Hälsa och välfärd

Forskning som skapar livsviktiga kunskaper om unga och äldre och förståelse kring hur forskningsresultat blir till praktisk tillämpning.

Vår forskning handlar om hälso- och välfärdsfaktorer för människor i alla åldrar och livssituationer. Ett 50-tal forskare och en grupp doktorander är verksamma i forskningsprofilen och den engagerar flera ämnesområden. Ett exempel är forskningen om barns och ungdomars hälsa. Där forskar vi på ett antal olika hälsopåverkande faktorer under tiden från fosterstadiet till dess att barnet går in i vuxenlivet. En särskilt spännande del av denna forskning handlar om hur kulturella faktorer påverkar nyanländas hälsa under graviditet, barnafödande och under barn- och ungdomsåren. Vi bedriver även forskning om hur äldre personer kan bevara sin hälsa med stigande ålder.

En annan mycket viktig del av vår forskning syftar till att förstå mer om hur ny framforskad kunskap får genomslag i den praktiska tillämpningen och blir till verklig nytta för människors hälsa och välfärd. Vårt forskningsarbete sker i tät samverkan med olika verksamheter i Dalarna och vi har även ett väl utvecklat samarbete med framstående forskare i andra delar av Sverige och globalt. Vi jobbar nära samhällets aktörer inom hälso- och välfärdssektorn vilket innebär att vi hela tiden forskar på frågor och utmaningar som är konkreta och aktuella.

Forskningscentra

Högskolan Dalarna har fyra forskningscentra som fungerar som plattformar för forskning och samverkan mellan Högskolan och verksamma inom Region Dalarna, Dalarnas kommuner, privata aktörer inom vård och omsorg samt andra akademiska kunskapscentra. Verksamheterna är finansierade av såväl interna som externa forskningsmedel.

Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS)

Forskningscentrum för Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet (KIPS)

Forskningscentrum för Reproductive, Infant and Child Health (RICH)

Forskningscentrum för Äldre och Åldrande (ReCALL)

Forskningspublikationer och projekt

Personal inom forskningsprofilen

Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 88 26
Docent
Fil dr
Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 82 71
Univ adjunkt omvårdnad (Tjänstledig)
Professor omvårdnad
023-77 84 72
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 86 63
Docent
Univ lektor Sjukgymnastik
023-77 80 82
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 86 96
Adjungerad lektor
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 85 71
Docent
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 84 91
Fil dr
Univ lektor socialt arbete
023-77 84 56
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 84 59
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 86 10
Adjungerad universitetslektor omvårdnad
Fil dr
Univ lektor socialt arbete
023-77 81 18
Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 80 70
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 70
Fil dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 82
Docent
Med dr
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 46
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 81
Docent
Professor medicinsk vetenskap
Fil dr
Univ lektor socialt arbete
023-77 85 13
Doktorand socialt arbete
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 11
Professor Professor emeritus
Professor äldreområdet
023-77 82 38
Professor omvårdnad
Univ lektor sociologi
023-77 84 42
Docent
Univ lektor socialt arbete
023-77 84 39
Docent
Univ lektor omvårdnad
023-77 82 99
Univ lektor omvårdnad
023-77 87 02
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 87 62
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 84 84
Docent
Akademichef
023-77 84 55
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 85 54
Univ lektor omvårdnad
Univ adjunkt vårdvetenskap
023-77 84 44
Doktorand omvårdnad
023-77 84 44
Med dr
Univ lektor vårdvetenskap
023-77 84 47
Professor omvårdnad
023-77 84 77
Professor vårdvetenskap (Tjänstledig)
Doktorand medicinsk vetenskap
023-77 84 53
Univ adjunkt omvårdnad
023-77 84 53
Professor idrottsfysiologi
Fil dr
Univ lektor socialt arbete
023-77 85 52
Univ lektor socialt arbete
023-77 84 83
Professor pediatrisk omvårdnad
023-77 85 41
Med dr
Postdoktor
Univ lektor omvårdnad
023-77 84 75
Doktorand vårdvetenskap
023-77 87 61
Docent (Tjänstledig)
Univ lektor sociologi
Doktorand vårdvetenskap
023-77 84 45
Univ adjunkt vårdvetenskap inr omvårdnad särskilt geriatrik
023-77 84 45
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap
023-77 85 93
Med dr
Univ lektor medicinsk vetenskap inr idrottsfysiologi
023-77 84 02
Med dr
Univ lektor vårdvetenskap inr repr/perinatal omv
023-77 84 79
Professor emeritus
Senast granskad: