Skolnära

Skolnära är en forskarskola med en speciell satsning på forskning i nära anknytning till den verksamhet som pågår i skolan.

Skolnära

Denna satsning stöds av högskolan och alla kommuner som ingår i ett regionalt samarbete inom ramen för Pedagogisk Utvecklingscentrum Dalarna (PUD), vilket är ett gemensamt organ för högskolan och skolhuvudmän i regionen. 

Skolnära I, start 2013

För närvarande är sju doktorander knutna till Skolnära I. Forskarstudierna bedrivs på 50% av heltid och forskarutbildningen har licentiatexamen som slutmål. Samtliga doktorander är antagna i pedagogiskt arbete och arbetar med forskningsfrågor som har en tydlig förankring i skolans praktik. De har Högskolan Dalarna som sin akademiska hemvist, men läser sina forskarutbildningskurser vid Karlstads universitet. Samtliga doktorander har minst en handledare vid Högskolan Dalarna, och de flesta har också en handledare vid Karlstads universitet.

Skolnära II: värdegrund, mångfald och religion, start 2016

Den andra omgången Skolnära (Skolnära II) bedrivs under samma villkor som Skolnära I, men med Umeå universitet, Institutionen för Idé- och samhällsstudier som samverkanspartner. Det är också där doktoranderna är antagna till utbildning på forskarnivå i ämnet pedagogiskt arbete. Skolnära II har en mer preciserad inriktning än Skolnära I, med Värdegrund, mångfald och religion som samlande tematik. Alla doktorander har en handledare från Umeå universitet och en från Högskolan Dalarna. Tre av de antagna doktoranderna är aktiva i sina forskningsprojekt.

Skolnära III: startar hösten 2018

Den tredje omgången av Skolnära påbörjades höstterminen 2018 i Högskolan Dalarnas egen regi. 

Kontakt

Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad: