Komplexa system - mikrodataanalys

Forskning för en mer sofistikerad metodik i förståelse av beteenden. Kunskap som möjliggör hållbarare beslut på resan mot en bättre värld.

I forskningsprofilen Komplexa system – mikrodataanalys forskar vi kring processer på mikronivå som ofta kräver insamling av stora datamängder. Där är utveckling av metodik för att omvandla ostrukturerad data till information som är relevant för beslutsfattare centralt i forskningen.

Huvuddelen av vår forskning har tematiskt fokus på handel, transporter och turism. Forskningen inom dessa områden har ofta direkt bäring på möjligheter till förbättrad miljö och minskade utsläpp men berör också i stor utsträckning frågor kring lokal och regional utveckling. Ett annat spännande tematiskt forskningsområde inom profilen är sjukvården där vi bland annat beforskar mobila beslutsstödsystem som kan användas för att göra sjukdomsdiagnoser på distans. Vi forskar även inom industrisektorn, där riktar vi fokus mot bland annat områdena kvalitetsmätning och arbetsmiljö.

Vår forskning spänner över flera ämnen och sker i samverkan med både privata företag i inom såväl industrin som tjänstesektorn och med offentliga organisationer. Forskningen sker oftast i skarpa projekt som rör aktuella och verkliga utmaningar i samhälle.

Forskningspublikationer och projekt

Ahman, Birgitta, Svensson, Kristin, Rönnegård, Lars. High female mortality resulting in herd collapse in free-ranging domesticated reindeer (Rangifer tarandus tarandus) in SwedenPLoS ONE, 2014, Vol. 9, No. 10. Artikel : refereegranskat. 

Alam, Moudud. Feasible estimation of generalized linear mixed models (GLMM) with weak dependency between groups, 2010. 

Alam, Moudud. An efficient algorithm for the pseudo likelihood estimation of the generalized linear mixed models (GLMM) with correlated random effectsWorking Paper Series, Swedish Business School at Örebro University, 2009. Rapport. 

Alam, Moudud. Industry shocks and empirical evidences on defaults comovementWorking Paper Series, Swedish Business School at Örebro University., 2009. Rapport. 

Alam, Moudud. Feasible computation of the generalized linear mixed models with application to credit risk modelling, Örebro Studies in Statistics, 2010. Doktorsavhandling. 

Alam, Moudud. Likelihood prediction for generalized linear mixed models under covariate uncertaintyCommunications in Statistics - Theory and Methods, 2014, Vol. 43, No. 2, 219-234. Artikel : refereegranskat. 

Alam, Moudud, Carling, Kenneth. Computionally feasible estimation of the covariance structure in generalized linear mixed modelsJournal of Statistical Computation and Simulation, 2008, Vol. 78, No. 12, 1229-1239. Artikel : refereegranskat. 

Alam, Moudud, Carling, Kenneth, Chen, Rui, Liang, Yuli. How to determine the progression of young skiers?CHANCE, 2008, Vol. 21, No. 4, 13-19. Artikel : refereegranskat. 

Alam, Moudud, Carling, Kenneth, Linde, Olof, Nääs, Ola, Sandén, Peter, Wing, Stefan. Utvärdering av det arbetsmarknadspolitiska projektet "Volvo Cars och dess underleverantörer"Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Alam, Moudud, Carling, Kenneth, Nääs, Ola. High-School Students´ Summer Jobs and their Ensuing Labor Market Achievement : the Long Term EffectWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Alam, Moudud, Carling, Kenneth, Nääs, Ola. The program and treatment effect of summer jobs on girls’ post-schooling incomesWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Alam, Moudud, Carling, Kenneth, Nääs, Ola. Sommarjobb, arbetslivserfarenhet och framtida arbetsinkomstArbetsmarknad & Arbetsliv, 2015, Vol. 21, No. 4, 26-40. Artikel : refereegranskat. 

Alam, Moudud, Carling, Kenneth, Nääs, Ola. The program and treatment effect of summer jobs on girls’ post-schooling incomesEvaluation review, 2015, Vol. 39, No. 3, 339-359. Artikel : refereegranskat. 

Alam, Moudud, Carling, Kenneth, Nääs, Ola. The effect of summer jobs on post-schooling incomesIFAU, 2013. Rapport. 

Alam, Moudud, Carling, Kenneth, Nääs, Ola. Har kommunala sommarjobb under gymnasieåren en positiv effekt på arbetskarriären senare i livet?IFAU rapport, 2013. Rapport. 

Alam, Moudud, Hao, Chengcheng, Carling, Kenneth. Review of the literature on credit risk modeling : development of the past 10 years, 2010, Vol. 5, No. 3, 43-60. Artikel : refereegranskat. 

Alam, Moudud, Maengseok, Noh, Lee, Youngjo. Likelihood estimate of treatment effects under selection biasStatistics and its Interface, 2013, Vol. 6, No. 3, 349-359. Artikel : refereegranskat. 

Alam, Moudud, Noh, Maengseok, Lee, Youngjo. Likelihood estimate of treatment effects under selection biasWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Alam, Moudud, Rönnegård, Lars, Shen, Xia. Fitting spatial models in the R package: hglmWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Alam, Moudud, Rönnegård, Lars, Shen, Xia. Fitting conditional and simultaneous autoregressive spatial models in hglmThe R Journal, 2015, Vol. 7, No. 2, 5-18. Artikel : refereegranskat. 

Alam, Moudud, Wang, Yu. When are non-experimental estimates close to experimental estimates? : Evidence from a study of summer job effects in Sweden, 2007. Rapport. 

Ali, Liaqut, Avdic, Anders. A framework for ICT-based knowledge sharing in sustainable rural development : the case of Gilgit-Baltistan, PakistanElectronic Journal of Knowledge Management, 2015, Vol. 13, No. 2, 103-116. Artikel : refereegranskat. 

Al-Sarraj, Razaw, Qie, Weigang, Rönnegård, Lars. Evaluation of variance component estimators based on Henderson's MethodCentre of Biostochastics Research Report, 2011. Rapport. 

Alvarez-Castro, J.M., Carlborg, Ö., Rönnegård, Lars. Estimation and interpretation of genetic effects with epistasis using the NOIA model, Ingår i: Methods in Molecular Biology, Humana Press, 2012. Kapitel av bok. 

Amcoff, Jan, Möller, Peter, Westholm, Erik. Dör byn när lanthandeln stänger?Plan, 2011, No. 3, 20-23. Artikel : populärvetenskaplig. 

Andersson, Annika, Hatakka, Mathias. What are we doing? : theories used in ICT4D research12th International Conference on Social Implications of Computers in Developing Countries : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Andersson, Annika, Hatakka, Mathias, Grönlund, Åke, Wiklund, Matilda. Reclaiming the students : coping with social media in 1: 1 schoolsLearning, Media & Technology, 2014, Vol. 39, 37-52. Artikel : refereegranskat. 

Andersson, Björn, Hugosson, Mårten, Maberg, Hanna. Företagsformens betydelse för nyföretagande : En jämförande studie mellan ekonomiska föreningar och aktiebolagArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2013. Rapport. 

Andersson, Ing-Marie, Gunnarsson, Kristina, Rosén, Gunnar. Role of headmasters, teachers and supervisors in knowledge transfer about occupational health and safety to pupils in vocational educationSH@W Safety and Health at Work, 2015, Vol. 6, No. 4, 317-323. Artikel : refereegranskat. 

Andersson, Ing-Marie, Gunnarsson, Kristina, Rosén, Gunnar, Moström Åberg, Marie. Knowledge and Experiences of Risks among Pupils in Vocational EducationSH@W Safety and Health at Work, 2014, Vol. 5, No. 3, 140-146. Artikel : refereegranskat. 

Andersson, Ing-Marie, Hedlund, Ann. Arbetsmiljö vid service- och reparation av skogsbränslemaskinerWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Andersson, Ing-Marie, Hedlund, Ann. Branschråd inom Focus InnoWents profilområden : Turism/besöksnäring, Materialutveckling, Energi & Miljö, samt IT & MediaArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2012. Rapport. 

Andersson, Ing-Marie, Hedlund, Ann, Rosén, Gunnar. Ökad förståelse bland företagsledare för nyttan av utvecklingsinsatser inom arbetsmiljöområdetArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2011. Rapport. 

Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar. Video exposure monitoring for transfer of knowledge in chemical hazards to small enterprisesSmall Enterprise Research, 2014, Vol. 21, No. 2, 223-228. Artikel : refereegranskat. 

Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar, Fällstrand Larsson, Nina. A study visit to a vitual companyNGL 2012  Next Generation Learning Conference : 2012. Konferensbidrag. 

Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar, Gunnarsson, Kristina. What pupils in vocational schools learn about risk at workAnnals of Occupational Hygiene, 2015, Vol. 59, No. s1, 14-15. Artikel. 

Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar, Hedlund, Ann. PIMEX 2008 for the aluminium industry. Visualised training material and manual., 2008. Rapport.

Ankarhem, Mattias, Daunfeldt, Sven-Olov, Quoreshi, Shahiduzzaman, Rudholm, Niklas. Do Regional Investment Grants Improve Firm Performance? : Evidence from SwedenTechnology and Investment, 2010, Vol. 1, No. 3, 221-227. Artikel : refereegranskat. 

Asiimwe, Edgar Napoleon. Opinions of social web users on privacy and online DAMJournal of Digital Asset Management, 2010, Vol. 6, No. 6, 312-318. Artikel : refereegranskat. 

Asiimwe, Edgar Napoleon, Grönlund, Åke. MLCMS actual use, perceived use, and experiences of useijEDict - International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, 2015, Vol. 11, No. 1, 101-121. Artikel : refereegranskat. 

Asiimwe, Edgar Napoleon, Grönlund, Åke. On mobile learning with Learning Content Management Systems : a contemporary literature reviewCommunications in Computer and Information Science : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Asiimwe, Edgar Napoleon, Grönlund, Åke. E-waste management in East African community, Ingår i: Handbook of Research on E-Government in Emerging Economies, IGI Global, 2012. Kapitel av bok. 

Asiimwe, Edgar Napoleon, Grönlund, Åke, Wairagala, Wakabi. Using technology for enhancing transparency and accountability in low resource communities : experiences from Uganda, Ingår i: Spider ICT4D Series, Spider, 2013. Kapitel av bok. 

Asiimwe, Edgar Napoleon, Khan, Sana Zubair. Ubiquitous computing in education : a SWOT analysis by students and teachersQScience Proceedings: Vol. 2013 : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Asiimwe, Edgar Napoleon, Lim, Nena. Usability of government websites in UgandaElectronic Journal of e-Government, 2010, Vol. 8, No. 1, 1-12. Artikel : refereegranskat. 

Ask, Andreas, Hatakka, Mathias, Grönlund, Åke. The Örebro City Citizen-Oriented E-Government StrategyInternational Journal of Electronic Government Research, 2008, Vol. 4, No. 4, 69-88. Artikel : refereegranskat. 

Ask, Andreas, Hatakka, Mathias, Grönlund, Åke. The Örebro city citizen-oriented e-Government strategy, Ingår i: Social and organizational developments through emerging e-Government applications, IGI Global, 2009. Kapitel av bok. 

Ask, Andreas, Hatakka, Mathias, Grönlund, Åke. The Örebro city citizen-oriented e-Government strategy, Ingår i: Advances in electronic government research, IGI Global, 2009. Kapitel av bok. 

Avdic, Anders, Grönberg, Pontus, Olsson, Johan, Guerra Riveros, Francisco. Development of a Real-time Formative Feedback Student Response SystemJournal of Network and Innovative Computing, 2014, Vol. 2, No. 1, 259-268. Artikel : refereegranskat. 

Avdic, Anders, Lambrinos, Thomas. Modeling and illustrating requirement prioritization in public e-service development from a value-based perspectiveElectronic Journal of e-Government, 2015, Vol. 13, No. 1, 1-15. Artikel : refereegranskat. 

Avdic, Anders, Åkerblom, Leif. Flipped classroom and learning strategiesProceedings of 14th European Conference on e-Learning : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Baboš, Pavol, Klimplová, Lenka. Systematically uncoordinated? The Czech Republic and Slovakia in the view of varieties of capitalismContemporary European Studies, 2013, No. 1, 71-98. Artikel : refereegranskat. 

Backström, Tomas, Köping Olsson, Bengt, Wilhelmson, Lena, Moström Åberg, Marie, Åteg, Mattias. The manager´s directing task, 2011. Konferensbidrag. 

Backström, Tomas, Moström Åberg, Marie, Köping Olsson, Bengt, Wilhelmson, Lena, Åteg, Mattias. Manager's task to support integrated autonomy at the workplace : Results from an interventionInternational Journal of Business and Management, 2013, Vol. 8, No. 22, 20-31. Artikel : refereegranskat. 

Backström, Tomas, Wilhelmson, Lena, Åteg, Mattias, Köping Olsson, Bengt, Moström Åberg, Marie. The role of manager in the post-industrial work system., Ingår i: Studies in Industrial Renewal, Mälardalen university press, 2011. Kapitel av bok. 

Bask, Mikael, Lundgren, Jens, Rudholm, Niklas. Market power in the expanding Nordic power marketApplied Economics, 2011, Vol. 43, No. 9, 1035-1043. Artikel : refereegranskat. 

Beland Lindahl, K, Westholm, Erik. Global trends affecting future Swedish forest use – outlook among key actors, 2009. Konferensbidrag. 

Beland Lindahl, Karin, Westholm, Erik. Transdisciplinarity in practice: aims, collaboration and integration in a Swedish research programmeJournal of Integrative Environmental Sciences, 2014, Vol. 11, No. 3-4, 155-171. Artikel : refereegranskat. 

Berggren, Niclas, Daunfeldt, Sven-Olov, Hellström, Jörgen. Social trust and central bank independenceEuropean Journal of Political Economy, 2014, Vol. 34, 425-439. Artikel : refereegranskat. 

Bergman, Mats, Granlund, David, Rudholm, Niklas. Apoteksmarknadens omreglering : Effekter på följsamhet, priser och kostnader per dygnsdosTillväxtanalys Working paper/PM, 2012. Rapport. 

Bergman, Mats, Rudholm, Niklas. Apoteksmarknadens omreglering : Effekter på följsamhet och priserTillväxtanalys WP, 2011. Rapport. 

Bertilson, B, Bring, Johan, Sjöblom, A, Sundell, K, Strender, L. Inter-examiner reliability in the assessment of low back pain (LBP) using the Kirkaldy-Willis classification (KWC)European spine journal, 2006, Vol. 15, No. 11, 1695-1703. Artikel : refereegranskat. 

Besnier, Francois, Wahlberg, Per, Rönnegård, Lars, Ek, Weronika, Andersson, Leif, Siegel, Paul, Carlborg, Örjan. Fine mapping and replication of QTL in outbred chicken advanced intercross linesGenetics Selection Evolution, 2011, Vol. 43. Artikel : refereegranskat. 

Biswas, Rubel, Fleyeh, Hasan, Mostakim, Moin. Detection and classification of speed limit traffic signs2014 World Congree on Computer Applications and Information Systems (WCCAIS) : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Bjerhammar, Lena. Produktutvecklingssamarbete mellan detaljhandelsföretag och deras varuleverantörer, Stockholm School of Economics, 2011. Doktorsavhandling. 

Bjuggren, Carl Magnus, Johansson, Dan, Sjögren, Hans. A note on employment and gross domestic product in Swedish family-owned businesses : a descriptive analysisFamily Business Review, 2011, Vol. 24, No. 4, 362-371. Artikel : refereegranskat. 

Bjuggren, Carl Magnus, Johansson, Dan, Stenkula, Mikael. Using self–employment as proxy for entrepreneurship: some empirical caveatsInternational Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2012, Vol. 17, No. 3, 290-303. Artikel : refereegranskat. 

Björklund, Gunilla, Mortazavi, Reza. Influences of infrastructure and attitudes to health on value of travel time savings in bicycle journeysCTS Working Paper, 2013. Rapport. 

Blom, Carin, Junkka, Fredrik, Rudholm, Niklas, Vestin, Henrik. Den osynliga värdeskaparens framtidEkonomiska samfundets tidskrift, 2011, No. 3, 157-168. Artikel : refereegranskat. 

Blomberg, J, Persson, B, Blomberg, A. Effects of semi-isostatic densification of wood on the variation in strength properties with densityWood Science and Technology, 2005, Vol. 39, No. 5, 339-350. Artikel : refereegranskat. 

Bohlin, Magnus. Underlag för gränshandel och köpcentrum i SälenRapport/Länsstyrelsen Dalarnas Län, 2011. Rapport. 

Bohlin, Magnus. Kulturlandskapet som råvara i turismens upplevelseindustriKonferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Bohlin, Magnus, Brandt, Daniel. Creating tourist experiences by interpreting places using digital guidesJournal of Heritage Tourism, 2014, Vol. 9, No. 1, 1-17. Artikel : refereegranskat. 

Bohlin, Magnus, Brandt, Daniel. Creating Tourist experiences by interpreting places using GPS and multimedia technologies, 2010. Konferensbidrag. 

Bohlin, Magnus, Brandt, Daniel, Elbe, Jörgen. The Development of Swedish Tourism Public Policy 1930-2010Offentlig Förvaltning. Scandinavian Journal of Public Administration, 2014, Vol. 18, No. 1, 19-39. Artikel : refereegranskat. 

Bohlin, Magnus, Brandt, Daniel, Elbe, Jörgen. Does the competition state undermine the long term sustainability of rural tourism? : The case of SwedenProceedings from TTRA 2014 International Conference: Tourism and the New Global Economy : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Bohlin, Magnus, Brandt, Daniel, Elbe, Jörgen. Möjligheten att utveckla ett verktyg för att mäta besöksnäringens konkurrenskraftTema Turism, 2013. Rapport. 

Bohlin, Magnus, Håkansson, Johan. Underlag för gränshandel och köpcentrum i SälenRapport / Länsstyrelsen Dalarnas län, 2011. Rapport. 

Bohlin, Magnus, Håkansson, Johan. Förutsättningarna för en utbyggd gränshandel i Sälen, Ingår i: På gränsen – interaktion, attraktivitet och globalisering i Inre Skandinavien, Karlstad University Press, 2012. Kapitel av bok. 

Boluk, Karla. Tourism : Fair Trade in Tourism, Ingår i: Tourism, CABI, 2013. Kapitel av bok. 

Boluk, Karla. In consideration of a new approach to tourism : a critical review of fair trade tourismJournal of Tourism and Peace Research, 2011, Vol. 1, No. 2, 27-37. Artikel : refereegranskat. 

Boluk, Karla. Using CSR as a tool for development : an investigation of the Fair Hotels Scheme in IrelandJournal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 2013, Vol. 14, No. 1, 49-65. Artikel : refereegranskat. 

Boluk, Karla. Revealing the discourses : white entrepreneurial motivation in black South AfricaTourism Planning and Development, 2011, Vol. 8, No. 2, 199-213. Artikel : refereegranskat. 

Boluk, Karla. Fair trade tourism South Africa : consumer virtue or moral selvingJournal of Ecotourism, 2011, Vol. 10, No. 3, 235-249. Artikel : refereegranskat. 

Boluk, Karla. Fair trade tourism South Africa : a pragmatic poverty reduction mechanismTourism Planning and Development, 2011, Vol. 8, No. 3, 237-251. Artikel : refereegranskat. 

Boluk, Karla. Fair trade tourism case studies, Ingår i: The Ethics of Tourism, Routledge, 2012. Kapitel av bok. 

Boluk, Karla. An investigation of the associated benefits from prioritizing the people through the Fair Hotels Scheme in Ireland, 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Boluk, Karla. A comparison and contrast of the montage of motives among social and lifestyle entrepreneurs, 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Boluk, Karla, Pashkevich, Albina. Exploring the discourses used to sell heritage in SwedenWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Borgegård, Lars-Erik, Fransson, Urban, Håkansson, Johan, Tollefsen, Aina. Att flytta till glesbygden, 1993. Rapport. 

Borgegård, Lars-Erik, Håkansson, Johan. Spridning och koncentration av befolkningen i Sveriges kommuner 1973-1992, Ingår i: GERUM, Umeå Universitet, 1995. Kapitel av bok. 

Borgegård, Lars-Erik, Håkansson, Johan. Population Concentration and Dispersion in Sweden since the 1970s, Ingår i: Cerum Reports, Umeå Universitet, 1997. Kapitel av bok. 

Borgegård, Lars-Erik, Håkansson, Johan. Population and Housing Dynamics in a Metropolitan Region : The case of StockholmArbetsrapport : Working paper / Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet ; Institute for housing research, Uppsala university, 1998. Rapport. 

Borgegård, Lars-Erik, Håkansson, Johan. Where is Sweden multi-Ethnic? : The geographical distribution of immigrants on municipality level 1960-1995International conference  Housing in transition, Piran, Slovenia, Conference proceedings : 1998. Konferensbidrag. 

Borgegård, Lars-Erik, Håkansson, Johan, Malmberg, Gunnar. Population redistribution in Sweden : long term trends and contemporary tendenciesGeografiska Annaler. Series B, Human Geography, 1995, Vol. 77, No. 1, 31-45. Artikel : refereegranskat. 

Borgegård, Lars-Erik, Håkansson, Johan, Müller, Dieter. Concentration and Dispersion of Immigrants in Sweden, 1973-1992The Canadian Geographer / Le Géographe canadien, 1998, Vol. 44, No. 1, 28-39. Artikel : refereegranskat. 

Bornhäll, Anders. Unseen Job Creators and Seniority Rules : Two essays on firm growth barriers, Högskolan Dalarna, 2014. Licentiatavhandling. 

Bornhäll, Anders, Daunfeldt, Sven-Olov, Mihaescu, Oana, Rudholm, Niklas. Osynliga jobbskapare : En tillväxtpotential för svensk detaljhandel?, 2015. Rapport. 

Bornhäll, Anders, Daunfeldt, Sven-Olov, Rudholm, Niklas. Employment Protection Legislation and Firm Growth : Evidence from a Natural ExperimentWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Bornhäll, Anders, Daunfeldt, Sven-olov, Rudholm, Niklas. The unseen job creators : Growth potential among non-growing …firmsWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Bornhäll, Anders, Daunfeldt, Sven-Olov, Rudholm, Niklas. Sleeping gazelles : The unseen job creators?, Ingår i: Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, Emerald Group Publishing Limited, 2015. Kapitel av bok. 

Bornhäll, Anders, Daunfeldt, Sven-Olov, Wikström, Daniel. Sleeping gazelles : High profits but no growthFrontiers of Entrepreneurship Research, 2014, Vol. 34, No. 17, 1-16. Artikel : refereegranskat. 

Brandt, Daniel. Wage determinants in the Swedish tourism sector 2002-2011, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Brandt, Daniel. Turism och mobila informationssystemKonferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Brandt, Daniel, Macuchova, Zuzana, Rudholm, Niklas. Firm entry in the Swedish wholesale trade sector : dDoes market definition matter?The annals of regional science, 2014, Vol. 53, No. 3, 703-717. Artikel : refereegranskat. 

Brandt, Daniel, Wikström, Daniel. Education and careers in the Swedish tourism sector : How important is education for building a successful career?, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Braunerhielm, Lotta, Heldt Cassel, Susanna. Berättelsedestinationer : Från Astrid Lindgrens ideallandskap till vandringar i deckarförfattarnas fotspårKungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Carling, K., Jacobson, T., Lindé, J., Roszbach, K.. The Internal Ratings Based Approach for Capital Adequacy Determination : Empirical Evidence from SwedenWorkshop on applied banking research : 2001. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Alam, M.M.. Computanionally feasible estimation of the covariance structure in Generalized linear mixed models (GLMM)Working paper series, 2007. Rapport. 

Carling, Kenneth, Forslund, Anders, Bennmarker, Helge. Vem blir långtidsarbetslös?Rapport / Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, 2007. Rapport. 

Carling, Kenneth, Han, Mengjie, Håkansson, Johan. Methodological issues in applying Location Models to Rural areasWorking papers in transport, tourism and information technology, 2010. Rapport. 

Carling, Kenneth, Han, Mengjie, Håkansson, Johan. Var ska sjukhusen ligga?Ekonomiska samfundets tidskrift, 2013, No. 3, 165-171. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Han, Mengjie, Håkansson, Johan. Does Euclidean distance work well when the p-median model is applied in rural areas?Annals of Operations Research, 2012, Vol. 201, No. 1, 83-97. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Meng, Xiangli, Rudholm, Niklas. Measuring CO2 emissions induced by online and brick-and-mortar retailingWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Carling, Kenneth, Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Meng, Xiangli, Rudholm, Niklas. Measuring CO2 emissions induced by online and brick-and-mortar retailingHUI Working Papers, 2014. Rapport. 

Carling, Kenneth, Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Meng, Xiangli, Rudholm, Niklas. Measuring transport related CO2 emissions induced by online and brick-and-mortar retailingTransportation Research Part D, 2015, Vol. 40, 28-42. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Rebreyend, Pascal. Distance measure and the p-median problem in rural areasAnnals of Operations Research, 2015, Vol. 226, No. 1, 89-99. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Rebreyend, Pascal. An empirical test of the gravity p-median modelWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Carling, Kenneth, Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Rebreyend, Pascal. Distance measure and the p-median problem in rural areasWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Carling, Kenneth, Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Rebreyend, Pascal. Testing the gravity p-median model empiricallyOperations Research Perspectives, 2015, Vol. 2, No. 124. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Håkansson, Johan. Short Communication: A compelling argument for the gravity p-median modelWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Carling, Kenneth, Håkansson, Johan. A compelling argument for the gravity p-median modelEuropean Journal of Operational Research, 2013, Vol. 226, No. 3, 658-660. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Håkansson, Johan, Jia, Tao. Out-of-town shopping and its induced CO2-emissionsJournal of Retailing and Consumer Services, 2013, Vol. 20, No. 4, 382-388. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Håkansson, Johan, Jia, Tao. Out-of-town shopping and its induced CO2-emissionsWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Carling, Kenneth, Håkansson, Johan, Meng, Xiangli, Rudholm, Niklas. The effects of taxing truck distance on CO2 emissions from transports in retailingWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Carling, Kenneth, Håkansson, Johan, Rudholm, Niklas. Optimal retail location and CO2-emissionsApplied Economics Letters, 2013, Vol. 20, No. 14, 1357-1361. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Håkansson, Johan, Rudholm, Niklas. Optimal retail location and CO2 emissionsWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Carling, Kenneth, Jacobson, T, Lindé, J, Roszbach, K. Corporate Credit Risk Modelling and the Macro Economy, 2003. Rapport. 

Carling, Kenneth, Jacobson, T., Lindé, J., Roszbach, K.. Credit Risk Models and Parameter Stability : Empirical Evidence from SwedenXIV International Tor Vergata Conference on Banking and Finance : 2005. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Jacobson, Tor, Lindé, Jesper, Roszbach, Kasper. Corporate credit risk modeling and the macroeconomyJournal of Banking & Finance, 2007, Vol. 31, No. 3, 845-868. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Jacobsson, T, Lindé, J, Roszbach, K. Capital Charges under Basel II : Corporate Credit Risk Modelling and the Macro EconomyWoking paper, 2002. Rapport. 

Carling, Kenneth, Larsson, L.. Does early intervention help the unemployed youth?Labour Economics, 2005, Vol. 12, No. 3, 301-319. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Lundberg, Sofia. Asymmetric information and distance: an empirical assessment of geographical credit rationingJournal of Economics and Business, 2005, Vol. 57, No. 1, 39-59. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Meng, Xiangli. Confidence in heuristic solutions?Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Carling, Kenneth, Meng, Xiangli. On statistical bounds of heuristic solutions to location problemsWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Carling, Kenneth, Meng, Xiangli. A stopping rule while searching for optimal solution of facility-locationWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Carling, Kenneth, Meng, Xiangli. Confidence in heuristic solutions?Journal of Global Optimization, 2015, Vol. 63, No. 2, 381-399. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Richardson, K.. The relative efficiency of labour market programs : Swedish experience from the 1990'sLabour Economics, 2004, No. 11:3, 335-354. Artikel : refereegranskat. 

Carling, Kenneth, Rönnegård, Lars, Roszbach, Kasper. Is Firm Interdependence within Industries Important for Portfolio Credit Risk?Sveriges Riksbank working paper series, 2004. Rapport. 

Carlsson, Tomas, Carlsson, Magnus, Felleki, Majbritt, Hammarström, Daniel, Heil, Daniel, Malm, Christer, Tonkonogi, Michail. Scaling maximal oxygen uptake to predict performance in elite-standard men cross-country skiersJournal of Sports Sciences, 2013, Vol. 31, No. 16, 1753-1760. Artikel : refereegranskat. 

Casals, M., Langohr, K., Carrasco, J. L., Rönnegård, Lars. Parameter estimation of Poisson generalized linear mixed models based on three different statistical principles : a simulation studySORT - Statistics and Operations Research Transactions, 2015, Vol. 39, No. 2, 281-308. Artikel : refereegranskat. 

Cederlund, Harald, Fogelberg, Fredrik, Hansson, David, Nyberg, Roger G., Schroeder, Håkan. Utveckling av metod för att bedöma behovet av ogräsbekämpning i spår, 2014. Rapport. 

Cialani, Catia. Economic growth and environmental quality : an econometric and a decomposition analysisManagement of environmental quality, 2007, Vol. 18, No. 5, 568-577. Artikel : refereegranskat. 

Cialani, Catia. Growth and Inequality : A study of Swedish municipalitiesWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Cialani, Catia. CO2 Emissions, GDP and trade : a panel cointegration approachWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Cialani, Catia. Essays on growth and environment, Umeå Universitet, 2014. Doktorsavhandling. 

Cialani, Catia, Lundberg, Johan. Growth, migration and unemployment across Swedish municipalitiesWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Cialani, Catia, Perman, Karin. Policy instruments to improve energy efficiency in buildings, 2014. Rapport. 

Coad, Alex, Daunfeldt, Sven-Olov, Hoelzl, Werner, Johansson, Dan, Nightingale, Paul. High-growth firms : introduction to the special sectionIndustrial and Corporate Change, 2014, Vol. 23, No. 1, 91-112. Artikel : refereegranskat. 

Coad, Alex, Daunfeldt, Sven-Olov, Johansson, Dan, Wennbergz, Karl. Whom do high-growth firms hire?Industrial and Corporate Change, 2014, Vol. 23, No. 1, 293-327. Artikel : refereegranskat. 

Cohen, Scott A, Duncan, Tara, Thulemark, Maria. Lifestyle Mobilities : The Crossroads of Travel, Leisure and MigrationMobilities, 2015, Vol. 10, No. 1, 155-172. Artikel : refereegranskat. 

Cohen, Scott, Thulemark, Maria, Duncan, Tara. Conceptualising Lifestyle Mobilities, 2011. Konferensbidrag. 

Cohen, Scott, Thulemark, Maria, Duncan, Tara. Lifestyle Mobilities : A conceptual focus, 2011. Konferensbidrag. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Elert, Niklas. When is Gibrat's law a law?Small Business Economics, 2012, Vol. 41, No. 1, 133-147. Artikel : refereegranskat.

Daunfeldt, Sven-Olov, Elert, Niklas, Lang, Åsa. Does Gibrat's Law Hold for Retailing? : Evidence from SwedenJournal of Retailing and Consumer Services, 2012, Vol. 19, No. 5, 464-469. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Elert, Niklas, Rudholm, Niklas. Start-ups and firm in-migration : evidence from the Swedish wholesale industryThe annals of regional science, 2013, Vol. 51, No. 2, 471-494. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Fabian, Wallen. Svenska citroner : Åtta fräscha idéer som lämnade en sur eftersmak, Kalla Kulor, 2013. Bok. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Fölster, Stefan. Experiment med välfärdenEkonomisk Debatt, 2013, No. 2, 16-27. Artikel : populärvetenskaplig. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Halvarsson, Daniel. Are high-growth firms one-hit wonders? : Evidence from SwedenSmall Business Economics, 2015, Vol. 44, No. 2, 361-383. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Halvarsson, Daniel, Johansson, Dan. Using the Eurostat-OECD definition of high-growth firms : a cautionary noteJournal of Entrepreneurship and Public Policy, 2015, Vol. 4, No. 1, 50-56. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Halvarsson, Daniel, Mihaescu, Oana. High-growth firms : Not so vital after all?HUI Working Papers, HUI Research, 2015. Rapport. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Hartwig, Fredrik. What determines the use of capital budgeting methods? : Evidence from Swedish listed companiesJournal of Finance and Economics, 2014, Vol. 2, No. 4, 101-112. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Hellström, Jörgen, Landström, Mats. Why do politicians implement central bank independence reforms?Atlantic Economic Journal, 2013, Vol. 41, No. 4, 427-438. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Johansson, Dan, Elert, Niklas. Economic Contribution of High-growth Firms : Do Policy Implications Depend on the Choice of Growth Indicator?Journal of Industry, Competition and Trade, 2014, Vol. 14, No. 3, 337-365. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Jonas, Nordström, Thunström, Linda. Habit Persistence in Food Consumption, Ingår i: Oxford Handbook on the Economics of Food Consumption and Policy, Oxford University Press, 2011. Kapitel av bok. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Landström, Mats, Rudholm, Niklas. Are central bank independence reforms necessary for achieving low and stable inflation?HUI Working Papers, 2013. Rapport. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Lang, Åsa, Macuchova, Zuzana, Rudholm, Niklas. Firm growth in the Swedish retail and wholesale industriesService Industries Journal, 2013, Vol. 33, No. 12, 1193-1205. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Mihaescu, Oana, Bergman, Mats. Stöd till service i glesbygdStatens Offentliga Utredningar, 2015. Rapport. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Mihaescu, Oana, Nilsson, Helena, Rudholm, Niklas. What Happens When IKEA Comes to Town?S-WoPEc: Scandinavian Working Papers in Economics, 2014. Rapport. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Mihaescu, Oana, Nilsson, Helena, Rudholm, Niklas. When IKEA enters : Do local retailers win or lose?HUI Working Papers, 2015. Rapport. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Nordström, Jonas, Thunström, Linda. Habit formation in food consumption, Ingår i: The Oxford Handbook of the Economics of Food Consumption and Policy, Oxford Handbooks Online, 2012. Kapitel av bok. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Orth, Matilda, Rudholm, Niklas. Opening local retail food stores : a real-options approachJournal of Industry, Competition and Trade, 2010, Vol. 10, No. 3-4, 373-387. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Praski-Stahlgren, Ulrika, Rudholm, Niklas. Do high taxes lock-in capital gains? : Evidence from a dual income tax systemPublic Choice, 2010, Vol. 145, No. 1-2, 25-38. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Rudholm, Niklas. Leder högre skatter på kapitalvinster till inlåsningseffekter?Ekonomisk Debatt, 2010, Vol. 38, No. 2, 18-26. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Rudholm, Niklas. Revenues as a Proxy for Profits : A Cautionary NoteApplied Economics Letters, 2009, Vol. 16, No. 7, 679-681. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Rudholm, Niklas. Does Shelf-Labeling of Organic Foods Increase Sales? : Results from a Natural ExperimentJournal of Retailing and Consumer Services, 2014, Vol. 21, No. 5, 804-811. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Rudholm, Niklas, Rämme, Ulf. Congestion charges in Stockholm : how have they affected retail revenues?Transportmetrica A, 2013, Vol. 9, No. 3, 259-268. Artikel : refereegranskat. 

Daunfeldt, Sven-Olov, Rudholm, Niklas, Rämme, Ulf. Congestion charges and retail revenues : results from the Stockholm road pricing trialTransportation Research Part A, 2009, Vol. 43, No. 3, 306-309. Artikel : refereegranskat. 

Davami, Erfan, Fleyeh, Hasan. Classification with NormalBoostJournal of Intelligent Systems, 2011, Vol. 20, No. 2, 187-208. Artikel : refereegranskat. 

Dougherty, Mark. Something old, something new, something borrowed, something blue part 1 : Alan turing, hypercomputation, adam smith and next generation intelligent systemsJournal of Intelligent Systems, 2012, Vol. 21, No. 4, 325-330. Artikel : refereegranskat. 

Dougherty, Mark, Westin, Jerker. Slutrapport för projektet E-MOTIONS, 2013. Rapport. 

Du, X., Song, William Wei, Munro, M.. CbSSDF and OWL-S : A Scenario-Based Solution Analysis and Comparison, Ingår i: Information Systems Development, Springer Science+Business Media B.V., 2011. Kapitel av bok. 

Du, Xiaofeng, Song, William Wei. Conceptual graph : an approach to improve quality of business services modelingLecture Notes in Computer Science : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Du, Xiaofeng, Song, William Wei. Quality improvement framework for business oriented geo-spatial dataLecture Notes in Computer Science : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Duncan, Tara, Cohen, Scott A, Thulemark, Maria. Lifestyle mobilities : Intersections of Travel, Leisure and Migration, Ashgate, 2014. Bok.

Edvardsson, Karin, Gustafsson, Alf, Magnusson, Rolf. Dust suppressants efficiency study : in situ measurements of dust generation on gravel roadsThe international journal of pavement engineering, 2012, Vol. 13, No. 1, 11-31. Artikel : refereegranskat. 

Edvardsson, Karin, Magnusson, Rolf. Impact of fine materials content on the transport of dust suppressants in gravel road wearing coursesJournal of materials in civil engineering, 2011, Vol. 23, No. 8, 1163-1170. Artikel : refereegranskat. 

Elbe, Jörgen. Samhälle och marknad, Studentlitteratur, 2014. Bok. 

Elbe, Jörgen, Emmoth, Anna. The use of rhetoric in legitimation strategies when mobilizing destination stakeholdersJournal of Destination Marketing & Management, 2014, Vol. 3, No. 4, 210-217. Artikel : refereegranskat. 

Elert, Niklas. What determines entry? Evidence from SwedenThe annals of regional science, 2014, Vol. 53, No. 1, 55-92. Artikel : refereegranskat. 

Emmoth, Anna, Gebert Persson, Sabine, Lundberg, Heléne. Interpartner Legitimacy Effects on Cluster Initiative Formation and Development ProcessesEuropean Planning Studies, 2014, Vol. 23, No. 5, 892-908. Artikel : refereegranskat. 

Engström, Christina, Boluk, Karla. The battlefield of the mountain : exploring the conflict of tourism development on the Three Peaks in Idre, SwedenTourism planning & development, 2012, Vol. 9, No. 4, 411-427. Artikel : refereegranskat. 

Espeland, Marianne, Irestedt, Martin, Johanson, Kjell Arne, Akerlund, Monika, Bergh, Jan-Erik, Kallersjo, Mari. Dichlorvos exposure impedes extraction and amplification of DNA from insects in museum collectionsFrontiers in Zoology, 2010, Vol. 7. Artikel : refereegranskat. 

Fahlström, Magnus. Less is more - how to communicate simple but distinctSummer School On Scientific Visualization And Presentation : 2014. Konferensbidrag : populärvetenskaplig. 

Fahlström, Magnus. Mathematics teachers' conceptions of the classroom environment, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fan, Ming. Commutator estimates for interpolation scales with holomorphic structureComplex Analysis and Operator Theory, 2010, Vol. 4, No. 2, 159-178. Artikel : refereegranskat. 

Fan, Ming. Quadratic interpolation and some operator inequalitiesJournal of Mathematical Inequalities, 2011, Vol. 5, No. 3, 413-427. Artikel : refereegranskat. 

Fan, Ming. Interpolation of vector-valued Banach lattices and Calderón-Lozanovskii constructionMathematische Nachrichten, 2001, Vol. 227, No. 1, 63-80. Artikel : refereegranskat. 

Farsari, Ioanna. Tourism actors’ social representations of collaborations in Idre, Sweden: a cognitive mapping method, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Felleki, Majbritt. Genetic Heteroscedasticity for Domestic Animal Traits, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014. Doktorsavhandling. 

Felleki, Majbritt, Chalkias, Helena. A Double Hierarchical Generalized Linear Model For Teat Number In Pigs, 2010. Konferensbidrag. 

Felleki, Majbritt, Lee, Dongwhan, Lee, Youngjo, Gilmour, Arthur R., Rönnegård, Lars. Estimation of breeding values for mean and dispersion, their variance and correlation using double hierarchical generalized linear modelsGenetics Research, 2012, Vol. 94, No. 6, 307-317. Artikel : refereegranskat. 

Felleki, Majbritt, Lundeheim, Nils. Genetic Control of Residual Variance for Teat Number in PigsProc. Assoc. Advmt. Anim. Breed. Genet. : 2013. Konferensbidrag. 

Felleki, Majbritt, Lundeheim, Nils. Genetic Heteroscedasticity for Teat Count in Pigs, . 

Felleki, Majbritt, Lundeheim, Nils. Genetic heteroscedasticity of teat count in pigsJournal of Animal Breeding and Genetics, 2015, Vol. 132, No. 5, 392-398. Artikel : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan. Traffic Sign Recognition: visions and systems, LAP - Lambert Academic publishing, 2010. Bok. 

Fleyeh, Hasan. Traffic sign recognition without color informationWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Fleyeh, Hasan. Traffic sign recognition without color informationColour and Visual Computing Symposium (CVCS), 2015 : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Barsam, Payvar. Optimization of cable cycles : a trade-off between reliability and costAmerican Journal of Intelligent Systems, 2015, Vol. 5, No. 2, 43-57. Artikel : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Bhuiyan, Nizam, Biswas, Rubel. Prohibitory traffic signs detection using LVQ and windowed Hough transformIICAI-11 (5 th Indian International Conference on Artificial Intelligence) : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Bin Mumtaz, Al Hasanat. Adaptive Shadow and Highlight Invariant Colour Segmentation for Traffic Sign Recognition Based on Kohonen SOMJournal of Intelligent Systems, 2011, Vol. 20, No. 1, 15-31. Artikel : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Biswas, Rubel, Bhuiyan, Nizam. An adaptive approach to detect warning traffic signs using som and windowed hough transformIASTED : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Biswas, Rubel, Davami, Erfan. Traffic sign detection based on AdaBoost color segmentation and SVM classificationEurocon 2013 : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Davami, Erfan. Eigen Based Traffic Sign Recognition Which Aids In Achieving Intelligent Speed AdaptationJournal of Intelligent Systems, 2011, Vol. 20, No. 2, 129-145. Artikel : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Davami, Erfan. Classification with NormalBoost- Case Study Traffic Sign ClassificationJournal of Intelligent Systems, 2012, Vol. 21, No. 1, 25-43. Artikel : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Davami, Erfan. Multiclass Adaboost Based on an Ensemble of Binary AdaboostsAmerican Journal of Intelligent Systems, 2013, Vol. 3, No. 2, 57-70. Artikel : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Davami, Erfan, Jomaa, Diala. Segmentation of fingerprint images based on bi-level processing using fuzzy rulesFuzzy Information Processing Society (NAFIPS), 2012 Annual Meeting of the North American : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Jomaa, Diala, Dougherty, Mark. Segmentation of low quality fingerprint images, 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Jomaa, Diala, Dougherty, Mark, Davami, Erfan. Segmentation of fingerprint images based on bi-level combination of global and local processingJournal of Intelligent Systems, 2012, Vol. 21, No. 2, 97-120. Artikel : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Khan, Taha. Pattern matching approach towards real-time traffic sign recognition, 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Mohammed, Iman. Night time vehicle detectionJournal of Intelligent Systems, 2012, Vol. 21, No. 2, 143-165. Artikel : refereegranskat. 

Fleyeh, Hasan, Roch, Janina. Benchmark Evaluation of HOG Descriptors as Features for Classification of Traffic SignsWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Forsman, Anders, Larsson, Hed Kerstin, Memedi, Mevludin, Rosendahl, Hans. Hur kan man flippa klassrum – några exempel på "blended learning" från olika kurser på campus och distans, 2015. Konferensbidrag. 

Fredman, Peter, Wikström, Daniel. Besök och besökare i Fulufjällets nationalpark sommaren 2014 (med jämförelser åren 2001 och 2003)ETOUR Rapport, 2015. Rapport. 

Gebert Persson, Sabine, Lundberg, Heléne, Elbe, Jörgen. On the discursive contest of an international M&A relationship development process within financial servicesInternational Business Review, 2014, Vol. 23, No. 6, 1064-1073. Artikel : refereegranskat. 

Gebert-Persson, Sabine. Etablering av försäkringsverksamhet på utvecklingsmarknader (emerging markets), 2008, Vol. 89, No. 3, 221-229. Artikel. 

Gebert-Persson, Sabine, Camilla, Steinby. Networks in a protected business context : Licenses as restraints and facilitatorsIndustrial Marketing Management, 2006, Vol. 35, No. 7, 870-881. Artikel : refereegranskat. 

Gebert-Persson, Sabine, Káptalan-Nagy, Enikö. Understanding legitimacy in the foreign market entry process, 2009, Vol. 2, No. 4, 453-467. Artikel : refereegranskat. 

Gebert-Persson, Sabine, Lundberg, Heléne, Andresen, Edith. Interpartner legitimacy in regional strategic networksIndustrial Marketing Management, 2011, Vol. 40, No. 6, 1024-1031. Artikel : refereegranskat. 

Gidhagen, Mikael, Gebert-Persson, Sabine. Determinants of digitally instigated insurance relationshipsInternational Journal of Bank Marketing, 2011, Vol. 29, No. 7, 517-534. Artikel : refereegranskat. 

Granlund, David, Rudholm, Niklas. Does Increased Price Competition Reduce Entry of New Pharmaceutical Products?Advances in Management and Applied Economics, 2011, Vol. 1, No. 1, 1-14. Artikel : refereegranskat. 

Granlund, David, Rudholm, Niklas. Consumer information and pharmaceutical prices : theory and evidenceOxford Bulletin of Economics and Statistics, 2011, Vol. 73, No. 2, 230-254. Artikel : refereegranskat. 

Granlund, David, Rudholm, Niklas. The prescribing physician's influence on consumer choice between medically equivalent pharmaceuticalsReview of Industrial Organization, 2012, Vol. 41, No. 3, 207-222. Artikel : refereegranskat. 

Granqvist, Roland, Lind, Hans. A note on the concept of excess burdenEconomic Analysis and Policy, 2010, Vol. 40, No. 1, 63-73. Artikel : refereegranskat. 

Gummesson, Karl, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar. Short-term variation in occupational exposure to air contaminantsJournal of Occupational and Environmental Hygiene, 2015, Vol. 12, No. 5, 294-301. Artikel : refereegranskat. 

Gummesson, Karl, Rydell, Alexis. Safety training to reduce wood dust : a work methodProceedings of USE2015 : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Gunnarsson, Kristina, Andersson, Ing-Marie, Josefsson, Malin. Swedish entrepreneurs’ use of occupational health ervicesAAOHN Journal, 2011, Vol. 59, No. 10, 437-445. Artikel : refereegranskat. 

Gåverud, Henrik, Lundgren, Jens, Rudholm, Niklas. Ökad efterfrågeflexibilitet nödvändig för en fullständigt avreglerad elproduktionsmarknadEkonomisk Debatt, 2010, Vol. 38, No. 1, 5-15. Artikel : refereegranskat. 

Han, Mengjie. Computational study of the step size parameter of the subgradient optimization method, . 

Han, Mengjie. Heuristic optimization of the p-median problem and population re-distribution, Högskolan Dalarna, 2013. Doktorsavhandling. 

Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Rebreyend, Pascal. How does the use of different road networks effect the optimal location of facilities in rural areas?Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Rebreyend, Pascal. How do different densities in a network affect the optimal location of service centers?Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Rebreyend, Pascal. How does data quality in a network affect heuristic solutions?Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Han, Mengjie, Håkansson, Johan, Rönnegård, Lars. How do neighbouring populations affect local population change over time?Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Hansen, Fredrik. Åkeriägaren, hastigheten och den ekonomiska beslutssituationenArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2009. Rapport. 

Hansson, Magnus, Wigblad, Rune, Rydell, Alexis. Plant closures, temporary workers and a management controlled setting : further evidence on the closedown effect, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hartwig, Fredrik. Preparers’ and non-preparers’ lobbying on the proposed prohibition of goodwill amortisation in ED3 ‘business combinations’The Finnish Journal of Business Economics, 2012, Vol. 63, No. 3-4, 30-60. Artikel : refereegranskat. 

Hartwig, Fredrik. Benen slås undan på snabbt växande basnäringDalarnas Tidningar, 2014, Vol. 7:e september. Artikel : populärvetenskaplig. 

Hartwig, Fredrik. Alliansens obegripliga strategiGefle Dagblad, 2014, Vol. 13:e november. Artikel : populärvetenskaplig. 

Hartwig, Fredrik. Redovisningsteorins grunder, Studentlitteratur, . Bok. 

Hartwig, Fredrik. Alliansens väljarsvekDalarnas Tidningar, 2015, Vol. 1:a januari. Artikel : populärvetenskaplig. 

Hartwig, Fredrik. Swedish and Dutch listed companies’ compliance with IAS 36 paragraph 134International Journal of Disclosure & Governance, 2015, Vol. 12, No. 1, 78-105. Artikel : refereegranskat. 

Hartwig, Fredrik. The use of capital budgeting and cost of capital estimation methods in Swedish listed companiesJournal of Applied Business Research, 2012, Vol. 28, No. 6, 1451-1476. Artikel : refereegranskat. 

Hatakka, Mathias. Use of Internet resources to improve education delivery : a case study in BangladeshProceedings of ECEL 2008 : 2008. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hatakka, Mathias, Andersson, Annika, Grönlund, Åke. Students’ use of one to one laptops : a capability approach analysisInformation Technology and People, 2013, Vol. 26, No. 1, 94-112. Artikel : refereegranskat. 

Hatakka, Mathias, Ater, Sarah, Obura, David, Mibei, Brigid. Capability outcomes from educational and ICT capability inputs : an analysis of ICT use in informal education in KenyaElectronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 2014, Vol. 61, No. 1, 1-17. Artikel : refereegranskat. 

Hatakka, Mathias, Ater, Sarah, Obura, David, Mibei, Brigid. Capability outcomes from educational and ICT capability inputs : an analysis of ICT use in informal education in Kenya, . 

Hatakka, Mathias, Ater, Sarah, Obura, David, Mibei, Brigid. Back to basics : Why (some) ICT4D projects still struggleProceedings of the 12thInternational conference on social implications of computers in developing countries : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Hatakka, Mathias, Lagsten, Jenny. The capability approach as a tool for development evaluation : analyzing students' use of internet resourcesInformation Technology for Development, 2012, Vol. 18, No. 1, 23-41. Artikel : refereegranskat. 

Hauge, Atle, Thulemark, Maria. Florida i fjällen, Ingår i: På gränsen, Karlstad University Press, 2012. Kapitel av bok. 

He, Changli. Dickey-Fuller type of tests against non-linear dynamic modelsSSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 2005. Rapport. 

He, Changli (red), Sandberg, R. (red). Inference for unit roots in a Panel Smooth Transition Autoregressive Model where the time dimension is fixedSSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 2005. Rapport. 

He, Changli, Sandberg, R.. Testing parameter constancy in unit root autoregressive models against continuous changeSSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 2005. Rapport. 

He, Changli, Sandberg, R.. Testing for Unit Roots in Nonlinear Dynamic Heterogeneous PanelsSSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, 2005. Rapport. 

He, Changli, Sandberg, Rickard. Testing parameter constancy in unit root autoregressive models against multiple continuous structural changesEconometric Reviews, 2012, Vol. 31, No. 1, 34-59. Artikel : refereegranskat. 

He, Changli, Silvennoinen, A., Teräsvirta, T.. Parameterizing unconditional skewness in models for financial seriesWorking Paper in Economics and Finance, 2006. Rapport. 

He, Changli, Teräsvirta, Timo. An extended constant conditional correlation GARCH model and its fourth-moment structureEconometric Theory, 2004, Vol. 20, No. 5, 904-926. Artikel : refereegranskat. 

He, Changli, Teräsvirta, Timo, Gónzalez, Andrés. Testing parameter constancy in stationary vector autoregressive models against continuous changeEconometric Reviews, 2008, Vol. 28, No. 1-3, 225-245. Artikel : refereegranskat. 

Hedlund, Ann. Fysisk arbetsmiljö vid nätbaserad undervisning : En kartläggning vid Högskolan DalarnaArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2010. Rapport. 

Hedlund, Ann. Attractive work in progress6:th Seminar on Worklife Development : 2008. Konferensbidrag. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie. Förarens arbetsmiljö, Ingår i: Skogens energi – en källa till hållbar framtid, Skogforsk, 2015. Kapitel av bok. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie. Damm- och mögelförekomst vid hantering av skogsbränsleWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie. Bullerförekomst vid sönderdelning av skogsbränsleWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie. Drivers’ opinions concerning working conditions in forest fuel production, 2015. Konferensbidrag. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Bjurström, Rasmus, Rosén, Gunnar. Arbetsmiljöfaktorer i skogsenergibranschen : - Fallstudier med fokus på buller, vibrationer och dammArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2011. Rapport. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Björheden, Rolf. Skogsbränslehantering : En arbetsmiljöhandledningHandledningar, 2012. Rapport. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Fällstrand Larsson, Nina, Stark, Anna. Studenters, anställdas och företags syn på arbete : En pilotstudie av Turism/Besöksnäring, Material, Energi & Miljö samt IT & MediaWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar. Implementation of Video Monitoring In Aluminium IndustryWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar. Är dagens arbeten attraktiva? : Värderingar hos 1440 anställdaArbetsmarknad & Arbetsliv, 2010, No. 4, 31-43. Artikel : refereegranskat. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar. Attractive Work ProcessUSE2009: Understanding Small Enterprises – a healthy working life in a healthy business : 2009. Konferensbidrag. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar. A (partly) new PIMEX strategy : To use the method for characterisation of exposure as a part of an epidemiological study7:th Seminar on Worklife Development : 2009. Konferensbidrag. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar. Är dagens arbeten attraktiva?Arbetet i människors liv : 2009. Konferensbidrag. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar, Moström Åberg, Marie, Pontén, Bengt. Attractive work7:th Seminar on Worklife Development : 2009. Konferensbidrag. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar, Rydell, Alexis. Arbetsmiljö vid hantering av skogsenergi : En redovisning av fallstudierArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2010. Rapport. 

Hedlund, Ann, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar, Åteg, Mattias. Picking Apples7:th Seminar on Worklife Development : 2009. Konferensbidrag. 

Hedlund, Ann, Pontén, Bengt. Uppföljning av ”Ny kunskap ger Nya affärer” 2007Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2011. Rapport. 

Hedlund, Ann, Åteg, Mattias, Andersson, Ing-Marie, Rosén, Gunnar. Assessing motivation for work environment improvements : internal consistency, reliability and factorial structureJournal of Safety Research, 2010, Vol. 41, No. 2, 145-151. Artikel : refereegranskat. 

Heldt Cassel, Susanna. Trying to be Attractive : Image Building and Identity Formation in Small Industrial Municipalities in Sweden, 2008, Vol. 4, No. 2, 102-114. Artikel : refereegranskat. 

Heldt Cassel, Susanna, Håkansson, Johan, Isacsson, Gunnar. Regionförstoring och regionförminskning? : Individers räckhåll – platsbundenhet, rörlighet och könVINNOVA Rapport : 2010. Konferensbidrag. 

Heldt Cassel, Susanna, Macuchova, Zuzana, Rudholm, Niklas, Rydell, Alexis. Willingness to commute long distance among job seekers in Dalarna, SwedenJournal of Transport Geography, 2013, Vol. 28, 49-55. Artikel : refereegranskat. 

Heldt Cassel, Susanna, Maureira, Teresa. Performing identity and culture in Indigenous tourism : a study of Indigenous communities in Québec, CanadaJournal of Tourism and Cultural Change, 2015, Vol. 30, No. 12, 1-14. Artikel : refereegranskat. 

Heldt Cassel, Susanna, Pashkevich, Albina. Heritage tourism and inherited institutional structures : the case of Falun Great Copper MountainScandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2011, Vol. 11, No. 1, 54-75. Artikel : refereegranskat. 

Heldt Cassel, Susanna, Pashkevich, Albina. World Heritage and tourism innovation : institutional frameworks and local adaptationEuropean Planning Studies, 2014, Vol. 22, No. 8, 1625-1640. Artikel : refereegranskat. 

Heldt Cassel, Susanna, Pashkevich, Albina. Tourism development in the Russian Arctic : Reproducing or challenging the hegemonic masculinities of the frontierTourism, Culture & Communication, . Artikel : refereegranskat. 

Heldt Cassel, Susanna, Pashkevich, Albina, Hinnerth, Andreas. The quest for snow : Adaptation strategies of alpine skiing destinations in SwedenWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Heldt Cassel, Susanna, Pettersson, Katarina. Women tourism entrepreneurs : Doing gender on farms in SwedenGender in Management, 2014, Vol. 29, No. 8, 487-504. Artikel : refereegranskat. 

Heldt Cassel, Susanna, Pettersson, Katarina. Performing gender and rurality in Swedish farm tourismScandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2015, Vol. 15, No. 1-2, 138-151. Artikel : refereegranskat. 

Heldt Cassel, Susanna, Thulemark, Maria. Förutsättningar för pendling i sårbara arbetsmarknadsregionerArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2009. Rapport. 

Heldt Cassel, Susanna, Thulemark, Maria. Inflyttning till fjälldestinationer : exempel från Idre och Sälen, Ingår i: På gränsen, Karlstad University Press, 2012. Kapitel av bok. 

Heldt, Tobias. Financing recreational infrastructure with micropayments and donations : a pilot study on cross-country ski track preparations in SwedenScandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2010, Vol. 10, No. 3, 386-394. Artikel : refereegranskat. 

Heldt, Tobias. Co-creation of IT-services to finance nature based tourism : A study on willingness to pay for cross-country skiing services in Sweden, Ingår i: Exploring Co-creation, Pearson, 2011. Kapitel av bok. 

Heldt, Tobias. Exploring the value of an event : comparing consumer surplus, willingness to pay and values of subjective wellbeing for the Peace & Love music festival in SwedenProceedings of the 23st Nordic symposium in Tourism and Hospitality Research : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Heldt, Tobias. Planning for bicycle tourism : estimating the economic effects of bicycle tourism in two Swedish regionsProceedings of the 22st Nordic symposium in Tourism and Hospitality Research, Bodø & Lofoten Islands, Norway, 24-27 September, 2013 : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Heldt, Tobias. Tourism economic impact of a horse race venue : the case of harness racing at DalaTravet Rättvik, SwedenProceedings of the 24thNordic symposium in Tourism and Hospitality Research, Reykjavik, Iceland, 1-3 October, 2015 : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Heldt, Tobias. Planning for bicycle tourism : estimating the economic effects of bicycle tourism in two Swedish regions, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Heldt, Tobias. Co-creation of IT-services to finance nature based tourism : A study on willingness to pay for cross-country skiing services in SwedenInternational conference on "Exploring Co-creation" : 2010. Konferensbidrag. 

Heldt, Tobias. Financing recreational public goods for tourism development : Is there a case for voluntary contributions?International Conference “Central Europe and Tourism Competitiveness” : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Heldt, Tobias. Informal sanctions and conditional cooperation : A natural experiment on voluntary contributions to a public good.16th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists : 2008. Konferensbidrag. 

Heldt, Tobias. Financing Recreational Infrastructures by Micro-payments and Donations : A Natural Field Experiment on XC-Ski Preparations in Sweden2nd International conference on “Sustainable Tourism Development” : 2008. Konferensbidrag. 

Heldt, Tobias, Hansen, Fredrik. Social Approval and Framing in the Field : Behaviour of Snowmobilers in Sweden4th Nordic Conference on Behavioral and Experimental Economics : 2009. Konferensbidrag. 

Heldt, Tobias, Heldt Cassel, Susanna. Skoterturismen och utvecklingen i Funäsdalsfjällen : En uppföljning av projektet "Hållbar utveckling i Funäsdalsfjällen"Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2007. Rapport. 

Heldt, Tobias, Klerby, Anna. Peace & Love 2010 : Värderade och icke-värderade ekonomiska effekterArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2011. Rapport. 

Heldt, Tobias, Klerby, Anna. Peace, love and well-being : Volunteering at the Peace & Love festival in Borlänge, Sweden, Ingår i: Event Volunteering, Routledge, 2014. Kapitel av bok. 

Heldt, Tobias, Klerby, Anna. Volunteering at events - motives, costs and benefits : A Peace & Love case studyDeveloping Tourism – Sustaining Regions : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Heldt, Tobias, Olofsson, Mattias. Peace & Love 2011 : Uppskattning av festivalens ekonomiska betydelse via segmenteringsansatsenArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2011. Rapport. 

Heldt, Tobias, Olofsson, Mattias. Svenska Skidspelen 2012 : Förstudie kring ekonomisk effekt- och konsumtionsmätning inför Skid-VM i Falun 2015Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Heldt, Tobias, Thulemark, Maria, Olofsson, Elenor. Nätverkssamarbete och destinationsutveckling : En jämförelse av ett storskaligt och ett småskaligt turismutvecklingsprojektArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2007. Rapport. 

Hellström, Jörgen, Rudholm, Niklas. Uncertainty in the generic versus brand name prescription decisionEmpirical Economics, 2010, Vol. 38, No. 3, 503-521. Artikel : refereegranskat. 

Henrekson, Magnus, Johansson, Dan, Stenkula, Mikael. Den svenska företagsstrukturen – utvecklingen i de medelstora företagen efter 1990-talskrisenEkonomisk Debatt, 2012, Vol. 40, No. 2, 27-38. Artikel : refereegranskat. 

Hogberg, Karl-Anders, Persson, Bengt, Hallingback, Henrik R., Jansson, Gunnar. Relationships between early assessments of stem and branch properties and sawn timber traits in a Pinus sylvestris progeny trialScandinavian Journal of Forest Research, 2010, Vol. 25, No. 5, 421-431. Artikel : refereegranskat. 

Holtz, Hajo Michael. Lagstridighetsprincipen : ett jämförande perspektivJuridisk Tidskrift, 2015, Vol. 2015-16, No. 1, 120-144. Artikel : refereegranskat. 

Holtz, Hajo Michael. Die Prospekthaftung im FranchiserechtZeitschrift für Vertriebsrecht, 2014, No. 1, 23-29. Artikel. 

Hortlund, Per, Mihaescu, Oana. The impact of price changes on volume sales of alcoholic beverages in Sweden, 2006-2013Scandinavian Working Papers in Economics (S-WoPEc), 2015. Rapport. 

Horňáček, Josef, Klimplová, Lenka, Pitner, Josef, Vyhlídal, Jiří, Winkler, Jiří, Zelenková, Iveta. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou?, Masarykova univerzita, 2014. Bok. 

Hugosson, Mårten, McCluskey, Denise. Strategy transformations of the Swedish sawmilling sector 1990-2005Studia Forestalia Suecia, 2009. Rapport. 

Hugosson, Mårten, McCluskey, Denise. Marketing competencies of Swedish sawmill firmsForest products journal, 2009, Vol. Vol 6, No. article 5. Artikel : refereegranskat. 

Husby, Arild, Kawakami, Takeshi, Rönnegård, Lars, Smeds, Linnéa, Ellegren, Hans, Qvarnström, Anna. Genome-wide association mapping in a wild avian population identifies a link between genetic and phenotypic variation in a life-history traitProceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences, 2015, Vol. 282, No. 1806. Artikel : refereegranskat. 

Husnain, Ali, Avdic, Anders. Identifying the contemporary status of e-service sustainability researchInternational Journal of E-Services and Mobile Applications, 2015, Vol. 7, No. 3. Artikel : refereegranskat. 

Håkansson, Johan. Dalarnas befolkning i längre tidsperspektivDalarnas Tidningar, 2005. Artikel : populärvetenskaplig. 

Håkansson, Johan. Var växte befolkningen? : Sverige under 200 år, Ingår i: GERUM, Umeå Universitet, 2005. Kapitel av bok. 

Håkansson, Johan. De äldres regionala flyttningar i Sverige, Ingår i: Äldrelandskapet : Äldres boende och flyttningar, Institutet för bostads- och urbanforskning, 2004. Kapitel av bok. 

Håkansson, Johan. Concentration and Dispersion of the population at different geographical levels within a sparsely populated Macro region : The case of Gävleborg county since the 1960sWorking Papers in Transport, Tourism and Information Technology, 2004. Rapport. 

Håkansson, Johan. Impact of Migration, Natural population Change and Age composition on the Redistribution of the Population in SwedenCyberGeo, 2000, article 123-. Artikel : refereegranskat. 

Håkansson, Johan. Befolkningens fördelning på olika geografiska nivåer i Sverige mellan 1810 och 1990, 1999. Rapport. 

Håkansson, Johan. Visualisering av regionförstoring med GIS, 2006. Konferensbidrag. 

Håkansson, Johan, Borgegård, Lars-Erik. Regional polarisering av befolkningenVälfärdsbulletinen, 1995, No. 5, 29-33. Artikel. 

Håkansson, Johan, Borgegård, Lars-Erik. Population redistribution in Sweden since the 60s in a regional context, 2000. Konferensbidrag. 

Håkansson, Johan, Carling, Kenneth, Han, Mengjie. Does euclidian distance work when location models are applied in rural areas?Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2010. Rapport. 

Håkansson, Johan, Engström, Christina. Markets and Events : The future of rural retail survival, 2010. Konferensbidrag. 

Håkansson, Johan, Gustavsson, Eva. Vilken image har miljonprogrammets bostadsområden i medelstora städer?Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2012. Rapport. 

Håkansson, Johan, Heldt Cassel, Susanna. Regionförstoring i tvillingstaden : Institutionella effekter av en väginvestering mellan två huvudorter, 2006. Konferensbidrag. 

Håkansson, Johan, Isacsson, Gunnar. How does employment density influence individuals’ wages? : A micro data approach.Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Håkansson, Johan, Isacsson, Gunnar. Is the spatial scope of agglomeration economies on wages the same across the wage earnings distribution?Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Håkansson, Johan, Isacsson, Gunnar, Wieweg, Lena. Extended local labor markets due to high speed trains : Visualization of estimations in the Swedish national travel demand forecasting tool, SAMPERSWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Håkansson, Johan, Lagin, Madelen. Managing town centres under increasing competitive conditions : The role of the property ownersWorking Papers in Transport, Tourism and Information Technology, 2010. Rapport. 

Håkansson, Johan, Lagin, Madelen. Strategic alliances in a town centre : Stakeholder’s perceptions of property owner’s roleWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Håkansson, Johan, Lagin, Madelen. Strategic alliances in a town centre : Stakeholders' perceived importance of the property ownersInternational Review of Retail Distribution & Consumer Research, 2014. Artikel : refereegranskat. 

Håkansson, Johan, Macuchova, Zuzana, Rudholm, Niklas. Firm migration in the Swedish wholesale trade sectorInternational Review of Retail Distribution & Consumer Research, 2013, Vol. 23, No. 1. Artikel : refereegranskat. 

Håkansson, Johan, Macuchova, Zuzana, Rudholm, Niklas. Predicting entry of Swedish wholesale firms into local marketsInternational Review of Retail Distribution & Consumer Research, 2014. Artikel : refereegranskat. 

Håkansson, Johan, Macuchova, Zuzana, Rudholm, Niklas. Predicting entry of Swedish wholesale firms into local marketsWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Håkansson, Johan, Magnusson, Marie. Skulle Storytelling kunna användas för att påverka bostadsområdens rykten?Working papers in transport, tourism and information technology, 2010. Rapport. 

Håkansson, Johan, Stjernström, Olof, Weissglas, Gösta. Risk- och sårbarhetsaspekter i planeringsprocessen vid järnvägsinvesteringar : -Exemplet Botniabanan, 2001. Rapport. 

Ifinedo, Princely, Sundberg, Klas. Using the Technological-Organizational-Environmental Framework to Evaluate ERP System Success, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Ifinedo, Princely, Sundberg, Klas. Influences of Organizational Objectives, Culture, and IT Support/Knowledge on ERP System Effectiveness : An Empirical Investigation, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Isacsson, Gunnar, Karlström, Anders. Is sick absence related to commuting travel time? : Swedish evidence based on the generalized propensity score estimatorScandinavian working papers in Economics, 2010. Rapport. 

Isacsson, Gunnar, Li, Chuan-Zhong. Valuing air quality and urban accessibility : A regional welfare analysisWorking paper / Department of Economics, Uppsala University (Online), 2009. Rapport. 

Isacsson, Gunnar, Nilsson, Jan-Eric, Pyddoke, Roger, Andersson, Mats, Hansen, Fredrik, Lindberg, Gunnar, Nerhagen, Lena. Infrastrukturpolitik på samhällsekonomisk grundVTIs Rapportsserie, 2009. Rapport. 

Jayaram, M. A., Fleyeh, Hasan. Soft computing in biometrics : a pragmatic appraisalAmerican Journal of Intelligent Systems, 2013, Vol. 3, No. 3, 105-112. Artikel : refereegranskat. 

Jia, Tao, Carling, Kenneth, Håkansson, Johan. Trips and their CO2 emissions to and from a shopping centerJournal of Transport Geography, 2013, Vol. 33, 135-145. Artikel : refereegranskat. 

Jia, Tao, Carling, Kenneth, Håkansson, Johan. Trips and their CO2 emissions induced by a shopping centerWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Jia, Tao, Jiang, Bin, Carling, Kenneth, Bohlin, Magnus, Ban, Yifang. An empirical study on human mobility and its agent-based modelingJournal of Statistical Mechanics, 2012. Artikel : refereegranskat. 

Johansson, Dan, Bornhäll, Anders, Palmberg, Johanna. Riskkapitalförsörjning i små och medelstora företag – utbud eller efterfrågan : rapport till projektet Företagsamt ägande, 2012. Rapport. 

Johansson, Dan, Daunfeldt, Sven-Olov, Bjuggren, Carl Magnus. High-Growth Firms and Family OwnershipJournal of Small Business and Entrepreneurship, 2013, Vol. 26, No. 4, 365-385. Artikel : refereegranskat. 

Johansson, Dan, Falkenhall, Björn. Regelbörda och växande företag – Sverige i internationell jämförelseTillväxtanalys, 2012. Rapport. 

Jomaa, Diala. The Optimal trigger speed of vehicle activated signs, Högskolan Dalarna, 2014. Licentiatavhandling. 

Jomaa, Diala, Dougherty, Mark, Yella, Siril. Triggering Radar Speed Warning signs using Association Rules and Clustering Techniques, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jomaa, Diala, Dougherty, Mark, Yella, Siril, Edvardsson, Karin. Effectiveness of vehicle activated signs on mean speed and standard deviation of vehicle speedWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Jomaa, Diala, Yella, Siril. Automatic trigger speed for vehicle activated signs using Adaptive Neuro fuzzy system and Random ForestInternational Journal on Advances in Intelligent Systems, . Artikel : refereegranskat. 

Jomaa, Diala, Yella, Siril, Dougherty, Mark. Review of the effectiveness of vehicle activated signs, 2013, Vol. 3, No. 2, 123-130. Artikel : refereegranskat. 

Jomaa, Diala, Yella, Siril, Dougherty, Mark. Triggering Solar-Powered Vehicle Activated Signs using Self Organising Maps with K-means, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Jomaa, Diala, Yella, Siril, Dougherty, Mark, Edvardsson, Karin. Data based Calibration System for Radar used by Vehicle Activated SignsJournal of Data Analysis and Information Processing, 2014, No. 2, 106-116. Artikel : refereegranskat. 

Jusufi, Ilir, Nyholm, Dag, Memedi, Mevludin. Visualization of spiral drawing data of patients with Parkinson's diseaseIEEE International Conference on Information Visualization : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Karim, Hawzheen. Improved Road Design for Future Maintenance - Analysis of Road Barrier Repair Costs, Kungliga Tekniska Högskolan, 2008. Licentiatavhandling. 

Karim, Hawzheen. Evaluation Of Attempts For Efficient Road Maintenance : Knowledge CompilationBaltic Journal of Road and Bridge Engineering, 2010, Vol. 5, No. 4. Artikel : refereegranskat. 

Karim, Hawzheen. Road Design for Future Maintenance : Life-cycle Cost Analyses for Road Barriers, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), 2011. Doktorsavhandling. 

Karim, Hawzheen, Alam, Moudud, Magnusson, Rolf. Road barrier repair costs and influencing factorsJournal of transportation engineering, 2011, Vol. 137, No. 5, 349-359. Artikel : refereegranskat. 

Karim, Hawzheen, Magnusson, Rolf. Vägprojektering för minskade drift- och underhållskostnader : Brister och möjligheterArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2006. Rapport. 

Karim, Hawzheen, Magnusson, Rolf. Vägbarriärens inverkan på snöplogningArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2009. Rapport. 

Karim, Hawzheen, Magnusson, Rolf, Natanaelsson, Kenneth. Life-cycle cost analyses for road barriersJournal of transportation engineering, 2011, Vol. 138, No. 7, 830-851. Artikel : refereegranskat. 

Karim, Hawzheen, Magnusson, Rolf, Wiklund, Mats. Assessment of Injury Rates Associated with Road Barrier CollisionsProcedia - Social and Behavioral Sciences, 2012, Vol. 48, 52-63. Artikel : refereegranskat. 

Karlsson, Eva. Systemutveckling för riskbaserad tillsyn : Hur verksamhetsanalys på praktikteoretisk grund kan användas för kravfångst, Linköping University Electronic Press, 2012. Licentiatavhandling. 

Khan, Taha. First-principle data-driven models for assessment of motor disorders in Parkinson’s disease, Mälardalen University, 2014. Doktorsavhandling. 

Khan, Taha, Grenholm, Peter, Nyholm, Dag. Computer Vision Methods for Parkinsonian Gait Analysis: A Review on PatentsRecent Patents on Biomedical Engineering, 2013, Vol. 6, No. 2, 97-108. Artikel : refereegranskat. 

Khan, Taha, Memedi, Mevludin, Song, William Wei, Westin, Jerker. A case study in healthcare informatics: a telemedicine framework for automated parkinson’s disease symptom assessmentLecture Notes in Computer Science : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Khan, Taha, Nyholm, Dag, Westin, Jerker, Dougherty, Mark. A computer vision framework for finger-tapping evaluation in Parkinson’s diseaseArtificial Intelligence in Medicine, 2014, Vol. 60, No. 1, 27-40. Artikel : refereegranskat. 

Khan, Taha, Nyholm, Dag, Westin, Jerker, Dougherty, Mark. A Computer Vision Framework For Finger-Tapping Evaluation In Parkinson's DiseaseMovement Disorders : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Khan, Taha, Westin, Jerker. Methods for Detection of Speech Impairment Using Mobile Devices, 2011, Vol. 1, No. 2. Artikel : refereegranskat. 

Khan, Taha, Westin, Jerker. Assessment of PD Speech Anomalies @ Home15th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders: 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Khan, Taha, Westin, Jerker. Motion Cues Analysis for Parkinson Gait Recognition15th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Khan, Taha, Westin, Jerker, Dougherty, Mark. Motion cue analysis for parkinsonian gait recognitionThe open biomedical engineering journal, 2013, Vol. 7, 1-8. Artikel : refereegranskat. 

Khan, Taha, Westin, Jerker, Dougherty, Mark. Cepstral separation difference : a novel approach for speech impairment quantification in Parkinson’s diseaseBiocybernetics and Biomedical Engineering, 2014, Vol. 34, No. 1, 25-34. Artikel : refereegranskat. 

Khan, Taha, Westin, Jerker, Dougherty, Mark. Classification of speech intelligibility in Parkinson's disease : Speech Impairment ClassificationBiocybernetics and Biomedical Engineering, 2014, Vol. 34, No. 1, 35-45. Artikel : refereegranskat. 

Khan, Taha, Westin, Jerker, Funk, Peter, Dougherty, Mark. Quantification of speech impairment in Parkinson's diseaseMovement Disorders, 2012, Vol. 27, S510-S511. Artikel : refereegranskat. 

Klerby, Anna. Percentages for culture : Private co-funding of arts and cultureThe 21st Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research. Theme: Developing Tourism - Sustaining Regions. Umeå, Sweden, 7-11 November 2012. : 2012. Konferensbidrag. 

Klerby, Anna, Bo, Larsson, Edward, Palmer. To Share or Not to Share: That is the Question, Ingår i: Nonfinancial Defined Contribution Pension Schemes in a Changing Pension World, World Bank, 2012. Kapitel av bok. 

Klimplová, Lenka. Employers’ view on problems related to workforce skills and qualificationJournal of Competitiveness, 2012, Vol. 4, 50-66. Artikel : refereegranskat. 

Klimplová, Lenka. Active matching : Strategic support of labour market counselling, 2013. 

Klimplová, Lenka. Rozhodování zaměstnavatelů o dalším vzdělávání zaměstnanců ve vybraných podnicích ve strojírenském a IT odvětví : Employers’ Decision-Making on Continuous Vocational Training of Employees in the Selected Companies in Mechanical Engineering and IT SectorScientia et Societas, 2012, No. 3, 167-190. Artikel : refereegranskat.

Klimplová, Lenka. Opportunities for and barriers to cooperation between employers and employment offices in the Czech Republic : employers’ perspectiveLex Localis, 2011, Vol. 9, No. 2, 123-144. Artikel. 

Klimplová, Lenka. Employers and workforce skills : the case of IT and mechanical engineering firms in the Czech RepublicWhere do we go from here? Economic trends, social trajectories and policies of identities in post communist capitalism : 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Klimplová, Lenka, Barcik, Robert. NGL Project: Sub-project “Flipped Classroom” : Course “Organization Theory” (FÖ1039), 2015. Rapport. 

Kupiszewski, Marek, Borgegård, Lars-Erik, Fransson, Urban, Håkansson, Johan, Durham, Helen, Rees, Philip. Internal migration and regional population dynamics in Europe : Sweden case studyWorking Paper, 2001. Rapport.

Lagin, Madelen. Assumptions of retail price strategy and price tactic decisions, Örebro university, 2015. Licentiatavhandling. 

Lagin, Madelen, Gebert-Persson, Sabine. Defining the links between retail price strategies and price tacticsHUI Working Papers, 2015. Rapport. 

Landré, Martin. Transport and tourism : a weak symbiosis. An introduction to the special issueEuropean Journal of Transport and Infrastructure Research, 2011, No. 3, 276-280. Artikel : refereegranskat. 

Landré, Martin. Using GIS to measure regional enlargement and strengthening in SwedenJournal of Intelligent Transportation and Urban Planning, 2014, Vol. 2, No. 1, 41-50. Artikel : refereegranskat. 

Landré, Martin. Geoprocessing journey-to-work data : delineating commuting regions in Dalarna, SwedenISPRS International Journal of Geo-information, 2012, No. 1, 294-314. Artikel : refereegranskat. 

Landré, Martin, Håkansson, Johan. Rule versus interaction function : evaluating regional aggregations of commuting flows in SwedenEuropean journal of transport and infrastructure research, 2013, Vol. 13, No. 1, 1-19. Artikel : refereegranskat. 

Landström, Mats. Central bank independence and the price-output-variability trade-off, . 

Landström, Mats. Do central bank independence reforms matter for inflation performance?International Journal of Banking, Accounting and Finance, 2011, Vol. 3, No. 4, 320-335. Artikel : refereegranskat. 

Landström, Mats. Central bank independence and the price-output-variability trade-offInternational Journal of Monetary Economics and Finance, 2014, Vol. 7, No. 2, 122-134. Artikel : refereegranskat. 

Landström, Mats. Determinants and effects of central bank independence reforms, Umeå universitet, 2013. Doktorsavhandling. 

Larsson, Bo. Banking and optimal capital ratio in an equilibrium modelInternational Journal of Banking, Accounting and Finance, 2010, Vol. 2, No. 4, 309-331. Artikel : refereegranskat. 

Larsson, Bo, Palmer, Edward. The Swedish annuity market : where it is and where it’s headed, Ingår i: Securing lifelong retirement income, Oxford University Press, 2011. Kapitel av bok. 

Lee, Youngjo, Alam, Moudud, Noh, M, Rönnegård, Lars, Skarin, Anna. Analyzing spatially correlated counts with excessive zeros : a case of modeling the changes of reindeer distributionWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Lewer, John, Wigblad, Rune, Rydell, Alexis. A comparative analysis of consultation obligations on business over collective redundancies in Sweden and Australia, . 

Li, Chuan-Zhong, Isacsson, Gunnar. Valuing urban accessibility and air quality in Sweden : a regional welfare analysisEmpirical Economics, 2012, Vol. 42, No. 3, 881-898. Artikel : refereegranskat. 

Li, Dao. Testing linear cointegration against smooth-transition cointegrationWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2011. Rapport. 

Li, Dao. Residual-based Inference for Common Nonlinear FeaturesWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Li, Dao. Common Features in Vector Nonlinear Time Series Models, Örebro University, 2013. Doktorsavhandling. 

Li, Dao, He, Changli. Testing common nonlinear features in vector nonlinear autoregressive modelsWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Li, Dao, He, Changli. Forecasting with Vector Nonlinear Time Series ModelsWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Li, Jun, Zheng, Xiaolin, Chen, Deren, Song, William Wei. Trust based service selection in service oriented environmentInternational Journal of Web Services Research, 2012, Vol. 9, No. 3, 23-42. Artikel : refereegranskat. 

Li, Jun, Zheng, Xiao-Lin, Chen, Song-Tao, Song, William Wei, Chen, De-Ren. An efficient and reliable approach for quality-of-service-aware service compositionInformation Sciences, 2014, Vol. 269, 238-254. Artikel : refereegranskat. 

Liao, G., Song, William Wei, Shu, L., Wan, C.. Using Real-Time Event Stream Framework to Develop RFID-based Retailer Supermarket Systems, Ingår i: Information Systems Development, Springer Science+Business Media B.V., 2011. Kapitel av bok. 

Lindberg, Kreg, Fredman, Peter, Heldt, Tobias. Facilitating integrated recreation management : assessing conflict reduction benefits in a common metricForest Science, 2009, Vol. 55, No. 3, 201-209. Artikel : refereegranskat. 

Linnaeus, Staffan. Phase-integral solution of the radial Dirac equationJournal of Mathematical Physics, 2010, Vol. 51, No. 3. Artikel : refereegranskat. 

Lou, Qing, Zhang, Shaozhong, Song, William Wei. Combination of evaluation methods for assessing the quality of service for express delivery industryLecture Notes in Computer Science : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Lundgren, Mats. W-dalaprojektet - Vinnande partnerskap mellan näringsliv och högskolaKultur och lärande, 2007. Rapport. 

Lundgren, Mats. Projektet W-Dala Plus - metodutveckling i samverkan mellannäringsliv och högskolaKultur och lärande, 2007. Rapport. 

Lundgren, Mats. Projektet: W7 DALARNA - Ett regionalt resurscentrum för kvinnligt entreprenörskap, jämställdhet och integrationKultur och lärande, 2007. Rapport. 

Lundgren, Mats. Projektet Hållbar affärsutveckling : - en följeforskningsbaserad delstudie av ett delprojekt inom InnoWentArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2010. Rapport. 

Lundgren, Mats, von Schantz Lundgren, Ina. W7 Dalarna : Ett projekt om entreprenörskap, likabehandling, jämställdhet och integrationArbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2012. Rapport. 

Lundmark, Mats, Thulemark, Maria, Heldt Cassel, Susanna. In-migration to tourism labour markets : A study on migration to Malung-Sälen and ÄlvdalenWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Macuchova, Zuzana. Firm relocation and firm profits : Evidence from the Swedish wholesale trade sectorWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Macuchova, Zuzana. Entry, re-location and growth in the Swedish wholesale trade industry, Högskolan Dalarna, 2013. Licentiatavhandling. 

Macuchova, Zuzana. Essays on firm dynamics in the Swedish wholesale trade sector, Högskolan Dalarna, 2015. Doktorsavhandling. 

Macuchova, Zuzana, Rudholm, Niklas, Tang, Aili. Firm growth in the Swedish energy sector : Will large firms become even more dominant?International Journal of Energy and Statistics, 2014, Vol. 2, No. 4, 247-267. Artikel : refereegranskat. 

Malmberg, Gunnar, Håkansson, Johan. Pendling och flyttning över sundet? Konsekvenser av Öresundsbron : Bilagsband til SBI-rapport 315, Ingår i: Boligmarkedet i Öresundsregionen, Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), 1999. Kapitel av bok. 

Mattsson Petersen, Cecilia, Berg, Per E O, Rönnegård, Lars. Quality control of waste to incineration : waste composition analysis in LidköpingWaste Management & Research, 2005, Vol. 23, No. 6, 527-533. Artikel : refereegranskat. 

Melén, Carl Gustav. A note on factor prices and technical progressTechnology and Investment, 2011, Vol. 2, No. 3, 202-210. Artikel : refereegranskat. 

Melén, Carl Gustav. The elasticity of substitution and characteristics of new investmentsModern Economy, 2012, Vol. 3, No. 2, 150-159. Artikel : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin. Mobile systems for monitoring Parkinson's disease, Örebro universitet, 2011. Licentiatavhandling. 

Memedi, Mevludin. A mobile-based system can assess Parkinson's disease symptoms from home environments of patients, 2014, No. 3, 24-28. Artikel : populärvetenskaplig. 

Memedi, Mevludin. Mobile systems for monitoring Parkinson's disease, Örebro University, 2014. Doktorsavhandling. 

Memedi, Mevludin, Aghanavesi, Somayeh, Westin, Jerker. Objective quantification of Parkinson's disease upper limb motor timing variability using spirography, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Aghanavesi, Somayeh, Westin, Jerker. Digital spiral analysis for objective assessment of fine motor timing variability in Parkinson's diseaseMovement Disorders : 2015. Konferensbidrag. 

Memedi, Mevludin, Bergqvist, Ulf, Westin, Jerker, Grenholm, Peter, Nyholm, Dag. A web-based system for visualizing upper limb motor performance of Parkinson’s disease patientsMovement Disorders: Supplement : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Jusufi, Ilir, Nyholm, Dag. Visualization of spirography-based objective measures in Parkinson's diseaseMovement Disorders Supplement : 2014. Konferensbidrag. 

Memedi, Mevludin, Khan, Taha, Grenholm, Peter, Nyholm, Dag, Westin, Jerker. Automatic and objective assessment of alternating tapping performance in Parkinson’s diseaseSensors, 2013, Vol. 13, No. 12, 16965-16984. Artikel : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Nyholm, Dag. Computerized identification of motor complications in Parkinson's diseaseMovement Disorders Supplement : 2014. Konferensbidrag. 

Memedi, Mevludin, Nyholm, Dag, Johansson, Anders, Pålhagen, Sven, Willows, Thomas, Widner, Håkan, Linder, Jan, Westin, Jerker. Self-assessments and motor tests via telemetry in a 36-month levodopa-carbidopa intestinal gel infusion trial, 2014. 

Memedi, Mevludin, Nyholm, Dag, Johansson, Anders, Pålhagen, Sven, Willows, Thomas, Widner, Håkan, Linder, Jan, Westin, Jerker. Validity and responsiveness of at-home touch-screen assessments in advanced Parkinson's diseaseIEEE journal of biomedical and health informatics, 2015, Vol. 19, No. 6, 1829-1834. Artikel : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Nyholm, Dag, Johansson, Anders, Pålhagen, Sven, Willows, Thomas, Widner, Håkan, Westin, Jerker. Self-reported symptoms and motor tests via telemetry in a 36-month levodopa-carbidopa intestinal gel infusion trialMovement Disorders :  Supplement : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Nyholm, Dag, Westin, Jerker. Combined fine-motor tests and self-assessments for remote detection of motor fluctuations, 2013, Vol. 6, No. 2, 127-135. Artikel : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Sadikov, Aleksander, Groznik, Vida, Žabkar, Jure, Možina, Martin, Bergquist, Filip, Johansson, Anders, Haubenberger, Dietrich, Nyholm, Dag. Automatic spiral analysis for objective assessment of motor symptoms in Parkinson's diseaseSensors, 2015, Vol. 15, No. 9, 23727-23744. Artikel : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Sadikov, Aleksander, Groznik, Vida, Žabkar, Jure, Možina, Martin, Bergquist, Filip, Johansson, Anders, Haubenberger, Dietrich, Nyholm, Dag. Automatic spiral analysis for objective assessment of motor symptoms in Parkinson's diseaseMovement Disorders : 2015. Konferensbidrag. 

Memedi, Mevludin, Westin, Jerker. Methods for detection of handwriting/drawing impairment using inputs from touch screens, 2011, Vol. 1, No. 2. Artikel : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Westin, Jerker. Spiral drawing during self-rated dyskinesia is more impaired than during self-rated off15th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Westin, Jerker, Nyholm, Dag. Spiral drawing during self-rated dyskinesia is more impaired than during self-rated offParkinsonism & Related Disorders, 2013, Vol. 19, No. 5, 553-556. Artikel : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Westin, Jerker, Nyholm, Dag, Dougherty, Mark, Groth, Torgny. A web application for follow-up of results from a mobile device test battery for parkinson’s disease patientsEuropean Journal of Neurology, 2010. Artikel : refereegranskat. 

Memedi, Mevludin, Westin, Jerker, Nyholm, Dag, Dougherty, Mark, Groth, Torgny. A web application for follow-up of results from a mobile device test battery for Parkinson's disease patientsComputer Methods and Programs in Biomedicine, 2011, Vol. 104, No. 2, 219-226. Artikel : refereegranskat. 

Meng, Xiangli. Testing for Seasonal Unit Roots when Residuals Contain Serial Correlations under HEGY Test FrameworkWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Meng, Xiangli. Statistical bound of genetic solutions to quadratic assignment problemsWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Meng, Xiangli. Optimization heuristic solutions, how good can they be? : With empirical applications in location problems, Högskolan Dalarna, 2015. Doktorsavhandling. 

Meng, Xiangli, Carling, Kenneth. How to decide upon stopping a heuristic algorithm in facility-location problems?Lecture Notes in Computer Science : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Meng, Xiangli, Carling, Kenneth, Håkansson, Johan, Rebreyend, Pascal. On administrative borders and accessibility to public services: : The case of hospitals in Sweden.Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Meng, Xiangli, He, Changli. Testing Seasonal Unit Roots in Data at Any Frequency, an HEGY approachWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Meng, Xiangli, Rebreyend, Pascal. From the road network database to a graph for localization purposesWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Mihaescu, Oana, Rudholm, Niklas. Defining Relevant Product Markets for PharmaceuticalsS-WoPEc: Scandinavian Working Papers in Economics, 2013. Rapport. 

Mihaescu, Oana, vom Hofe, Rainer. Using Spatial Regression to Estimate Property Tax Discounts from Proximity to Brownfields : A Tool for Local Policy-MakingJournal of Environmental Assessment Policy and Management, 2013, Vol. 15, No. 1. Artikel : refereegranskat. 

Mischenko, Kateryna, Rönnegård, Lars, Holmgren, Sverker, Mishchenko, Vladimir. Assessing a multiple QTL search using the variance component modelComputational biology and chemistry (Print), 2010, Vol. 34, No. 1, 34-41. Artikel : refereegranskat. 

Mortazavi, Reza, Cialani, Catia. Factors Influencing International Tourists' Length Of Overnight Stay In Venice, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Mortazavi, Reza, Johansson, Jerry. Road Transport Vehicles for Hauling Uncomminuted Forest Energy Products in SwedenInternational Journal of Forestry Research, 2013. Artikel : refereegranskat. 

Moström Åberg, Marie, Åteg, Mattias, Backström, Tomas. Attractors for communication?, 2010. Konferensbidrag. 

Mulder, Han A., Rönnegård, Lars, Fikse, W Freddy, Veerkamp, R F, Strandberg, E. Estimation of genetic variance for macro- and micro-environmental sensitivity using double hierarchical generalized linear modelsGenetics Selection Evolution, 2013, Vol. 45. Artikel : refereegranskat. 

Mulder, Herman A, Rönnegård, Lars, Veerkamp, Roel. Prediction of breeding values for mean and environmental variance with an iterative BLUP-procedure9th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. WCGALP 2010 conference. : 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Möller, Peter. Vem bygger landet? : Om unga och vuxna i den regionala utvecklingen, Gidlunds förlag, 2011. Bok. 

Möller, Peter. Turism i rurala områden : en möjlighet att attrahera unga invånare?, Ingår i: Vem bygger landet? Om unga och vuxna i den regionala utvecklingen, Gidlunds förlag, 2011. Kapitel av bok. 

Möller, Peter. Kunskap som verktyg för förändring, Ingår i: Vem bygger landet? Om unga och vuxna i den regionala utvecklingen, Gidlunds förlag, 2011. Kapitel av bok. 

Möller, Peter. Unga vuxna i Sälen, Ingår i: På gränsen, Karlstad University Press, 2012. Kapitel av bok. 

Möller, Peter. Young Adult Transition in a Tourism Dominated Rural AreaTourism Planning & Development, 2012, Vol. 9, No. 4, 429-440. Artikel : refereegranskat. 

Möller, Peter. Young adult’s relation to places with a dominating tourism industryNordic Rural Futures: pressures and possibilities : 2010. Konferensbidrag. 

Möller, Peter. Migration patterns among young adults in areas with a dominant tourism industry, 2009. Konferensbidrag. 

Möller, Peter, Amcoff, Jan, Westholm, Erik. The (un)importance of the closure of village shops to rural migration patternsInternational Review of Retail Distribution & Consumer Research, 2011, Vol. 21, No. 2, 129-143. Artikel : refereegranskat. 

Möller, Peter, Thulemark, Maria. Vivid city or sleepy village? : Young people in an urban tourism destination in rural Sweden, 2011. Konferensbidrag. 

Möller, Peter, Thulemark, Maria, Engström, Christina. Urbanity and Rurality in a Tourism Context : Exploring the myth of Vivid Cities and Sleepy Villages, Ingår i: Rural Tourism, Cambridge Scholars Publishing, 2014. Kapitel av bok. 

Möller, Peter, Westholm, Erik, Amcoff, Jan. När lanthandeln stänger : En studie av lanthandelns betydelse för flyttning in och ut och för människorna i bynArbetsrapport/Institutet för Framtidsstudier, 2009. Rapport. 

Mörner, Cecilia, Heldt Cassel, Susanna. The Legacy of Mining : Visual Representations and Narrative Constructions of a Swedish Heritage Tourist DestinationTourism, Culture & Communication, 2011, Vol. 11, No. 1, 1-15. Artikel : refereegranskat. 

Nelson, Ronald M., Shen, Xia, Carlborg, Örjan. qtl.outbred: Interfacing outbred line cross data with the R/qtl mapping softwareBMC Research Notes, 2011, Vol. 4, No. 154. Artikel : refereegranskat. 

Nelson, Ronald Michael, Nettelblad, Carl, Pettersson, Mats E, Shen, Xia, Crooks, Lucy, Besnier, Francois, Alvarez-Castro, José, Rönnegård, Lars, Ek, Weronica, Carlborg, Örjan. MAPfastR : quantitative trait loci mapping in outbred line crossesG3, 2013, Vol. 12, No. 3, 2147-2149. Artikel : refereegranskat. 

Niedomysl, Thomas, Borgegård, Lars-Erik, Fransson, Urban, Håkansson, Johan. Municipalities in Competition : Swedish experience on migration and attractivity, 2002. Konferensbidrag. 

Nilsson, Helena. The impact of big-boxes on local retail : What happens when IKEA comes to town?, Högskolan Dalarna, 2015. Licentiatavhandling. 

Nyberg, Roger G., Gupta, Narendra K., Yella, Siril, Dougherty, Mark. Machine vision for condition monitoring vegetation on railway embankments6th IET Conference on Railway Condition Monitoring (RCM 2014) : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nyberg, Roger G., Gupta, Narendra K., Yella, Siril, Dougherty, Mark. Monitoring vegetation on railway embankments : supporting maintenance decisionsProceedings of the 2013 International Conference on Ecology and Transportation : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Nyberg, Roger G., Gupta, Narendra, Yella, Siril, Dougherty, Mark. Detecting Plants on Railway EmbankmentsJournal of Software Engineering and Applications, 2013, Vol. 6, No. 3B, 8-12. Artikel : refereegranskat. 

Nyberg, Roger G., Yella, Siril, Gupta, Narendra K., Dougherty, Mark. Inter-rater reliability in determining the types of vegetation on railway trackbedsLecture Notes in Computer Science : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Offrell, P, Sjögren, L, Magnusson, Rolf. Repeatability in crack data collection on flexible pavements : comparison between surveys using video cameras, laser cameras and a simplified manual SurveyJournal of transportation engineering, 2005, Vol. 131, No. 7, 552-562. Artikel : refereegranskat. 

Olsmats, Carl, Nilsson, Birgitta, Pousette, Sandra. Perceptions of Sustainability and Functional Aspects on Liquid Carton Board Packaging Materials versus Competing Materials for Juice Applications in SwedenBeverage packaging, 2015, Vol. 1, 194-203. Artikel : refereegranskat. 

Olsmats, Carl, Slimani, Dorotea. Sustainability strategies in the forestry–wood chain driven by market demands on books and other productsPublishing research quarterly, 2015, Vol. 31, 21-35. Artikel : refereegranskat.

Oscarsson, Karin. Gravel roads and dust suppressionInternational Journal on Road Materials and Pavement Design, 2009, Vol. 10, No. 3, 439-469. Artikel : refereegranskat. 

Oscarsson, Karin. Evaluation of Dust Suppressants for Gravel Roads: Methods Development and Efficiency Studies, KTH, 2010. Doktorsavhandling. 

Oscarsson, Karin, Ekblad, Jonas, Magnusson, Rolf. Methods for quantification of lignosulphonate and chloride in gravel wearing coursesInternational Journal on Road Materials and Pavement Design, 2010, Vol. 11, No. 1, 171-185. Artikel : refereegranskat. 

Oscarsson, Karin, Magnusson, Rolf. Monitoring of dust emission on gravel roads : development of a mobile methodology and examination of horizontal diffusionAtmospheric Environment, 2009, Vol. 43, No. 4, 889-896. Artikel : refereegranskat. 

Pashkevich, Albina. Суррвая территория для сильных мужчин. Гендерные аспекты развития туризма в Арктических регионах Россиию, Ingår i: Туризм среди снегов и льдов Северных регионов. Актуальная ситуация, цели и задачи., EURASIA, Universtite Paris 1, Pantheon Sorbonne, 2015. Kapitel av bok. 

Pashkevich, Albina. Developing Nenets Indigenous Tourism : Institutional Settings and Every Day RealitiesICASS VIII : 2014. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina. How to brand Tourism on the Territory of russian Arctic Regions?Bulletin of the Institute of Economics and Social Technologies, 2012, Vol. 2, 37-42. Artikel : refereegranskat. 

Pashkevich, Albina. Arctic Tourism: Realities & Possibilities, Ingår i: Arctic Yearbook 2014, Arctic Portal, 2014. Kapitel av bok. 

Pashkevich, Albina. Cruise tourism development on the territory of Russian Arctic National Park: realities and future possibilities, 2014. Konferensbidrag : populärvetenskaplig. 

Pashkevich, Albina. Tourism development planning and product development in the context of Russian Arctic territories, Ingår i: Northern and Regional Studies Series, Lakehead University, 2013. Kapitel av bok. 

Pashkevich, Albina. No place left? : Realities of the indigenous tourism development in the Arctic Russia, 2015. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina. With or without? : Realizing the benefits and risks of the increased tourism flows in the Russian Arctic, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Pashkevich, Albina. Tourism development governance in the Russian Arctic : examples from Nenets AO and Sakha Republic, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Pashkevich, Albina. Territory for brave man : Gendered tourism practices in the Arctic, 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Pashkevich, Albina. Maritime tourism in Russia : Current stage of development of Russian coastal tourism, 2012. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina. Rejuvenation of tourism space: myth or reality? : Looking at the examples from the Russian Arctic Communities, 2012. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina. Circumpolar Indigenous Tourism and Empowerment in a Context of Russian Arctic Territories3rd Conference of the International Polar Tourism Research Network (IPTRN) From talk to action : 2012. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina. Uses of the Arctic heritage as a teaching material at the advanced level in high education : Round table discussion ”Improving the System of Training Managers for Tourism and Hospitality Sector”International Tourism Forum ”Tourism Development in the North”, UNWTO, Ministry of Youth Affairs, Sports and Tourism of the Arkhangelsk region : 2011. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina. Cultural heritage of the northern territories: some aspects of its preservation and use : Examples from Kiruna, Northern Sweden, 2011. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina. Projecting Images : Marketing in the case of two World Heritage Sites in Sweden, 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Pashkevich, Albina. Heritage for Sale? : Representations of the Swedish World Heritage SitesAssociation of American Geographers : 2009. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina. Heritage for sale : Sweden’s World Heritage sites as local development projectsAssosiation of American Geographers : 2009. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina. Falun Copper Mine a World Heritage Site.Disparate contentions regarding the Ways of UseResearching Destination Management, Policy and Planning:Linking Culture, Heritage and Tourism : 2007. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina. Russian Arctic Ports : Problems with the development and management of tourist flowsОпыт и перспективы развития туризма в крупных приморских городах [Текст] : сборник материалов II международной научно-практической конференции, 6 декабря 2011 года / М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Pashkevich, Albina, Dawson, Jackie, Stewart, Emma. Governance of Expedition Cruise Ship Tourism in the Arctic : A Comparison of the Canadian and Russian ArcticTourism in Marine Environments, 2015, Vol. 10, No. 3-4, 225-240. Artikel : refereegranskat. 

Pashkevich, Albina, Heldt Cassel, Susanna. Gender relations in tourism in the Russian arctic: representations and practicesConferences at Copenhagen Business School, 23rd Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Pashkevich, Albina, Heldt Cassel, Susanna. Tourism experiences for some of for many? : Examples From the Destination Development of Kiruna, Northern SwedenAnnual Meeting of the Association of American Geographers : 2011. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina, Heldt Cassel, Susanna. Creation and re-creation of mining heritage : lessons from Kiruna in Northern SwedenWell-being in Tourism and Recreation : Book of Abstracts : 2011. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina, Heldt Cassel, Susanna, Muller, Dieter, Lundmark, Linda, de la Barre, Suzanne. Role of tourism development for the sustainable development of the indigenous communities of Arctic, 2011. Konferensbidrag. 

Pashkevich, Albina, Lamers, Machiel. Short-circuiting cruise tourism practices along the Russian Barents Sea coast? : The case of ArkhangelskCurrent Issues in Tourism, 2015. Artikel : refereegranskat. 

Pashkevich, Albina, Stjenström, Olof. Making Russian Arctic Accessible for Tourists : Analysis of the Institutional BarriersPolar Geography, 2014, Vol. 37, No. 2, 137-156. Artikel : refereegranskat. 

Peeters, Paul, Landré, Martin. The emerging global tourism geography : an environmental sustainability perspectiveSustainability, 2012, Vol. 4, No. 1, 42-71. Artikel : refereegranskat. 

Pontén, Bengt, Hedlund, Ann. Supporting Service Companies, 2009. Konferensbidrag. 

Prayag, Girish, Landré, Martin, Ryan, Chris. Restaurant location in Hamilton, New Zealand : clustering patterns from 1996 to 2008International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2012, Vol. 24, No. 3, 430-450. Artikel : refereegranskat. 

Rahman, Asif, Yella, Siril, Dougherty, Mark. Simulation and optimisation techniques for sawmill yard operation : A literature reviewJournal of Intelligent Learning Systems and Applications, 2014, Vol. 6, No. 1, 21-34. Artikel : refereegranskat. 

Rebreyend, Pascal, Clugery, Cedric, Hily, Emmanuel. A Heuristic-Based Bee Colonyt Algorthm for the Multiprocessor Scheduling Problem, Ingår i: Studies in Computational Intelligence, Springer Berlin, 2010. Kapitel av bok. 

Rebreyend, Pascal, Han, Mengjie, Håkansson, Johan. How does different algorithm work when applied on the different road networks when optimal location of facilities is searched for in rural areas?Lecture Notes in Computer Science : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Rebreyend, Pascal, Lemarchand, Laurent, Euler, Reinhardt. A computational comparison of different algorithms for very large p-median problemsLecture Notes in Computer Science : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Rosén, Gunnar, Andersson, Ing-Marie. Strategies for the use of PIMEX and other video exposure monitoring methods. : Final report from sub-project “implementation strategies” within the HERIVIS project, 2009. Rapport. 

Rosén, Gunnar, Andersson, Ing-Marie, Hedlund, Ann. PIMEX. Utveckling och användning i Norge och Internationellt.Yrkeshygienikern, 2009, No. 3, 10-13. Artikel. 

Rosén, Gunnar, Andersson, Ing-Marie, Kinigalakis, Georg. Hazard Prevention and Control in Ship BreakingIOHA Newsletter, 2010, Vol. 18, No. 1, 13-15. Artikel. 

Rudholm, Niklas, Daunfeldt, Sven-Olov, Heldt, Tobias, Thunström, Linda, Weiberth, Cajsa. Märkningar och konsumentbeteende : kommer efterfrågan med Svanen?Handelns utvecklingsråds rapportserie, 2011. Rapport. 

Rudholm, Niklas, Nordmark, Arvid, Marklund, Per-Olov. Does Competition Increase Economic Efficiency in Swedish County Councils?Advances in Management and Applied Economics, 2011, Vol. 1, No. 2, 77-91. Artikel : refereegranskat. 

Rydell, Alexis. Identitet och förlusten av arbetet : En studie av anställdas upplevelser och bearbetningsprocesser vid en produktionsnedläggningWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2012. Rapport. 

Rydell, Alexis. Partssamverkan i omstruktureringar : en jämförelse analys mellan två idealtypiska mönsterWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Rydell, Alexis. Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter, Karlstad University Press, 2015. Doktorsavhandling. 

Rydell, Alexis. Partnership in turbulent times : a comparative analysis, 2013. Konferensbidrag. 

Rydell, Alexis. Partssamverkan i nedläggningsprocesserArbetsmarknad & Arbetsliv, 2015, Vol. 21, No. 1, 39-53. Artikel : refereegranskat. 

Rydell, Alexis, Andersson, Ing-Marie, Hedlund, Ann. Change in Managers’ Conceptions of Human Resources in Organisations : Outcomes of an InterventionInternational Journal of Business and Management, 2014, Vol. 9, No. 1, 168-179. Artikel : refereegranskat. 

Rydell, Alexis, Wigblad, Rune. The Quest for CSR in ClosedownsNordic Journal of Working Life Studies, 2012, Vol. 2, No. 3, 143-160. Artikel : refereegranskat. 

Rydell, Alexis, Wigblad, Rune. Company-level flexicurity during the restructuring process : a modelTransfer - European Review of Labour and Research, 2011, Vol. 17, No. 4, 547-562. Artikel : refereegranskat. 

Rydell, Alexis, Wigblad, Rune. Towards Integration of Ethics, HRM and Strategic Management in Closedowns, 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Rämme, Ulf, Daunfeldt, Sven-Olov, Rudholm, Niklas. Market reform and food prices : Did the 1912 Slaughterhouse Reform affect meat prices in Stockholm?International Review of Retail Distribution & Consumer Research, 2015, Vol. 25, No. 2, 204-213. Artikel : refereegranskat. 

Rönnegård, L., Pong-Wong, R., Carlborg, Ö.. On the modeling of epistasis in variance component QTL mappingCentrum för Bioinformatik, Uppsala, 2006. Rapport. 

Rönnegård, Lars, Al-Sarraj, Razaw, von Rosen, Dietrich. Non-iterative variance component estimation in QTL analysis.Journal of Animal Breeding and Genetics, 2009, Vol. 126, No. 1, 110-116. Artikel : refereegranskat. 

Rönnegård, Lars, Besnier, Francois, Carlborg, Örjan. An improved method for QTL detection and identification of within-line segregation in F2 intercross designsGenetics, 2008, Vol. 178, No. April, 2315-2326. Artikel : refereegranskat. 

Rönnegård, Lars, Besnier, Francois, Carlborg, Örjan. Modelling dominance in a flexible intercross analysisBMC Genetics, 2009, Vol. 10. Artikel : refereegranskat. 

Rönnegård, Lars, Carlborg, Ö.. A new efficient method for QTL mapping in divergent intercrosses incorporating within line variation8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production : 2006. Konferensbidrag. 

Rönnegård, Lars, Carlborg, Örjan. Separation of base allele and sampling term effects gives new insights in variance component QTL analysisBMC Genetics, 2007, Vol. 8, No. 1. Artikel : refereegranskat. 

Rönnegård, Lars, Felleki, Majbritt, Fikse, Freddy, Mulder, Herman A., Strandberg, Erling. Genetic heterogeneity of residual variance : estimation of variance components using double hierarchical generalized linear modelsGenetics Selection Evolution, 2010, Vol. 42. Artikel : refereegranskat. 

Rönnegård, Lars, Felleki, Majbritt, Fikse, W. F., Mulder, H. A., Strandberg, E.. Variance component and breeding value estimation for genetic heterogeneity of residual variance in Swedish Holstein dairy cattleJournal of Dairy Science, 2013, Vol. 96, No. 4, 2627-2636. Artikel : refereegranskat. 

Rönnegård, Lars, Fikse, Freddy, Mulder, Herman, Strandberg, E. Breeding Value Estimation for Environmental Sensitivity on a Large Dairy Cattle Data SetInterbull Meeting : 2011. Konferensbidrag. 

Rönnegård, Lars, Lee, Y. Exploring the potential of hierarchical generalized linear models in animal breeding and geneticsJournal of Animal Breeding and Genetics, 2013, Vol. 130, No. 6, 415-416. Artikel : refereegranskat. 

Rönnegård, Lars, Lee, Youngjo. Hierarchical generalized linear models have a great potential in genetics and animal breeding, 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Rönnegård, Lars, Rebreyend, Pascal, Håkansson, Johan. Vinterkonferens i rumslig statistik i DalarnaQvintensen, 2011, Vol. 2011, No. 4. Artikel. 

Rönnegård, Lars, Shen, Xia, Alam, Moudud. Hglm: A package for fitting hierarchical generalized linear modelsThe R Journal, 2010, Vol. 2, No. 2, 20-28. Artikel : refereegranskat. 

Rönnegård, Lars, Valdar, William. Recent developments in statistical methods for detecting genetic loci affecting phenotypic variabilityBMC Genetics, 2012, Vol. 13. Artikel : refereegranskat. 

Rönnegård, Lars, Valdar, William. Detecting major genetic loci controlling phenotypic variability in experimental crossesGenetics, 2011, Vol. 188, No. 2, 435-447. Artikel : refereegranskat. 

Sadikov, Aleksander, Žabkar, Jure, Možina, Martin, Groznik, Vida, Nyholm, Dag, Memedi, Mevludin. Feasibility of spirography features for objective assessment of motor symptoms in Parkinson's diseaseLecture Notes in Computer Science : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sandberg, Karl W, Håkansson, Fredrik. Portals for microenterprises in rural area : two casesInternational Journal of Knowledge and Research in Management and E-Commerce, 2015, Vol. 5, No. 1, 13-23. Artikel : refereegranskat. 

Sandberg, Karl W, Håkansson, Fredrik. Barriers to adapt eCommerce by rural microenterprises in Sweden : a case studyInternational Journal of Knowledge and Research in Management and E-Commerce, 2014, Vol. 4, No. 1, 1-7. Artikel : refereegranskat. 

Schiavella, Mauro, Pelagatti, Matteo, Lepore, Gabriele, Westin, Jerker. PokerMapper: : mapping executive functions, poker playing ability and responsible gambling in online environments, 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Schiavella, Mauro, Pelagatti, Matteo, Lepore, Gabriele, Westin, Jerker, Cherubini, Paolo. PokerMapper : Final report, 2015. Rapport. 

Shaik, Asif ur Rahman, Vlad, Stefan, Rebreyend, Pascal, Yella, Siril. Multi-agent simulation of sawmill yard operationsASM-ASC 2012 - Applied Simulation and Modelling - Artificial Intelligence and Soft Computing : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Shaik, Asif ur Rahman, Yella, Siril, Dougherty, Mark. Simulation model using meta heuristic algorithms for achieving optimal arrangement of storage bins in a sawmill yardJournal of Intelligent Learning Systems and Applications, 2014, Vol. 6, No. 2, 125-139. Artikel : refereegranskat. 

Shaik, Asif ur Rahman, Yella, Siril, Dougherty, Mark. Image processing technique to count the number of logs in a timber truckSignal and Image processing 2011 : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Shen, Xia. Novel Statistical Methods in Quantitative Genetics : Modeling Genetic Variance for Quantitative Trait Loci Mapping and Genomic Evaluation, Uppsala universitet, 2012. Doktorsavhandling. 

Shen, Xia, Alam, Moudud, Fikse, Freddy, Rönnegård, Lars. A novel generalized ridge regression method for quantitative geneticsGenetics, 2013, Vol. 193, No. 4, 1255-1268. Artikel : refereegranskat. 

Shen, Xia, Carlborg, Örjan. Beware of risk for increased false positive rates in genome-wide association studies for phenotypic variabilityFrontiers in Genetics, 2013, No. 4. Artikel : refereegranskat. 

Shen, Xia, Li, Ying, Rönnegård, Lars, Uden, Peter, Carlborg, Orjan. Application of a genomic model for high-dimensional chemometric analysisJournal of Chemometrics, 2014, Vol. 28, No. 7, 548-557. Artikel : refereegranskat. 

Shen, Xia, Pettersson, Mats, Rönnegård, Lars, Carlborg, Örjan. Inheritance beyond plain heritability : variance-controlling genes in Arabidopsis thalianaPLOS Genetics, 2012, Vol. 8, No. 8. Artikel : refereegranskat. 

Shen, Xia, Rönnegård, Lars. Issues with data transformation in genome-wide association studies for phenotypic variability, 2013, Vol. 2, No. 200. Artikel : refereegranskat. 

Shen, Xia, Rönnegård, Lars. Estimation of Parameters in Random Effect Models with Incidence Matrix Uncertainty, 2010. Konferensbidrag. 

Shen, Xia, Rönnegård, Lars, Carlborg, Örjan. Hierarchical likelihood opens a new way of estimating genetic values using genome-wide dense marker mapsBMC Proceedings, 2011, No. 5(Suppl 3). Artikel : refereegranskat. 

Shen, Xia, Rönnegård, Lars, Carlborg, Örjan. How to deal with genotype uncertainty in variance component quantitative trait loci analysesGenetics Research, 2011, Vol. 93, No. 5, 333-342. Artikel : refereegranskat. 

Shukur, Ghazi, Rönnegård, Lars. Framtida utmaningar för forskarutbildningen i statistik, 2013, No. 4, 21-21. Artikel : populärvetenskaplig. 

Skarin, Anna, Helleman, Christian, Sandström, Per, Rönnegård, Lars, Lundquist, Henrik. Renar och vindkraft : Studie från anläggningen av två vindkraftparker i Malå sameby, 2013. Rapport. 

Skarin, Anna, Nellemann, Christian, Rönnegård, Lars, Sandstrom, Per, Lundqvist, Henrik. Wind farm construction impacts reindeer migration and movement corridorsLandscape Ecology, 2015, Vol. 30, No. 8, 1527-1540. Artikel : refereegranskat. 

Sonesson, Anna K, Odegård, Jørgen, Rönnegård, Lars. Genetic heterogeneity of within-family variance of body weight in Atlantic salmon (Salmo salar)Genetics Selection Evolution, 2013, Vol. 45. Artikel : refereegranskat. 

Song, William Wei. A Conceptual Framework of Information Analysis and Modelling for E-HealthLecture Notes in Computer Science : 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Song, William Wei. Gamification and virtual classroom managementICKET 2015 : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Song, William Wei, Chen, B., Tavner, P.. Knowledge-based Information Systems : A wind farm case study, 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Song, William Wei, Forsman, Anders. Building a Learning Architecture : e-Learning and e-ServicesArbetsrapport / Högskolan Dalarna : 2012. Konferensbidrag. 

Song, William Wei, Forsman, Anders, Yan, Jia. An e-Curriculum Based Systematic Resource Integration Approach to Web-Based EducationInternational Journal of Information and Education Technology, 2014, Vol. 5, No. 7, 495-501. Artikel : refereegranskat. 

Song, William Wei, Soomro, Aijaz, Li, Yang, Liu, Qin. A structural analysis of SLAs and dependencies using conceptual modelling approachProceedings of the international conference COMPSAC 2013-Workshop on Service Sciences & Systems (SSS) : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Song, William Wei, Wu, Qinzhu, Forsman, Anders, Yu, Zukun. A computational model for trust-based collaborative filtering : an empirical study of hotel recommendationsLecture Notes in Computer Science : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Soomro, A., Song, William Wei. Developing and Managing SLAs for Business Applications in Information Systems, Ingår i: Communications in Computer and Information Science, Springer Berlin/Heidelberg, 2012. Kapitel av bok. 

Stjernström, Olle, Pashkevich, Albina. Who owns this land?, 2013. Konferensbidrag : populärvetenskaplig. 

Stjernström, Olof, Myrlund, Håkan, Holm, Stig-Olof, Håkansson, Johan, Lindgren, Urban, Stage, Jesper, Westin, Kerstin, Westin, Lars, Wiberg, Ulf. Den hållbara regionen : Om förutsättningar och framtidsmöjligheter för en hållbar samhällsutveckling i Västerbottens län - ett projektförslagCERUM Working Paper, 2001. Rapport. 

Strandberg, E, Felleki, Majbritt, Fikse, W F, Franzén, J, Mulder, H A, Rönnegård, Lars, Urioste, J I, Windig, J J. Statistical tools to select for robustness and milk quality, 2013, Vol. 4, No. 3, 606-611. Artikel : refereegranskat. 

Sundberg, Klas. Atlas Copcos strategi och styrning : Verktyg som ger guld, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, 2009. Licentiatavhandling. 

Sundberg, Klas. Strategisk utveckling och ekonomistyrning : Ett livscykelperspektiv, Företagsekonomiska institutionen, 2015. Doktorsavhandling. 

Sundberg, Klas. How management control affects the implementation of strategies in a decentralized organization : Focus on formal and informal control in the case of Atlas Copco, Ingår i: Strategy, control and competitive advantage, Springer, 2014. Kapitel av bok. 

Sundberg, Klas. Strategisk ekonomistyrning vid Atlas Copco, 2011. Konferensbidrag. 

Sundgren, Bo. Business models and authors' rights in the information economyInternational Journal of Public Information Systems, 2010, Vol. 2010, No. 2, 171-194. Artikel : refereegranskat. 

Sundgren, Bo. Citizen-centric access to statistics, Bo Sundgren, 2010. 

Sundgren, Bo. Statistical databases : an introduction, Bo Sundgren, 2010. Bok. 

Sundgren, Bo. The Systems Approach to Official Statistics, Ingår i: Official Statistics – Methodology and Applications in Honour of Daniel Thorburn, Stockholm University, 2010. Kapitel av bok. 

Sundgren, Bo. Enterprise Architectures : Purposes, definitions, scope, and methods, 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sundgren, Bo. Designing surveys and statistical systems : complex decision processes, 2010. Konferensbidrag. 

Sundgren, Bo. Statistical file systems and archive statistics, 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Sundgren, Bo. eSamhället - evolution eller revolution?, 2010. Konferensbidrag. 

Sundkvist, Linda, Tillman, Peter, Wigblad, Rune. Hur når man framgång med småskaliga energibesparingsprojekt? : Nätverk en möjlighetProjekt Energi och miljökompetenscentrum EMC, 2012. Rapport. 

Svenson, Kristin. Estimated lifetimes of road pavements in Sweden using time-to-event analysisJournal of transportation engineering, 2014, Vol. 140, No. 11. Artikel : refereegranskat. 

Svenson, Kristin. Estimated lifetimes of road pavements in Sweden using time-to-event analysisWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Tang, Aili. Does Gibrat’s Law hold for Swedish energy firms?Empirical Economics, 2015, Vol. 49, No. 2, 659-674. Artikel : refereegranskat. 

Thulemark, Maria. A new life in the mountains : changing lifestyles among in-migrants to Wanaka, New ZealandRecreation and Society in Africa, Asia and Latin America, 2011, Vol. 2, No. 1, 35-50. Artikel : refereegranskat. 

Thulemark, Maria. Moved by the mountains : migration into tourism dominated rural areas, Örebro Universitet, 2015. Doktorsavhandling. 

Thulemark, Maria. Coping with a new way of life : the change in lifestyles among in-migrants to Wanaka, New Zealand.Theorizing Lifestyle Migration Workshop : 2011. Konferensbidrag. 

Thulemark, Maria, Hauge, Atle. Creativity in the recreational industry : Re-conceptualization of the Creative Class theory in a tourism-dominated rural area.Scandinavian Journal of Public Administration, 2014, Vol. 18, No. 1, 87-105. Artikel : refereegranskat. 

Thulemark, Maria, Hauge, Atle. The Re-Creative Class : tourist resorts in the creative ageInnovation Processes and Destination Development in Tourist Resorts : 2011. Konferensbidrag. 

Thulemark, Maria, Lundmark, Mats, Heldt Cassel, Susanna. Tourism employment and creative in-migrantsScandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 2014, Vol. 14, No. 4, 403-421. Artikel : refereegranskat. 

Thylwe, Karl-Erik, Linnaeus, Staffan. Semiclassical aspects and supersymmetry of bound Dirac states for central pseudo-scalar potentialsPhysica Scripta, 2011, Vol. 84, No. 2. Artikel : refereegranskat. 

Tobias, Heldt. Regionalekonomisk betydelse av travsporten : exemplet Dalatravet RättvikWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Trumberg, Anders, Håkansson, Johan. Socioekonomisk omvandling i Borlänge 1990-2008 med fokus på bostadsområdet Jakobsgårdarna : Hur påverka omflyttningen befolkningsstrukturen i ett bostadsområde?Arbetsrapport / Högskolan Dalarna, 2012. Rapport. 

Törnqvist, Anders, Westholm, Erik. Landscape analysis in the VI Agroforestry Programme, Lake Victoria basin,. An integrated approach: GIS based field mapping and interviews., 2009. Rapport. 

van den Heuvel, Eleanor, Gilhooly, Mary, Sutherland, Ian, Jowitt, Felicity, McKee, Kevin, Dahlberg, Lena, Parker, Stuart, Gaydecki, Patrick, Ratcliffe, Norman, Bichard, Jo-Anne, Long, Adele, Cotterill, Nikki, Orme, Susie. Tackling ageing continence through theory, tools and technology (TACT3)NDA findings, 2013. Rapport. 

Viberg, Olga. Design Guidelines and Cross-Platform Mobile Application Development for Beginner Language Learners, 2014. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Viberg, Olga. Design and use of mobile technology in distance language education : Matching learning practices with technologies-in-practice, Repro, 2015. Doktorsavhandling. 

Viberg, Olga. Use of Modern Learning Technologies in Enhancing Net-Based Language Learning at Beginners' Level, 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Viberg, Olga, Grönlund, Åke. Systematising the field of mobile assisted language learningInternational Journal of Mobile and Blended Learning, 2013, Vol. 5, No. 4, 72-90. Artikel : refereegranskat. 

Viberg, Olga, Grönlund, Åke. Understanding students’ learning practices : challenges for design and integration of mobile technology into distance educationLearning, Media & Technology, 2015. Artikel : refereegranskat. 

Viberg, Olga, Grönlund, Åke. Cross cultural analysis of users' attitudes towards the use of mobile devices in second and foreign language learning in higher education : a case from Sweden and ChinaComputers and education, 2013, Vol. 69, 169-180. Artikel : refereegranskat. 

Viberg, Olga, Grönlund, Åke. Integrating mLearning Language Application into University Course ContentProceedings of the 12th World Conference on Mobile and Contextual Learning : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Viberg, Olga, Grönlund, Åke. Mobile Assisted Language Learning : A Literature Review11th World Conference on Mobile and Contextual Learning, mLearn 2012 : 2012. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Viberg, Olga, Messina Dahlberg, Giulia. Who Gains the Leading Position in Online Interaction?NGL 2012, Next Generation Learning Conference : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Viberg, Olga, Messina Dahlberg, Giulia. MOOCs’ structure and knowledge managementICCE 2013 Conference Proceedings C3 : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Vågsholm, Ivar, Viske, Diana, Hansen, Fredrik. Road map of the Swedish salmonella Control program 2007Proceedings of the International symposium Salmonella and salmonellosis : 2010. Konferensbidrag. 

Waldenström, C, Westholm, Erik. The Natural Resource Turn : Challenges for Rural AreasInternational Journal of Rural Management, 2009, Vol. 4, No. 1, 102-117. Artikel : refereegranskat. 

Wang, Yu. Non-parametric Statistics in the Context of Program Evaluation, Uppsala universitet, 2007. Licentiatavhandling. 

Wang, Yu, Carling, Kenneth, Nääs, Ola. Är kommunala sommarjobb en gräddfil till arbetsmarknaden?IFAU: Rapport, 2006. Rapport. 

Wang, Yu, Carling, Kenneth, Nääs, Ola. High school student's summer jobs and their ensuing labour market achievementWorking Papers, 2006. Rapport. 

Westholm, Erik. A territorial approach to politics of climate change, Ingår i: Research Report, Institute for Futures Studies, Institute for Futures Studies, 2009. Kapitel av bok. 

Westholm, Erik. State spaces under politics of climate change., 2009. Konferensbidrag. 

Westholm, Erik. Det mest troliga scenariot? : kulturlandskapets långsamma puls ger svarKonferenser / Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Westin, Jerker. Decision support for treatment of patients with advanced Parkinson’s disease, Acta Universitatis Upsaliensis, 2010. Doktorsavhandling. 

Westin, Jerker. Remote monitoring of movement disordersRecent Patents on Biomedical Engineering, 2013, Vol. 6, No. 2, 81-. Artikel : refereegranskat. 

Westin, Jerker. Slutrapport PAULINA, 2015. Rapport. 

Westin, Jerker, Dougherty, Mark, Nyholm, Dag, Groth, Torgny. A home environment test battery for status assessment in patients with advanced Parkinson's diseaseComputer Methods and Programs in Biomedicine, 2010, Vol. 98, No. 1, 27-35. Artikel : refereegranskat. 

Westin, Jerker, Ghiamati Yazdi, Samira, Memedi, Mevludin, Nyholm, Dag, Johansson, Anders, Dougherty, Mark, Groth, Torgny. A new computer method for assessing drawing impairment in Parkinson's diseaseJournal of Neuroscience Methods, 2010, Vol. 190, No. 1, 143-148. Artikel : refereegranskat. 

Westin, Jerker, Memedi, Mevludin, Ghiamati Yazdi, Samira, Nyholm, Dag, Dougherty, Mark, Groth, Torgny. Defining a test score for status assessment during motor fluctuations in Parkinson's diseaseThe Movement Disorder Society's 13th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Westin, Jerker, Nyholm, Dag, Johansson, Anders, Memedi, Mevludin, Dougherty, Mark, Groth, Torgny, Pålhagen, Sven. 12-month results from a novel test battery used in a duodenal levodopa infusion trialEuropean Journal of Neurology, 2010, Vol. 17, No. s3, 21-21. Artikel : refereegranskat. 

Westin, Jerker, Nyholm, Dag, Pålhagen, Sven, Willows, Thomas, Groth, Torgny, Dougherty, Mark, Karlsson, Mats. A pharmacokinetic-pharmacodynamic model for duodenal levodopa infusionClinical neuropharmacology, 2011, Vol. 32, No. 2, 61-65. Artikel : refereegranskat. 

Westin, Jerker, Schiavella, Mauro, Memedi, Mevludin, Nyholm, Dag, Dougherty, Mark, Antonini, Angelo. Validation of a home environment test battery for supporting assessments in advanced Parkinson's diseaseNeurological Sciences, 2012, Vol. 3, No. 4, 831-838. Artikel : refereegranskat. 

Westin, Jerker, Stenberg, Georg. Development of a test for spatial working memory in Parkinson's disease : sensitivity to medication induced periodic performance changesEuropean Journal of Neurology, 2012, Vol. 19, No. s1, 551-551. Artikel : refereegranskat. 

Wigblad, Rune, Hansson, Magnus, Townsend, Keith, Lewer, John. Closedowns and the End of Restricted Work PracticesPersonnel review, 2011, Vol. 41, No. 2. Artikel : refereegranskat. 

Wigblad, Rune, Hansson, Magnus, Townsend, Keith, Lewer, John. Shifting frontiers of control during closedown processesPersonnel review, 2012, Vol. 41, No. 2, 160-179. Artikel : refereegranskat. 

Wigblad, Rune, Rydell, Alexis. En svensk `flexicurity-modell´ i omstruktureringar, 2010. Konferensbidrag. 

Wikström, Daniel. Modified Fixed Effects Estimation of Technical InefficiencyWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Wikström, Daniel. A finite sample improvement of the fixed effects estimator : applied to technical infficiencyWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Wikström, Daniel. Consistent method of moments estimation of the true fixed effects modelEconomics Letters, 2015, Vol. 137, 62-69. Artikel : refereegranskat. 

Wikström, Daniel. A Note on Proxy Variables and Instrument Variable RegressionWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Wikström, Daniel. Consistent method of moments estimation of the true fixed effects modelWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Wikström, Daniel. A finite sample improvement of the fixed effects estimator applied to technical inefficiencyJournal of Productivity Analysis, 2015, Vol. 43, No. 1, 29-46. Artikel : refereegranskat. 

Wikström, Daniel. Slutrapport om kväveoxidavgiftens effekt på kväveoxidutsläppenWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Wikström, Daniel. The true fixed effects model with non-stationary inefficiency distributionWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Wilhelmson, Lena, Moström Åberg, Marie, Backström, Tomas, Köping Olsson, Bengt. Enabling transformative learning in the workplace : an educative research interventionJournal of Transformative Education, 2015, Vol. 13, No. 2, 219-238. Artikel : refereegranskat. 

Wilhelmson, Lena, Åteg, Mattias, Moström Åberg, Marie. Prerequisites for transformative learning at workplaces a research intervention aiming at integrated autonomy, 2011. Konferensbidrag. 

Yan, Su-Rong, Zheng, Xiao-Lin, Wang, Yan, Song, William Wei, Zhang, Wen-Yu. A graph-based comprehensive reputation model : exploiting the social context of opinions to enhance trust in social commerceInformation Sciences, 2015, Vol. 318, 51-72. Artikel : refereegranskat. 

Yella, Siril. A.I. Techniques for the Automating Railway Sleeper Inspections, 2006. Licentiatavhandling. 

Yella, Siril. Pattern recognition for automating condition monitoring of wooden railway sleepers, Napier University, 2008. Doktorsavhandling. 

Yella, Siril. Pattern recognition approach for the automatic classification of data from impact acousticsIASTED International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing : 2006. Konferensbidrag. 

Yella, Siril, Baskar, Jayalakshmi, Dougherty, Mark. Machine vision for analysing the position of fastening nails on wooden railway sleepersSignal and Image Processing, 2011 : 2011. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Yella, Siril, Dougherty, Mark. Automatically detecting the number of logs on a timber truckJournal of Intelligent Systems, 2013, Vol. 22, No. 4, 417-435. Artikel : refereegranskat. 

Yella, Siril, Dougherty, Mark. Philosophical challenges concerning education and career orientation in the ITS area10th Euro Working Group in Transportation : 2005. Konferensbidrag. 

Yella, Siril, Dougherty, Mark, Gupta, N K. Artificial Intelligence techniques for the automatic interpretation of data from non-destructive testingInsight (Northampton), 2006, Vol. 48, No. 1, 10-20. Artikel. 

Yella, Siril, Dougherty, Mark, Gupta, Narendra. Fuzzy logic approach for automating visual condition monitoring of railway sleepersIICAI, Indian International Conference on Artificial Intelligence : 2007. Konferensbidrag. 

Yella, Siril, Dougherty, Mark, Gupta, Narendra K.. Condition monitoring of wooden railway sleepersTransportation Research Part C, 2009, Vol. 17, No. 1, 38-55. Artikel : refereegranskat. 

Yella, Siril, Dougherty, Mark, Gupta, Narendra K.. Data fusion for automating condition monitoring of wooden railway sleepersInsight (Northampton), 2008, Vol. 50, No. 7, 356-363. Artikel. 

Yella, Siril, Ghiamati, Samira, Dougherty, Mark. Condition monitoring of wooden railway sleepers using time-frequency techniques and pattern classificationIEEE International Conference on Systems Man and Cybernetics Conference Proceedings : 2009. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Yella, Siril, Gupta, Naredra K., Dougherty, Mark. Automating condition monitoring of wooden railway sleepersEngineerIT, 2007, Vol. 2, No. 10. Artikel. 

Yella, Siril, Gupta, Naren, Dougherty, Mark. Condition monitoring using pattern recognition techniques on data from acoustic emissionsICMLA 2006: 4th International Conference on Machine Learning and Applications, Proceedings : 2006. Konferensbidrag. 

Yella, Siril, Gupta, Narendra, Dougherty, Mark. Comparison of pattern recognition techniques for the classification of impact acoustic emissionsTransportation Research Part C, 2007, Vol. 15, No. 6, 345-360. Artikel : refereegranskat. 

Yella, Siril, Nyberg, Roger G, Gupta, Narendra K., Dougherty, Mark. Reliability of manual assessments in determining the types of vegetation on railway tracksLecture Notes in Computer Science; Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Yella, Siril, Nyberg, Roger G., Payvar, Barsam, Dougherty, Mark, Gupta, Narendra. Machine vision approach for automating vegetation detection on railway tracksJournal of Intelligent Systems, 2013, Vol. 22, No. 2, 179-196. Artikel : refereegranskat. 

Yella, Siril, Pasha, Sajjad M., Dougherty, Mark, Gupta, Narendra K.. Classifier fusion for condition monitoring of wooden railway sleepersEngineer IT, 2008, 31-35. Artikel. 

Yella, Siril, Shaik, Asif ur Rahman, Dougherty, Mark. Pattern recognition for classifying the condition of wooden railway sleepersMultimedia Computing and Information Technology (MCIT), 2010 International Conference on Multimedia Computing and Information Technology : 2010. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Young-Thelin, Lorna, Boluk, Karla. A case study of human resource practices in small hotels in SwedenJournal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 2012, Vol. 11, No. 4, 327-353. Artikel : refereegranskat. 

Yu, Zukun, Song, William Wei, Zheng, Xiaolin, Chen, Deren. A Recommender System Model Combining Trust with Topic MapsWorld Wide Web: Internet and Web Information Systems : 2013. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zelenková, Iveta, Vyhlídal, Jiří, Klimplová, Lenka. Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v podmínkách ČRFórum sociální politiky, 2015, Vol. 9, No. 4, 2-8. Artikel : refereegranskat. 

Zhang, Sheng, Liu, Xiaodong, Bao, Xiaoling, Song, William Wei. Multilayer and multi-agent data fusion in WSNLecture Notes in Computer Science : 2015. Konferensbidrag : refereegranskat. 

Zhao, Xiaoyun. On processing GPS tracking data of car-movements in Borlänge, SwedenWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Zhao, Xiaoyun. On processing GPS tracking data of spatiotemporal car movements : a case studyWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Zhao, Xiaoyun. On processing GPS tracking data of spatio-temporal car movements : a case studyJournal of Location Based Services, 2015, Vol. 9, No. 4, 235-253. Artikel : refereegranskat. 

Zhao, Xiaoyun. Road network and GPS tracking with data processing and quality assessment, Högskolan Dalarna, 2015. Licentiatavhandling. 

Zhao, Xiaoyun, Carling, Kenneth, Dan, Zhiguang, Håkansson, Johan. Network density and the p-median solutionWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2013. Rapport. 

Zhao, Xiaoyun, Carling, Kenneth, Håkansson, Johan. An Evaluation of the Reliability of GPS-Based Transportation DataWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Zhao, Xiaoyun, Carling, Kenneth, Håkansson, Johan. Reliability of GPS based traffic data: an experimental evaluationWorking papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2014. Rapport. 

Zhao, Xiaoyun, Rebreyend, Pascal, Håkansson, Johan. How does the complexity of a road network affect optimal facility locations?Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Zhao, Xiaoyun, Rebreyend, Pascal, Håkansson, Johan. Does road network density matter in optimally locating facilities?Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis, 2015. Rapport. 

Åteg, Mattias, Hedlund, Ann. Researching attractive work : Analyzing a model of attractive work using theories on applicant attraction, retention and commitment.Arbetsliv i omvandling, 2011, No. 2. Artikel : refereegranskat.

Personal inom forskningsprofilen

Docent
Univ lektor kulturgeografi
023-77 87 52
Fil dr
Univ lektor arbetsvetenskap
023-77 89 25
Univ lektor arbetsvetenskap (Tjänstledig)
Akademichef
023-77 86 02
Doktorand företagsekonomi
023-77 86 12
Ek dr
Univ lektor företagsekonomi
023-77 84 54
Docent
Univ lektor industriell ekonomi
023-77 86 41
Fil dr
Univ lektor nationalekonomi
Doktorand nationalekonomi
Univ lektor kulturgeografi
023-77 85 74
Fil dr
Bitr universitetslektor statistik
023-77 86 48
Fil dr
Univ adjunkt data och informationshantering
023-77 84 29
Univ lektor företagsekonomi
Avdelningschef
023-77 86 92
Avdelningschef
023-77 86 92
Avdelningschef
023-77 86 92
Univ lektor rättsvetenskap (Tjänstledig)
Docent
Univ lektor datateknik
023-77 88 31
Doktorand statistik
023-77 82 82
Professor industriell ekonomi
023-77 86 73
Univ lektor Turismvetenskap
023-77 85 61
Docent
Univ lektor datateknik
023-77 88 27
Fil dr
Avdelningschef
023-77 80 25
Avdelningschef
023-77 80 25
Univ lektor företagsekonomi (Tjänstledig)
Avdelningschef
023-77 80 25
Docent
Univ lektor kulturgeografi
023-77 85 73
Doktorand Turismvetenskap
Docent företagsekonomi
Univ lektor företagsekonomi
023-77 89 31
Docent
Univ lektor arbetsvetenskap
023-77 83 56
Professor mikrodataanalys
023-77 89 67
Professor statistik
023-77 85 03
Univ lektor företagsekonomi
023-77 82 61
Professor emeritus
Fil lic
Doktorand mikrodataanalys
023-77 84 96
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 96
Fil dr
Biträdande universitetslektor
023-77 89 61
Professor mikrodataanalys
023-77 85 35
Univ adjunkt företagsekonomi
023-77 89 60
Forskningsledare Komplexa system
023-77 89 60
Fil dr
Univ adjunkt data och informationshantering
023-77 86 28
Fil dr
Univ lektor statistik
023-77 88 54
Doktorand statistik
023-77 82 82
Docent företagsekonomi
Univ lektor företagsekonomi inr organisation o ledarskap
023-77 89 41
Univ lektor datateknik
023-77 89 21
Univ lektor nationalekonomi
023-77 85 20
Fil dr
Avdelningschef
023-77 88 73
Univ lektor informatik (Tjänstledig)
Docent
Univ lektor datateknik
Univ adjunkt datateknik
023-77 85 92
Doktorand mikrodataanalys
023-77 85 92
Professor kulturgeografi
023-77 85 31
Gästprofessor nationalekonomi
Univ lektor nationalekonomi
023-77 87 32
Doktorand informatik
Professor business intelligence
023-77 87 60
Fil dr
Biträdande universitetslektor
023-77 85 09
Fil dr
Biträdande universitetslektor
023-77 87 21
Doktorand nationalekonomi
Senast granskad: