Komplexa system - mikrodataanalys

Forskning för en mer sofistikerad metodik i förståelse av beteenden. Kunskap som möjliggör hållbarare beslut på resan mot en bättre värld.

I forskningsprofilen Komplexa system – mikrodataanalys forskar vi kring processer på mikronivå som ofta kräver insamling av stora datamängder. Där är utveckling av metodik för att omvandla ostrukturerad data till information som är relevant för beslutsfattare centralt i forskningen.

Huvuddelen av vår forskning har tematiskt fokus på handel, transporter och turism. Forskningen inom dessa områden har ofta direkt bäring på möjligheter till förbättrad miljö och minskade utsläpp men berör också i stor utsträckning frågor kring lokal och regional utveckling. Ett annat spännande tematiskt forskningsområde inom profilen är sjukvården där vi bland annat beforskar mobila beslutsstödsystem som kan användas för att göra sjukdomsdiagnoser på distans. Vi forskar även inom industrisektorn, där riktar vi fokus mot bland annat områdena kvalitetsmätning och arbetsmiljö.

Vår forskning spänner över flera ämnen och sker i samverkan med både privata företag i inom såväl industrin som tjänstesektorn och med offentliga organisationer. Forskningen sker oftast i skarpa projekt som rör aktuella och verkliga utmaningar i samhälle.

Forskningspublikationer och projekt

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1995

1993

Personal inom forskningsprofilen

Professor Arbetsvetenskap
023-77 85 99
Fil dr
Univ lektor statistik
023-77 88 54
Univ lektor kulturgeografi
023-77 85 74
Professor mikrodataanalys
023-77 89 67
Fil dr
Univ lektor nationalekonomi
Doktorand Turismvetenskap
023-77 87 93
Gästprofessor nationalekonomi
Univ lektor arbetsvetenskap
Univ lektor Turismvetenskap
023-77 85 61
Docent
Univ lektor datateknik
023-77 88 31
Univ lektor arbetsvetenskap
023-77 85 56
Doktorand nationalekonomi
Fil dr
Univ lektor data och informationshantering
023-77 86 28
Docent Turismvetenskap
Univ lektor nationalekonomi
023-77 87 32
Professor kulturgeografi
023-77 85 31
Professor mikrodataanalys
023-77 86 50
Docent företagsekonomi
Univ lektor företagsekonomi inr organisation o ledarskap
023-77 89 41
Doktorand företagsekonomi
023-77 86 12
Professor mikrodataanalys
023-77 85 73
Fil dr
Univ adjunkt data och informationshantering
023-77 84 29
Avdelningschef
023-77 89 86
Univ lektor företagsekonomi
023-77 82 61
Fil dr
Avdelningschef
023-77 80 25
Doktorand nationalekonomi
Fil dr
Biträdande universitetslektor
023-77 87 21
Doktorand mikrodataanalys
Doktorand mikrodataanalys
Docent nationalekonomi (Tjänstledig)
Univ lektor nationalekonomi (Tjänstledig)
Univ adjunkt arbetsvetenskap (Tjänstledig)
Doktorand arbetsvetenskap
023-77 88 48
Ek dr
Univ lektor företagsekonomi
023-77 84 54
Doktorand Turismvetenskap
023-77 84 92
Fil dr
Univ lektor informatik
023-77 88 73
Docent
Univ lektor industriell ekonomi
023-77 86 41
Docent
Univ lektor kulturgeografi
023-77 87 52
Doktorand informatik
Univ adjunkt informatik
023-77 83 21
Univ lektor datateknik
023-77 89 21
Professor mikrodataanalys
023-77 87 35
Fil dr
Univ lektor arbetsvetenskap
023-77 89 25
Professor statistik
023-77 85 03
Doktorand mikrodataanalys
Univ adjunkt Data och informationsvetenskap
Extern doktorand
Extern doktorand
Doktorand statistik
023-77 82 82
Professor business intelligence
023-77 87 60
Fil dr
Univ lektor kulturgeografi
023-77 89 61
Univ lektor kulturgeografi
023-77 89 61
Doktorand Turismvetenskap
023-77 84 93
Gästprofessor statistik
Docent
Univ lektor datateknik
023-77 88 27
Doktorand Turismvetenskap
Docent
Univ lektor datateknik
Docent
Univ lektor energiteknik
023-77 87 89
Senast granskad: