Webbsändning om forskning och utveckling inom klimat och energi - Vad händer härnäst?

Science|Business sammanför aktörer från tre världar - forskning, industri och politiken - genom nätverksaktiviteter, publicering av rapporter, seminarier om EU:s ramprogram, rådgivning till EU:s regeringar och institutioner mm. I juni anordnas en webbsänd konferens om klimat och energi.

Webbsändning om klimat och miljö

Vad händer nu när USA, EU-kommissionen och andra satsar stora resurser på klimat- och energirelaterad forskning och innovation? Vad kommer allt detta att innebära? Hur kommer forskningssamarbetet mellan EU och USA att påverkas framöver? Är Kina med i detta eller inte?

Den 15 juni kl 15:30-17:00 CET anordnar Science|Business en internationell webbsändning på detta tema.

 

Talare:

  • Patrick Child, Deputy Director-General, DG RTD, European Commission

  • Don Beyer, US Representative from Virginia’s 8th District, US Congress; Chair, House Sub-Committee on Space and Aeronautics, and Co-Chair, Congressional Safe Climate Caucus

  • Andrea Waldman Lockwood, Deputy Assistant Secretary for the Africa, Middle East, Europe and Eurasia, Office of International Affairs, U.S. Department of Energy


Mer information om konferensen och anmälan

 

Senast granskad:
Senast granskad: