Globalhistoriska (GLOS)

Forskningsgruppens grundläggande tema är Globalitet vs lokalitet: visioner och aktioner för det framtida samhället i vilket berättelsen om den svenska drömmen och ”det nya samhället” undersöks ur ett globalhistoriskt perspektiv.

Forskningsgruppens grundläggande tema är Globalitet vs lokalitet: visioner och aktioner för det framtida samhället i vilket berättelsen om den svenska drömmen och "det nya samhället" undersöks ur ett globalhistoriskt perspektiv.

GLOS utgör en samlande plattform för en rad fallstudier som kretsar kring frågan om hur globala strömningar yttras och hur det lokala omformar det globala.

Forskargruppens övergripande teoretiska utgångspunkter finns i den rumsliga vändningen (spatial turn) inom human- och samhällsvetenskaperna. För oss utgör den rumsliga vändningen dels ett analytiskt redskap, dels ett perspektiv för att kunna studera förändringar och dess uttryck artikulationer såväl på ett lokalt och regionalt som ett nordiskt och globalt plan under 1900-talet.

Forskargruppen inrättades våren 2015 och har sedan dess aktivt sammankommit en gång i månaden.

Forskargruppen leds av Holger Weiss, professor i allmän historia vid Åbo Akademi i Finland och sedan 2015 gästprofessor i historia vid Högskolan Dalarna. Holger disputerade 1997 i Helsingfors universitet och utnämndes till docent i Afrikas historia vid Helsingfors universitet år 1998 och till docent i globalhistoria vid Åbo Akademi år 2003. Han har varit forskare vid u-landsinstitutet och universitetslektor i Afrikas historia och kulturer vid Helsingfors universitet. Sedan 2003 har han varit professor i allmän historia vid Åbo Akademi. Han är ledamot i Finska Vetenskaps-Societeten.

Kontakt

Senast granskad: