Minoritet, identitet, autenticitet (MIA)

Nyckelbegreppen inom forskningsområdet är minoritet, identitet och autenticitet med nära relation till begreppen mångkultur, pluralism och kulturmöten.

I forskargruppen ingår:

  • Doktorand Sanja Nilsson just slutfört ett projekt om barn i kontroversiella minoritetsreligioner. Hon arbetar också med mindre projekt om våldsbejakande extremism.

  • Teologie doktor Torsten Hylén, religionshistoria, som arbetar med ett projekt om shiaislams tidiga utveckling.

  • Teologie doktor Gull Törnegren, etik, som arbetar utifrån en narrativ approach i forskning om livsberättelser, identitetsformering, etik och religionsdidaktik.

  • Teologie doktor Tomas Axelson, docent i religionssociologi, arbetar för närvarande med frågor om det interkulturella samhällets villkor för samexistens mellan olika grupper i samhället och är projektledare för ett följeforskningsprojekt om tillblivelsen av ett interreligiöst råd i Borlänge kommun.

  • Teologie doktor Lars Folke Berge, universitetslektor i historia och religion, intresserar sig för svensk press och opinionsbildning i samband med det andra italiensk-etiopiska kriget 1935-36 och deltar i forskningsprojektet "Educational Institutions and the formation of Elites in Africa" vid Universitetet i Bologna, Italien.

  • Teologie doktor Fredrik Karlsson forskar på etiska aspekter av djur-människa-relationer. Särskilt intresserar han sig för det pseudo-moraliska språk som just nu växer fram i samband med att djur ibland tillskrivs till exempel förmåga till empati eller en uppfattning om jämlik fördelning.

Kontakt

Senast granskad: