v. 5 - 30/1 kl. 9-11 i Kavaljeren

v. 7 - 13/2 kl. 10-12 i Kavaljeren

v. 11 – 13/3 kl. 10-12 i Kavaljeren

v. 15 – 10/4 kl.10-12 i Kavaljeren

v. 21 – 22/5 kl.10-12 i Kavaljeren

 

 

Deltagande via connect är också möjligt. Kontakta Tarja om så önskas.

Presentation av forskare och lärare

Tarja Alatalo
Docent
Pedagogiskt arbete
023-77 84 87

Sofia Gille

Doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna

sgi@du.se

Univ adjunkt svenska språket
Svenska
023-77 88 89
Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
023-77 82 86
Univ adjunkt svenska
Svenska
023-77 87 33
Marie Nordmark
Univ lektor svenska
Svenska
023-77 87 54
Univ lektor engelska
Lärarutbildningskansliet
023-77 83 04
Professor pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
023-77 82 85
Univ adjunkt svenska språket
Svenska
023-77 86 68
Univ adjunkt svenska språket
Svenska
023-77 87 36
Senast granskad: