Förskolepedagogik

Den kollegiala mötesplatsen för förskolepedagogik samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande med intresse för förskolepedagogiska frågor.

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att utveckla kompetens och sprida kunskap om  frågor som rör forskning och praktik i förskolan. Inom det förskolepedagogiska kollegiet finns forskargruppen Didaktik i förskoleklass. 

På träffarna möts vi för att lyssna till presentationer, granska och diskutera vetenskapliga texter, samt utveckla forskning inom fältet.

Alla som är intresserade av förskolepedagogiska frågor är hjärtligt välkomna!

Vid behov går det att vara med på träffarna via zoom. Vänligen ta kontakt med Farhana Borg.

Mötestider hösten 2020

Vecka 37: 9/9 klockan 15-17
Vecka 41: 7/10 klockan 15-17
Vecka 45: 4/11 klockan 15-17
Vecka 49: 2/12 klockan 15-17

Lärare och forskare inom den kollegiala mötesplatsen

Farhana Borg
Univ lektor pedagogiskt arbete
Christine Cox Eriksson
Univ lektor engelska
Engelska
Tarja Alatalo
Docent
Pedagogiskt arbete
Anders Ohlsson
Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
Senast granskad: