Komplexa system - mikrodataanalys

Forskning för en mer sofistikerad metodik i förståelse av beteenden. Kunskap som möjliggör hållbarare beslut på resan mot en bättre värld.

I forskningsprofilen Komplexa system – mikrodataanalys forskar vi kring processer på mikronivå som ofta kräver insamling av stora datamängder. Där är utveckling av metodik för att omvandla ostrukturerad data till information som är relevant för beslutsfattare centralt i forskningen.

Huvuddelen av vår forskning har tematiskt fokus på handel, transporter och turism. Forskningen inom dessa områden har ofta direkt bäring på möjligheter till förbättrad miljö och minskade utsläpp men berör också i stor utsträckning frågor kring lokal och regional utveckling. Ett annat spännande tematiskt forskningsområde inom profilen är sjukvården där vi bland annat beforskar mobila beslutsstödsystem som kan användas för att göra sjukdomsdiagnoser på distans. Vi forskar även inom industrisektorn, där riktar vi fokus mot bland annat områdena kvalitetsmätning och arbetsmiljö.

Vår forskning spänner över flera ämnen och sker i samverkan med både privata företag i inom såväl industrin som tjänstesektorn och med offentliga organisationer. Forskningen sker oftast i skarpa projekt som rör aktuella och verkliga utmaningar i samhälle.

Forskningspublikationer och projekt

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1995
1993

Personal inom forskningsprofilen

Senast granskad: