Interkulturella studier

Inom forskningsprofilen Interkulturella studier (ISTUD) bedrivs forskning om människor i samspel med kulturell, social och institutionell omvärld

Vår forskning ökar kunskapen om hur människan fungerar i förhållande i samspelet med sin kulturella, sociala och institutionella omvärld. Området inbegriper forskning om hur människors kulturella bakgrund, etnicitet, kön, klass, ålder och andra grupptillhörigheter påverkar relationer och kommunikation. Kultur och kulturella uttryck som exempelvis språk, religion och litteratur ses inte som statiska, utan som föränderliga sociala och ideologiskt laddade företeelser.

En del av vårt arbete har med demokrati, maktförhållanden och minoriteter att göra. Andra delar av vår forskning handlar om kommunikation med ljud och bild och om hur ny teknik påverkar människor och beteenden. Vi studerar också interkulturellt samspel, samhälls- och demokrati, integrationens möjligheter och utmaningar, liksom hur människor och mänskliga relationer gestaltas i litteratur från olika delar av världen.

Kopplingarna mellan begrepp som kultur (i vid bemärkelse), makt, identitet och språk är många och komplexa. Därför använder sig våra forskare av en rad olika metoder och material, som intervjuer, observationer, texter, bilder, ljud och statistik.

Forskningsprofilen är bred och omfattar över 70 forskare från exempelvis sociologi, statsvetenskap, litteraturstudier, medieproduktion, religionsvetenskap och språkvetenskap.

Cultural Identity Studies, a series run by the international academic publisher Peter Lang, is the publishing project of the Intercultural Studies, ISTUD, research group at Dalarna University, Sweden. The series, which uses blind peer review, is edited by Carmen Zamorano Llena, Billy Gray and Jonas Stier, and several ISTUD members are part of the Advisory Editorial Board. Cultural Identity Studies publishes original research on the interactions between culture and identity, with special emphasis on intercultural and transcultural matters, which are often examined from an interdisciplinary perspective. This is an academic platform to foster the publication of monographs and collections of essays that make a relevant and timely contribution to the study of cultural identity formation and transformation.

Forskargrupper

Audiovisuella studier

Forskningen inom nya media, som sociala media, webbproduktioner och mobilmedier, men också traditionella former som film, tidningar och TV

Globalhistoriska (GLOS)

Forskningsgruppens grundläggande tema är Globalitet vs lokalitet: visioner och aktioner för det framtida samhället i vilket berättelsen om den svenska drömmen och "det nya samhället" undersöks ur ett globalhistoriskt perspektiv.

Interkulturella språkstudier

Språkvetenskaplig forskning med fokus på interaktion, språkkontakt och språklig förändring.

Litteratur, identitet och transkulturalitet

Forskningen inom litteratur, identitet och transkulturalitet där även det kulturella mötet mellan människor i andra länders litteratur ingår.

Minioritet, identitet, autenticitet (MIA)

Forskning inom minoritet, identitet och autenticitet med nära relation till begreppen mångkultur, pluralism och kulturmöten.

Transition, identitet och civilsamhälle (TICS)

Forskning kring regimförändringar (transition), civilsamhälle, och välfärdspolitik som i olika avseenden relaterar till frågor om nationell och kulturell identitet.

Kompetenscentrum

Interkulturellt Utvecklingscentrum Dalarna

IKUD är ett kompetenscentrum för att främja samverkan och samskapande mellan Högskolan och kommuner, landsting, myndigheter, civilsamhälle och företag.

Forskningspublikationer och projekt

Aktiviteter inom profilen

Öppen föreläsning anordnad av Humtank i samarbete med Interkulturella studier: 
Språkets makt och språkvetarens ansvar (2018-10-16)

Öppen föreläsning anordnad av Humtank i samarbete med Interkulturella studier: 
Bildning, känsla och tanke - om kalla fakta och passionerad vetenskap (2018-09-18)

Personal inom forskningsprofilen

Senast granskad: