Forskargruppen Transition, identitet och civilsamhälle (TICS) består av forskare inom statsvetenskap och sociologi vid Högskolan Dalarna.

Forskargruppen samlar redan pågående och gemensam forskning kring regimförändringar (transition), civilsamhälle, och välfärdspolitik som i olika avseenden relaterar till frågor om nationell och kulturell identitet. Tre huvudsakliga forskningsområden utgör basen:

  1. Regimförändring och demokratisering
  2. Civilsamhälle och sociala rörelser
  3. Civilsamhälle och välfärdspolitik.

Förutom forskning om Skandinavien och Sverige bedrivs inom gruppen komparativa studier av bland annat Öst- och Centraleuropa, Nordafrika och Mellanöstern, Kina och Vietnam.

Senast granskad: