Förskolepedagogik

Den kollegiala mötesplatsen för förskolepedagogik samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande med intresse för förskolepedagogiska frågor.

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att utveckla kompetens och sprida kunskap om  frågor som rör forskning och praktik i förskolan. Inom det förskolepedagogiska kollegiet finns forskargruppen Didaktik i förskoleklass. 

På träffarna möts vi för att lyssna till presentationer, granska och diskutera vetenskapliga texter, samt utveckla forskning inom fältet.

Alla som är intresserade av förskolepedagogiska frågor är hjärtligt välkomna!

Mötestider hösten 2019

Vecka Datum Tid Lokal
38 18/9 13–15 Valborg/Samtalsrum 47
42 16/10 13–15 C235/Samtalsrum 47 (obs. ny sal)
43 23/10 15–17 C102/Samtalsrum 47
46 13/11 13–15 Valborg/Samtalsrum 47
50 11/12 13–15 Valborg/Samtalsrum 47

 

 

Lärare och forskare inom den kollegiala mötesplatsen

Farhana Borg
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 83 49
Tarja Alatalo
Docent
Pedagogiskt arbete
023-77 84 87
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
023-77 86 61
Christine Cox Eriksson
Univ lektor engelska
Engelska
023-77 88 58
Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
023-77 80 89
Anders Ohlsson
Doktorand pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
023-77 89 05
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
Pedagogiskt arbete
023-77 81 04
Senast granskad: