Tema: Öppen vetenskap - Forskningskommunikation för evidensbaserad kunskap och beslutsfattande

EU-länderna enades 2016 om ett öppet vetenskapssystem (Öppen vetenskap, ÖV). Forskningsprocessens olika delar öppnas upp, forskningen görs mer transparent och tillgänglig genom digital teknik och nya verktyg för samarbeten. Här sammanfattas några nyheter inom forskningskommunikation – en del av ÖV.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nedan sammanfattas några nyheter inom området forskningskommunikation – en del av öppen vetenskap.

 

 • NY RAPPORT: Forskning.framsyn

  Före sommaren presenterade Tidskriften Forskning & Framsteg och föreningen Vetenskap & Allmänhet, på uppdrag av Vetenskapsrådet, rapporten Forskning.framsyn. Rapportens syfte är att undersöka hur forskning och vetenskap kommuniceras i Sverige och EU idag och hur den kan göras mer tillgänglig i samhället. Fem utvecklingstrender identifieras:

  -       Ett nytt medielandskap, till följd av digital teknik, internet och artificiell intelligens

  -       Mer forskningskommunikation av strategisk karaktär - mindre vetenskapsjournalistik.

  -       Öppen vetenskap – en förnyad, mer transparent, inkluderande och öppet tillgänglig forskning

  -       Faktaresistens och ifrågasatt forskning  

  -       Stimulans av intresset för forskning – att öka kunskapen om vad vetenskap är, hur forskning går till 

  Resultaten visar att det finns goda förutsättningar för vidareutveckling av en svensk infrastruktur för forskningskommunikation. Målet är att nå ut med evidensbaserad kunskap i samhället.

  Ta del av rapporten på Vetenskap & Allmänhets webb

 

 • DEBATT: Dra lärdom - utveckla vetenskaplig rådgivning

  Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling.  Detta menar Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström i ett debattinlägg på Altingets webbplats.

  ”Stora forskningsinsatser görs världen över för att öka kunskapen om SARS-CoV-2. Samtidigt måste beslut fattas om hur vi ska agera. Beslut som har stor påverkan på vårt samhälle och som i flera fall måste tas med utgångspunkt i en ofullständig kunskap. I detta läge är kontakten mellan beslutsfattare och forskare viktigare än någonsin, och behovet av det som brukar benämnas vetenskaplig rådgivning är stort."

  Läs hela debattinlägget på Altingets webbplats

 

 • KONFERENS: EuroScience Open Forum (ESOF), Trieste, 2-6 september

  Den 2-6 september 2020 genomförs den stora konferensen EuroScience Open Forum – ESOF i Trieste, Italien. I år genomförs konferensen digitalt.

  De tre övergripande forskningsfrågor som man genom konferensprogrammet vill diskutera/besvara är:  

  -          What can/should be done?

  -          How can it be implemented?

  -           What changes and opportunities does it generate, particularly for future generations?

  Konferensprogrammet är uppbyggt kring 18 temaområden - bl a Science for policy, Science and Society, Live long and prosper, Breaking Frontiers, Sustainable future, The smart City, Researcher Careers, Active Collaboration, Public-Pivate Partnerships.

  Vetenskapsrådet och Vetenskap & Allmänhet medverkar i programmet under programpunkten:
  The quest for reliability in the face of an 'infodemic': handling scientific uncertainty in unfolding debates


  PROGRAM

  ANMÄLAN

   

  ESOF – EuroScience Open Forum – founded in 2004 by EuroScience, the non-profit grassroots organization of researchers in Europe, is the largest interdisciplinary meeting on science and innovation in Europe, for and with society.  


  At ESOF meetings leading scientists, researchers, young researchers, business people, entrepreneurs and innovators, policy makers, science and technology communicators and the general public from all over Europe discuss new discoveries and debate the direction that research is taking in the sciences, humanities and social sciences.