Utbildning och lärande
1 min läsning

Att förstå förutsättningar för lärande, undervisning, omsorg och fostran i samtid, dåtid och framtid.

Profilen Utbildning och lärande forskar om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning.

Inom vår forskning står vanligen barnet, eleven, studenten och läraren i centrum. Vi forskar inom områden som till exempel läsning och skrivning; didaktik inom olika skolämnen; socialt samspel, etik och värderingar, maktförhållanden, ledarskaps- och organisationsfrågor i skola och förskola; den fysiska miljön där undervisningen och lärandet sker. Nyanländas förutsättningar och möjligheter i skolans praktik samt hållbar utveckling i förskola är ytterligare exempel på områden inom profilen.

Vi arbetar mestadels i praktiknära forskningsprojekt, men också med andra typer av projekt bland annat om hur vårt skolväsende i olika tider organiserat och genomfört sitt samhällsuppdrag och vilka pedagogiska tankar som legat till grund för detta. Inom forskningsprofilen finns kollegiala mötesplatser (grupper) som fördjupar sig inom specifika områden. Dessa är: förskolepedagogik, pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer, de samhällsorienterande ämnenas didaktik, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, språkdidaktik, utbildningshistoria samt mångfald i utbildningssammanhang.

Högskolan Dalarna erhöll våren 2017 rätt att examinera på forskarnivå i pedagogiskt arbete.

Kollegiala mötesplatser

De samhällsorienterande ämnenas didaktik


Förskolepedagogik

Den kollegiala mötesplatsen för förskolepedagogik samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande med intresse för förskolepedagogiska frågor.


Högskoledidaktik

Den Högskoledidaktiska kollegiala mötesplatsen samlar forskare, lärare och doktorander i syfte att stärka forskningen inom området högskoledidaktik.

Läs- och skrivdidaktik (LÄSK)

LÄSK är en kollegial mötesplats för personer med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Matematikdidaktik

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Mångfald i utbildningssammanhang

Den kollegiala mötesplatsen Mångfald i utbildningssammanhang samlar forskare, lärare och doktorander med intresse för mångfald inom olika utbildningskontexter.

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

 

Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att samla forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer.

Språkdidaktik

Den språkdidaktiska gruppen är en samlingsplats för forskare, doktorander och kollegor intresserade av språkdidaktisk forskning.

Utbildningshistoria
Detta utgör Högskolan Dalarnas kollegiala mötesplats för forskning om bildningens och utbildningens historia.

Aktiviteter inom profilen

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Vecka

Datum

Tid

Lokal

Presentatör

Ämne

3

15 jan.

13.00-

14.45

Selma

Mats Tegmark och Tarja Alatalo

Artikel i projektet om läsning i skolan

5

29 jan.

13.00-14.45

Selma

Britta Juska-Backher , gästprofessor från Bern.

Om utveckling av ordförråd

7

12 feb.

13.00-14.45

C319

Gunn Nyberg och Erik Backman

Forskningsprojektet Övergång från lärarutbildning till profession. Läsare Richard Tinning.

9

26 feb.

13.00-14.45

Selma

Maria Fredriksson

Forskning och utbildning av lärare till flerspråkiga miljöer.

11

11 mars

13.00-14.45

C237

Karin Årman

10%-seminarium. Doktorandprojektet om våldsbejakande extremism. Läsare Mikael Berg

13

25 mars

13.00-14.45

Selma

Sofia Lindén

Avhandlingsmanus.  Läsare: BethAnne Paulsrud

15

8 apr.

13.00-14.45

C237

Christine Cox Eriksson

Ordförråd hos elever i en mångkulturell skola

17

22 apr.

13.00-14.45

Selma

Olga Viberg

 

Supporting Self-Regulated Learning with Mobile Learning Analytics

19

6 maj

13.00-14.45

Selma

Vakant

 

21

20 maj

13.00-14.45

Selma

Martin Göthberg och Solveig Malmsten

Svensklärares samtal om elevtexter. FoU-projekt mellan Högskolan Dalarna och Mora gymnasium.

23

3 jun.

13.00-14.45

Selma

Anders Ohlsson

Planeringsseminarium, 10%. Läsare: Mats Tegmark

Forskningspublikationer och projekt

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

Personal inom forskningsprofilen

Docent, Pedagogik
Univ lektor pedagogik, Pedagogik
023-77 82 25
Tarja Alatalo
Docent, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 84 87
Anna Annerberg
Univ lektor pedagogik, Pedagogik
023-77 83 02
Mattias Aronsson
Docent, Franska
Univ lektor franska, Franska
023-77 80 23
Tomas Axelson
Docent, Religionsvetenskap
Univ lektor religionsvetenskap inr medier, Religionsvetenskap
023-77 82 76
Erik Backman
Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
023-77 88 90
Univ lektor utbildningsvetenskap, Pedagogiskt arbete
023-77 86 77
Univ lektor historia, religion, Historia
023-77 82 79
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 81 29
Farhana Borg
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 83 49
Fil lic, Pedagogiskt arbete
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 86 54
Fil dr, Historia
Univ lektor historia, Historia
023-77 84 26
Megan Case
Forskarstuderande, Pedagogik
070- 70
Univ adjunkt pedagogik, Pedagogik
070- 70
Professor historia, religion, Historia
023-77 89 24
Maria Cortas Nordlander
Univ lektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 81 78
Christine Cox Eriksson
Fil dr, Engelska
Univ lektor engelska, Engelska
023-77 88 58
Fil dr, Spanska
Univ lektor spanska, Spanska
023-77 89 07
Fil dr, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 87 47
Senior professor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 87 80
Katherina Dodou
Fil dr, Engelska
Docent engelska, Engelska
Univ lektor engelska, Engelska
023-77 80 56
Maren Eckart
Docent, Tyska
Univ lektor tyska, Tyska
Univ lektor portugisiska, Portugisiska
023-77 83 97
Verksamhetsledare, PUD
023-77 82 91
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 91
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 80 89
Univ adjunkt pedagogiskt arbete (Tjänstledig), Pedagogiskt arbete
Univ lektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 28
Magnus Fahlström
Fil lic, Matematikdidaktik
Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 96
Doktorand matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 96
Univ lektor tyska, Tyska
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 85 57
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Univ lektor kinesiska, Kinesiska
023-77 83 05
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Mattias Gradén
Verksamhetsutvecklare, PUD
023-77 83 27
David Gray
Fil dr (Tjänstledig), Engelska
Univ lektor engelska (Tjänstledig), Engelska
Doktorand matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 06
Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 06
Fil dr, Svenska som andraspråk
Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 83 32
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 89 71
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 89 71
Monika Hoffmann
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Mari Hysing
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Fil dr, Pedagogik
Univ lektor pedagogik, Pedagogik
023-77 82 52
Fil dr, Japanska
Univ lektor japanska, Japanska
023-77 82 21
Sara Irisdotter Aldenmyr
Forskningsledare Utbildning och lärande, Avdelning utbildningsvetenskap
023-77 88 51
Professor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 88 51
Fil dr, Idrotts- och hälsovetenskap
Univ lektor idrottsdidaktik, Idrotts- och hälsovetenskap
023-77 84 16
Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 83 96
Fil dr, Sociologi
Univ lektor sociologi, Pedagogiskt arbete
023-77 89 33
Fil dr, Naturvetenskap
Univ lektor naturvetenskap, Naturvetenskap
023-77 86 06
Jonas Jäder
Univ lektor matematikdidaktik, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle
023-77 80 55
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 83 89
Fil dr, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 83 15
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete, PUD
023-77 89 22
Fil dr, Naturvetenskap
Univ lektor kemi, Naturvetenskap
023-77 88 42
Maria Larsson
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 86
Docent, Svenska
Univ lektor svenska, Svenska
023-77 85 49
Docent, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 60
Katarina Lindahl
Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska, Engelska
Univ adjunkt engelska, Engelska
023-77 86 81
Doktorand svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 85 39
Univ adjunkt svenska som andraspråk (Tjänstledig), Svenska som andraspråk
Charlotte Lindgren
Fil dr, Franska
Univ lektor franska, Franska
023-77 83 07
Gunilla Lindqvist
Docent, Pedagogik
Univ lektor pedagogik, Pedagogik
023-77 82 65
Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 85 64
Fil dr, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogik, Pedagogiskt arbete
023-77 81 50
Senior professor pedagogik, Pedagogik
023-77 82 81
Fil dr, Naturvetenskap
Univ lektor naturvetenskap, Naturvetenskap
023-77 81 69
Fil dr, Filosofi
Univ lektor filosofi, Filosofi
023-77 82 68
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 87 40
Fil dr, Pedagogiskt arbete
Göran Morén
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 77
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 84 41
Marie Nordmark
Univ lektor svenska, Svenska
023-77 87 54
Marit Nybelius Stub
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
023-77 81 19
Gunn Nyberg
Docent, Idrotts- och hälsovetenskap
Fil dr, Idrotts- och hälsovetenskap
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
023-77 83 24
Catharina Nyström Höög
Professor svenska, Svenska
023-77 82 53
Anders Ohlsson
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 89 05
Fil dr, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogik, Pedagogik
023-77 83 59
Hanna Palmér
Gästlektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik
Fil dr, Historia
Univ lektor historia, Historia
023-77 82 15
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 87 86
Fil dr, Historia
Univ lektor historia, Historia
023-77 82 78
Docent, Litteraturvetenskap
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 02
Högskolepedagogisk utvecklare, NGL-centrum
023-77 85 98
Therese Rodin
teologie dr, Religionsvetenskap
Univ lektor religionsvetenskap, Religionsvetenskap
Univ lektor svenska som andraspråk, Pedagogiskt arbete
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 42
Fil dr, Kinesiska
Univ lektor kinesiska, Kinesiska
023-77 85 82
Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
Fil dr, Naturvetenskap
Univ adjunkt kemi, Naturvetenskap
023-77 88 30
Fil dr, Spanska
Univ lektor spanska, Spanska
023-77 87 85
Lena Skoglund
Med dr, Naturvetenskap
Univ lektor biologi, Naturvetenskap
023-77 80 68
Doktorand matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 87 53
Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 87 53
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 74
Boglárka Straszer
Docent, Svenska som andraspråk
Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 80 86
Monika Stridfeldt
Fil dr, Franska
Univ lektor franska, Franska
023-77 83 31
Docent, Engelska
Fil dr, Engelska
Univ lektor engelska, Lärarutbildningskansliet
023-77 83 04
Fil dr, Matematikdidaktik
Univ lektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 99
teologie dr, Religionsvetenskap
Univ adjunkt religionsvetenskap, Religionsvetenskap
023-77 83 83
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Fil dr, Tyska
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 06
Åsa Wedin
Professor pedagogiskt arbete, Svenska som andraspråk
023-77 83 65
Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 80 85
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 87 09
Jonathan White
Docent, Engelska
Univ lektor engelska, Engelska
023-77 83 03
Professor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 85
Univ lektor kinesiska, Företagsekonomi
023-77 85 06
Univ lektor kinesiska, Kinesiska
023-77 85 06
BethAnne Yoxsimer Paulsrud
Fil dr, Engelska
Univ lektor engelska, Engelska
023-77 81 51
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
Annelie Ädel
Professor engelska, Engelska
Senast granskad: