Vägval för framtidens forskningssystem

Vilka utmaningar finns i det svenska forskningssystemet idag? Vilka vägval behöver göras för att stärka den svenska forskningens kvalitet i framtiden?
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ny rapport från Vetenskapsrådet

In en ny rapport redogör Vetenskapsrådet för det generella läget för svensk forskning. Det svenska forskningssystemets utmaningar beskrivs och vägar framåt presenteras i form av 12 tematiska ställningstaganden. 

Rapporten är tänkt att utgöra ett underlag för Vetenskapsrådets kommande arbete och forskningspolitiska inspel samt för en bred diskussion om forskningens betydelse och hur den bäst bedrivs och finansieras.

Länk till rapporten:
Vägval för framtidens forskningssystem - kunskap, kvalitet och integritet