Utbildning och lärande

Att förstå förutsättningar för lärande, undervisning, omsorg och fostran i samtid, dåtid och framtid.

Missa inte lanseringen av tidskriften Vol12 framsida.jpgUtbildning & Lärande! 

Onsdag den 19 december lanserar Högskolan Dalarna sitt första nummer av den vetenskapliga tidsskriften Utbildning &Lärande. Välkomna på mingel i högskolans bibliotek i Falun! 

Det första numret har praktiknära forskning som tema. Hela numret kommer att finnas tillgängligt här på vår hemsida den 19 december.  

 

Profilen Utbildning och lärande forskar om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning.

Inom vår forskning står vanligen barnet, eleven, studenten och läraren i centrum. Vi forskar inom områden som till exempel läsning och skrivning; didaktik inom olika skolämnen; socialt samspel, etik och värderingar, maktförhållanden, ledarskaps- och organisationsfrågor i skola och förskola; den fysiska miljön där undervisningen och lärandet sker. Nyanländas förutsättningar och möjligheter i skolans praktik samt hållbar utveckling i förskola är ytterligare exempel på områden inom profilen.

Vi arbetar mestadels i praktiknära forskningsprojekt, men också med andra typer av projekt bland annat om hur vårt skolväsende i olika tider organiserat och genomfört sitt samhällsuppdrag och vilka pedagogiska tankar som legat till grund för detta. Inom forskningsprofilen finns kollegiala mötesplatser (grupper) som fördjupar sig inom specifika områden. Dessa är: förskolepedagogik, pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer, de samhällsorienterande ämnenas didaktik, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, språkdidaktik, utbildningshistoria samt mångfald i utbildningssammanhang.

Högskolan Dalarna har våren 2017 erhållit rätt att examinera på forskarnivå i pedagogiskt arbete efter att ansökningsprocessen blev färdig. Lediga doktorandtjänster finns under Våra lediga jobb.

Forskarskolor

Forskarskolor är sammanhållna forskarutbildningar i samverkan mellan flera ämnen och mellan flera högskolor och universitet.

Skolnära

Teknikburna kunskapsprocesser

Kollegiala mötesplatser

Mötesplats för läs- och skrivdidaktik (LÄSK)

Tarja Alatalo

Förskolepedagogik

Farhana Borg

Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer

Sara Irisdotter Aldemyr

De samhällsorienterande ämnenas didaktik

Maria Olson

Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik

Jörgen Dimenäs

Språkdidaktik

Åsa Wedin

Utbildningshistoria

Urban Claesson

Mångfald i utbildningssammanhang

Jenny Rosén

Mötesplats för högskoledidaktik

Katherina Dodou

Forskningspublikationer och projekt

Aktiviteter inom profilen

Personal inom forskningsprofilen

Fil dr
Univ lektor historia
023-77 82 15
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 89 71
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 89 71
Fil dr
Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 99
Univ lektor tyska
Professor engelska
Fil dr
Univ lektor naturvetenskap
023-77 86 06
Fil dr
Univ lektor spanska
023-77 87 85
Docent
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 86 34
Fil dr
Univ lektor religionsvetenskap
023-77 88 57
Fil dr
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 80 86
Doktorand pedagogiskt arbete
Professor svenska
023-77 82 53
Fil dr
Univ lektor franska
023-77 83 07
Univ lektor portugisiska
023-77 83 97
Fil dr
Univ lektor svenska som andraspråk (Tjänstledig)
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 88 58
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 86 72
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 82 25
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 80 89
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 80 89
Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 88 90
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 81 29
teologie dr
Univ adjunkt religionsvetenskap
023-77 83 83
Docent
Univ lektor pedagogik
023-77 82 65
Docent
Fil dr
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 83 24
Fil dr
Univ lektor kemi
023-77 88 42
Fil lic
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 87 53
Doktorand matematikdidaktik
023-77 87 53
Doktorand matematikdidaktik
023-77 84 06
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 06
Fil dr
Univ lektor japanska
023-77 82 21
Univ lektor sociologi
023-77 80 61
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 02
Fil dr
Univ lektor spanska
023-77 89 07
Fil dr
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 83
Univ lektor matematikdidaktik
023-77 87 72
Fil dr
Univ lektor idrottsdidaktik
023-77 84 16
Docent
Univ lektor svenska som andraspråk
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 87 13
Fil dr
Univ lektor naturvetenskap
023-77 81 69
Docent
Univ lektor engelska
023-77 83 03
Fil dr
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 83 15
Docent
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 60
Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska
Univ adjunkt engelska
023-77 86 81
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 80 56
Fil dr
Univ lektor historia
023-77 84 26
Univ lektor sociologi
023-77 84 42
Med dr
Univ lektor biologi
023-77 80 68
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 81 50
Fil lic
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 96
Doktorand mikrodataanalys
023-77 84 96
Docent
Akademichef
023-77 84 55
Extern doktorand
Fil lic
Univ adjunkt pedagogiskt arbete (Tjänstledig)
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 85 57
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 82 86
Professor pedagogiskt arbete
023-77 85 88
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 83 59
Fil lic
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 86 54
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 86 54
Professor senior Professor
023-77 82 81
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 83 04
Docent
Univ lektor franska
023-77 80 23
Forskarstuderande
070- 70
Univ adjunkt pedagogik
070- 70
Doktorand pedagogiskt arbete
Fil dr
Univ lektor franska
023-77 83 31
Professor pedagogiskt arbete
023-77 82 85
Docent
Univ lektor svenska
023-77 85 49
Fil dr
Univ lektor historia
023-77 82 78
Fil dr
Univ lektor filosofi
023-77 82 68
Fil dr
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 87 51
Forskningsledare Utbildning och lärande
023-77 88 51
Professor pedagogiskt arbete
023-77 88 51
Fil dr
Univ lektor sociologi
023-77 89 33
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 82 42
Fil dr
Univ adjunkt kemi
023-77 88 30
Docent (Tjänstledig)
Univ lektor sociologi
023-77 80 53
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 82 52
Docent
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 84 87
Doktorand pedagogiskt arbete
Docent
Univ lektor religionsvetenskap inr medier
023-77 82 76
Professor historia
023-77 89 24
Fil dr
Univ lektor kinesiska
023-77 85 82
Professor pedagogiskt arbete
023-77 83 65
Senast granskad: