STINT-utlysning: Mobility Grants for Internationalisation

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) utlyser varje år sk Mobility Grants for Internationalisation. Syftet är att stärka svensk forskning och högre utbildning genom etablering och utveckling av internationella samarbeten.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utlysningen

Utlysningen stänger den 25 september 2020 kl.15:00.

 • Sökande ska vara disputerad samt verksam och anställd vid ett svenskt lärosäte. Sökande får ha pågående projekt i programmet Initiation Grants men i övrigt får det inte finnas något pågående STINT-projekt.

 • Föreslaget projekt måste omfatta minst en svensk och minst en utländsk part. Den utländska parten måste samfinansiera projektet på motsvarande nivå som för vilken bidrag söks från STINT. Huvudsaklig utländsk part måste vara utanför EU/EFTA.

 • Det ideala samarbetsprojektet innehåller aktiviteter som omfattar både forskning och högre utbildning, dock kan STINT även stödja renodlade forskningssamarbeten.

 • Det är särskilt angeläget att yngre forskare och doktorander deltar i utbyten. STINT vill med programmet uppmuntra till nya samarbetsmönster och kommer inte att prioritera sedan länge pågående samarbeten.

 • Ansökningar bedöms av sakkunniga med fokus på hur det föreslagna internationella samarbetet uppfyller följande tre kriterier:
  - bidrag till lärosätenas internationalisering
  - planering och förankring
  - vetenskaplig kvalitet och nyhetsvärde

 • Projekten kan pågå upp till tre år.

 

Mer information om utlysningen