Teknikvetenskaplig prägel på andra vetenskapsområden

Det finns en större teknikvetenskaplig prägel idag på flera traditionellt naturvetenskapliga och medicinska områden. Detta menar Vetenskapsrådet i en debattreplik idag i Ny teknik. Det behöver också satsas mer på teknikvetenskaplig forskning.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

 

Teknikinnehållet ökar men ökade satsningar behövs

Flera traditionellt naturvetenskapliga och medicinska områden har fått en allt större teknikvetenskaplig prägel, exempelvis medicinteknik, teknisk fysik, materialvetenskap och bioteknik. Gränsdragningar mellan forskningsområden har därmed blivit mindre relevanta och det finns en tydlig utveckling mot mer tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Detta skriver idag Lars Kloo, huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap påVetenskapsrådet, i en debattreplik i Ny teknik. Han håller med Peter Gudmundson, professor och tidigare rektor på KTH, om att det behöver satsas mer på teknikvetenskaplig forskning.

 

Läs hela debattrepliken: ”Vi vill också satsa mer på teknikforskningen”