Kollegial mötesplats för förskolepedagogik

Den kollegiala mötesplatsen för förskolepedagogik samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande med intresse för förskolepedagogiska frågor.

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att utveckla kompetens och sprida kunskap om  frågor som rör forskning och praktik i förskolan. På träffarna möts vi för att lyssna till presentationer, granska och diskutera vetenskapliga texter, samt utveckla forskning inom fältet.

Alla som är intresserade av förskolepedagogiska frågor är hjärtligt välkomna!

Mötestider våren 2019

V. 6 - 6/2 kl. 13-15 i Kavaljeren/Samtalsrum 46

V. 12 - 20/3 kl. 13-15 i Kavaljeren/Samtalsrum 47

V. 16 - 17/4 kl. 13-15 i Kavaljeren/Samtalsrum 47

V. 22 - 29/5 kl. 13-15 i Kavaljeren/Samtalsrum 46

V. 23 – 5/6 kl. 13-15 i Selma (se Utbildningsvetenskapliga seminariet som handlar om undervisning i förskolan)

 

Senast granskad: